Skip to main content
  • Archivaris
  • 434

Criminaliteit rond De Kroon


Voorjaar 2005 ontving ik, in verband met de nalatenschap van mijn vader, van de notaris (Caminada Notarissen te Rijswijk) een verzoek een algemene volmacht te ondertekenen waarvan de inhoud ongeveer betekende; “ik vind alles goed”. Dit heb ik dus niet getekend. Enkele weken later sprak ik de notaris telefonisch, die mij, zonder dat ik ernaar vroeg, meedeelde dat mijn vader geen spaargeld had nagelaten. Ik weet echter dat mijn vader wèl spaargeld had en ook dat het een aanzienlijk bedrag moest zijn, mogelijk enkele miljoenen euro’s. Niet alleen mijn erfdeel wordt gestolen, als dit geld verkeerd wordt belegd ben ik eventueel als erfgenaam mede-aansprakelijk. Omdat het wegsluizen van geld moeilijk te bewijzen is, heb ik de nalatenschap beneficiair aanvaard waardoor ik beschermd ben tegen onverwachte crediteuren. Bij beneficiair aanvaarden hoort echter een vereffening zoals in de wet omschreven en de notaris dient “een akte van vereffening/verdeling” op te stellen.
De notarissen weigeren echter zo'n akte op te stellen, zelfs nadat de rechter hier een uitspraak over heeft gedaan. Volgens uitspraak van de rechter wordt ook een vereffenaar benoemd hetgeen onder meer betekent dat rekening en verantwoording moet worden afgelegd. In plaats hiervan heb ik van Caminada inmiddels vijf valse aktes gehad waarbij ook nog gedreigd werd met een volkomen onwettige sanctie: mijn erfdeel zou worden gehalveerd als ik de valse akte niet zou tekenen. Dat deze sanctie onwettig is blijkt wel uit het feit dat zij nooit is toegepast. Over het dreigen met de sanctie heb ik een klacht ingediend bij de Kamer van Toezicht (Den Haag). Kamer van Toezicht en ook het Gerechtshof (Amsterdam) keurden echter het dreigen met de sanctie goed. Later hield de rechtbank (Den Haag) onrechtmatig ook nog eens bewijsmateriaal achter en ik ontving uiteindelijk hierover een leugenachtige brief ondertekend door de president, Mr. F.C. Bakker. Hetzelfde geldt voor een brief hierover die ik ontving van de procureur – generaal bij de Hoge Raad, Mr. J.W. Fokkens.
Ik heb gezocht naar een verklaring voor dit vreemde gedrag. Notarisen zijn zelfstandige ambtenaren in dienst van de overheid. Caminada is het grootste notariskantoor van Zuid-Holland en is gevestigd op enkele minuten afstand van Paleis-Noordeinde (het werkpaleis van de Koningin) en landgoed De Horsten (waar PrinsWillemAlexander woont). In de boeken van Kikkert, Dröge, maar vooral van Harrij van Wijnen (De macht van de Kroon) wordt dit gedrag aldus verklaard: De “Hoge Heren” vinden dat ze de waarheid mogen “retoucheren” als het gaat om de onschendbaarheid van het Koningschap. Maar gaat het hier om de onschendbaarheid van het Koningschap of wordt dit begrip misbruikt om de eigen criminele praktijken verborgen te kunnen houden?
Ik schreef over de gang van zaken een brief naar Paleis Noordeinde waarna PrinsWillemAlexander zich onmiddellijk zoveel mogelijk terugtrok uit de verschillende vastgoedprojecten in Mozambique. Eèn huis kon niet worden verkocht. Naar aanleiding hiervan en om nog een aantal andere redenen ga ik ervan uit dat het weggewerkte geld van mijn vader is belegd in het niet-verkochte vastgoedproject. Zij die thans het hardst roepen dat ik dit niet kan bewijzen zijn dezelfde personen die de wettelijke verplichting hebben bewijzen te leveren: als de nalatenschap wordt vereffend zoals de rechter in haar uitspraak heeft vastgelegd dan regent het bewijzen. Pas als de nalatenschap is vereffend volgens het proces-verbaal van de rechter kan verder worden gekeken.
Van het Koninklijk Huis ontving ik èèn van de weinige fatsoenlijke reacties op mijn brief. Mede door het lezen van Harrij van Wijnens’s boek ga ik er vanuit dat de Koninklijke Familie op dit soort zaken geen invloed kan uitoefenen. Het is de macht er om heen waar hoognodig de bezem doorheen gehaald moet worden. Het Nieuwe Erfrecht hoort een verbetering te zijn voor alle deelgenoten in een nalatenschap en de wettelijke vereffening kan normaal gesproken zelfs door de armste mensen betaald worden. In mijn geval zijn echter mijn gezin zowel als mijn bedrijf (zzp) inmiddels bijna geruïneerd door de overheid en de uitspraak van de rechter is nog steeds niet uitgevoerd waardoor ik tevens de bescherming tegen crediteuren verlies. (ingezonden door Aad van der Horst)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 434, 9 april 2010