Skip to main content
  • Archivaris
  • 407

Koelkasten zijn erger dan vrouwen

Het kwartje van Kok. Wat stellen die dik elf cent nou voor? Je mag er allerlei misdrijven voor plegen, het milieu mee vervuilen en de adrenaline voor laten stromen. Vanuit milieuoogpunt zouden er nog heel wat kwartjes bij mogen. Een kwartje voor Nijpels, een kwartje voor Winsemius. En Geel dan? Die is nog geen dubbeltje waard.
Veel belangrijker dan dat kwartje van Kok is de cent van de SGP. Iedere Nederlander, waaronder, en dat is dit geval niet onbelangrijk, ook vallen buitenlanders, vrouwen en andere heidenen, betaalt ieder jaar 1 cent voor de instandhouding van de SGP.
1 Cent voor die stoelen in de Tweede Kamer, voor ander pluche, voor een partijbureau, voor een pseudo wetenschappelijk instituut en zo meer.
Iedere Nederlander betaalt jaar in jaar uit 1 cent voor de instandhouding van deze criminele vereniging. Misschien is dat nog tot daar aan toe, er zijn meer criminele verenigingen in dit land. Wat deze kwestie onverteerbaar maakt is dat die cent door de Staat, Onze Staat, geïnd wordt.
Dit zou ondenkbaar moeten zijn. Niet alleen omdat we een scheiding van kerk en staat zeggen te hebben want als dat het criterium was dan kan zowat de helft van onderwijzend en verzorgend Nederland op de schop, inclusief artikel 23 van de Grondwet. Nee, het zou ondenkbaar moeten zijn omdat Onze Staat, uiteraard, niet mag meewerken aan strafbare of anderszins laakbare handelingen. Het fascistoïde sexisme van de SGP is stuitend, strafbaar, dat steunen is dus ook strafbaar of voorwaardelijke uitlokking of ... Het hele wetboek van strafrecht kan over de SGP heengetrokken worden. Toch blijft Onze Staat onder leiding van de man van de rotschoppen de SGP steunen.
Hoe kunnen wij nou ooit van islamieten verlangen zich van terroristen te distantiëren als we tegelijkertijd een SGP van staatswege steunen.
De SGP moet verboden worden, er is gewoon geen fatsoenlijk, laat staan juridisch, betoog te bedenken met daarin ruimte voor het bestaan van zo iets idioots. Laten we langs twee lijnen de SGP gaan opheffen.
Iedere Nederlander gaat 1 cent terugvorderen bij de belastingen aangezien die onrechtmatig geïnd zijn daar ze besteed worden aan een criminele organisatie. De tweede lijn is eenvoudiger. Verwijder alle koelkasten uit de woningen van SGP-ers. Koelkasten worden niet genoemd in de bijbel en zijn dus nog meer verboden dan die spare ribs. Vrouwen verwijderen uit de woningen van SGP-ers zal wat moeilijker liggen. De zwarte pakken hebben die broedmachines nodig, ondanks dat ze iedere vier weken hun aarde bezoedelen.

Zand

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 407, 21 oktober 2005