Skip to main content
  • Archivaris
  • 407

De ondergang van Religie en Mystiek

"Religie en Mystiek" bestaat vijf jaar en dat vierde het spirituele blad met "Ragnarock", een driedaags festival met muziek, een beurs en allerlei spirituele activiteiten.

door Pieter Zoomers

Alert! voerde actie tegen de deelname van de neonazi Kris Roman en de super-Ariër Stephen Cox. Het festival trok slechts een handjevol bezoekers waardoor hoofdredacteur Walter Siepman failliet ging. Of dit ook het einde van Religie en Mystiek betekent blijft nog even afwachten. Inmiddels is het blad ook weer een nieuwe auteur met verwerpelijke ideeën rijker.
Om haar vijfjarig bestaan te vieren organiseerde Religie en Mystiek het driedaagse festival Ragnarock (1). Daarvoor waren in Goes drie dagen lang (17, 18 en 19 juni) de Zeelandhallen en het nabijgelegen Van der Valkhotel en omgeving afgehuurd. Op een groot buitenpodium traden diverse bekende metalbands op zoals Death SS, Goddess Of Desire, Witchfynde, Demon en Virgin Steele. In een Spiritual Park vertoonden sjamanen hun kunsten en zaten heksen gezellig droomthee te drinken en in Fantasy Village waren Gothic-, Fantasy- en heksenartikelen te koop. Diverse kunstenaars exposeerden hun werk, waaronder de 'heidense' schilders Jeroen van Valkenburg, vaste leverancier van illustraties in Religie en Mystiek en Michel Lemaire, lid van het kunstenaarsgilde van Arktion, de heidense club van Stephen Cox. Ook de Drakekopbeurs met allerhande alternatieve genezers en handelaren in newage spulletjes was voor het verjaardagsfeestje van Religie en Mystiek naar de Zeelandhallen afgereisd.

Informatie en protest
Op het festival stonden ook diverse lezingen geprogrammeerd. Twee van de aangekondigde sprekers waren de extreemrechtse Vlaming Kris Roman, hoofdman van De Aloude Sint Andriesgilde van Dendermonde en de Britse etnocentrische heiden en super-Ariër Stephen Cox. Alert! publiceerde al eerder over de samenwerking tussen hen en Religie en Mystiek (2). Alert! informeerde een week voor het festival zoveel mogelijk festivaldeelnemers en andere relevante organisaties over de achtergrond van beide heren en protesteerde tegen hun deelname aan Ragnarock. Dit resulteerde ondermeer in afzeggingen van standhouders en andere festivaldeelnemers. Anderen lieten weten het spijtig te vinden dat ze zo laat waren ingelicht omdat het standgeld nu al betaald was en ze daarom, weliswaar met tegenzin, toch maar naar het festival gingen en er waren deelnemers die aankondigden dat ze extra alert zouden zijn. Een uitgever van een stripblad trok zijn toezegging in om aan Ragnarock 5000 gratis stripbladen te leveren en ook het Stripschap was op het festival minder aanwezig dan oorspronkelijk de bedoeling was. Tenslotte weigerde de Nederlandse band M99 nog op te treden. De gemeenteraad van Goes besteedde ook aandacht aan de kwestie en volgens de waarnemend burgemeester heeft de inlichtingendienst van de politie onderzocht of de aanwezigheid van Roman en Cox aanleiding zou kunnen geven tot ordeverstoringen. Om een andere reden dan Alert! protesteerden ook fundamentalistische christenen tegen het festival. Zij keerden zich tegen het veronderstelde occulte karakter van Ragnarock en lieten nadrukkelijk van zich horen in de media en via de SGP/Christenunie in de lokale gemeenteraad. Daarnaast deelden christenen tijdens het festival pamfletten uit voor de ingang van de Zeelandhallen. Vanwege deze commotie besloot een christelijke tentenleverancier op het laatste moment zijn tenten niet meer te verhuren aan het festival. Alert! zat niet echt te wachten op steun uit de hoek van fundamentalistische christenen en een uitnodiging van RTL aan AFA om in Editie-NL samen met de SGP/Christenunie van leer te trekken tegen Siepman en zijn festival werd dan ook vriendelijk doch beslist afgewezen.

Nationale Alliantie
In de aanloop naar het festival ontspon zich op het webforum van Religie en Mystiek een pittige discussie waaraan zowel Kris Roman als Koenraad Logghe deelnamen. Logghe is een Vlaamse heiden met een extreemrechts verleden en ook vriend van Religie en Mystiek (3). Roman probeerde zijn straatje schoon te vegen en betichtte Alert! van leugens. Op de vraag van een forumlid welke leugens hij bedoelde kwam Roman niet veel verder dan te zeggen dat hij helemaal geen Belg is zoals Alert! beweert, maar Vlaming en stelde verder dat hij ook geen neonazi kan zijn omdat hij geen lid is van een partij zoals de NSDAP. Over zijn contacten met de nazistische 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen-Heubels zei Roman dat hij slechts een spiritueel gedicht heeft geleverd aan het blad van haar naziclub Consortium de Levensboom. Maar Roman verzweeg daarbij dat hij tot oktober 2003 bestuurslid is geweest van dit Consortium. Dat Roman nog steeds zeer actief is in extreemrechtse kringen blijkt wel uit zijn recente activiteiten in Nederland. Nadat hij de afgelopen jaren regelmatig als spreker optrad op bijeenkomsten van de Nederlandse Volks Unie loopt hij tegenwoordig de deur plat bij de Nationale Alliantie (NA). Daar sprak hij op 6 november 2004 voor de Dietse Jeugd, de jongerenafdeling van de NA. Op 13 november 2004 hield Roman een voordracht op het NA-ledencongres en op 2 april 2005 gaf hij voor de NA onder het pseudoniem J. van Molay (de naam van een 13e eeuwse Tempelridder) een lezing over de verborgen geschiedenis van het christendom. Ene Jacco mocht eind 2004 deelnemen aan een Gildenmaal van Roman's Sint Andriesgilde waarvan een verslag staat in de digitale nieuwsbrief van de NA. Jacco liet zich uitgebreid voorlichten door Kris Roman en schrijft in de nieuwsbrief: "Deze Gilde bestaat uit een spiritueel broederlijke genootschap, een denkschool, die niet aan politiek doet, maar wel denkt aan het Vlaams belang. Inhoudelijk doen ze dus aan de Vlaamse Heel-Nederlandsche traditie, cultuur, geschiedenis en - het belangrijkste - spiritualiteit". Voor meer informatie over het gilde verwijst Jacco naar het NA-forum waar een uitgebreid artikel van Kris Roman over het gilde is geplaatst. Het is dan ook niet zo vreemd dat op hetzelfde forum reclame werd gemaakt voor het optreden van Roman en Cox op Ragnarock. Roman's innige banden met de Nationale Alliantie hebben volgens hem echter niets te betekenen want hij zegt er tegenwoordig gematigder ideeën op na te houden dan in zijn NVU-tijd en beweert destijds bij het Vlaams Blok te zijn weggegaan vanwege het hatelijke karakter van die partij (alsof de Nationale Alliantie minder erg zou zijn!). Pikant detail is dat op de NA-website een foto staat met Roman samen met de van brandstichting in de Surinaamse Shaan-e-Islam moskee in Rotterdam-Zuid verdachte Ben van der Kooi (die zeer actief was bij de NA). Op de foto is te zien dat Van der Kooi tijdens het ledencongres aandachtig luistert naar een inspirerende lezing van Roman. Om zijn extreemrechtse overtuiging op het Religie en Mystiekforum te verhullen zegt Roman niet langer politieke maar slechts spirituele voordrachten te houden en zijn optredens voor de NA doet hij af met de bewering te spreken voor wie hem dat vraagt. Linkse, rechtse of extreme clubs, het maakt deze Vlaamse nationalist niets uit want hij verkondigt zijn spirituele boodschap aan wie het maar horen wil. Roman zegt zelfs een uitnodiging van Sharon voor een spreekbeurt niet af te slaan! Jammer voor hem dat tot op heden blijkbaar alleen maar fascistische clubs èn Religie en Mystiek in zijn spirituele praatjes zijn geïnteresseerd.

Fijne verjaardag
Tijdens Ragnarock hield Roman met zijn roversbende, De Aloude Sint Andriesgilde van Dendermonde, een traditionele Ringbijeenkomst en gaf het gilde een aantal schuttersdemonstraties met kruisboog en luchtbuks. In de Zeelandhallen stond tussen de alternatieve genezers, geneeskrachtige stenen en andere newage-prullaria een opmerkelijk kraampje van Fenris, een extreemrechtse verzenddienst van extreemrechtse cd's en fascistische boeken. Het kraampje werd bemenst door Jasper Velzel en vriendin. Velzel is in 2003 veroordeeld vanwege de verspreiding van fascistische en antisemitische cd's, het aanzetten tot rassenhaat en vanwege de verspreiding van Resistance Magazine waarin de holocaust wordt ontkend. Fenris staat op naam van Tim Mudde, een rechtsextremist met een lange staat van dienst en tegenwoordig vooral actief met zijn band Brigade M(ussert), waar Velzel de drummer van is. Op het kraampje van Fenris lagen ook reclamefolders en portfolio's van Jasper Velzel's vriend, de al eerder genoemde heidense kunstschilder en archeoloog Jeroen van Valkenburg. Via internet verkoopt Fenris ook posters met het werk van Van Valkenburg, die naast zijn werk voor Religie en Mystiek voor diverse metalbands de CD-hoesjes ontwierp. Van Stephen Cox is tijdens Ragnarock niets vernomen en de actieve aanwezigheid van Greenpeace op het festivalterrein wijten we maar aan een slecht functionerende inlichtingendienst van deze actiemultinational. Of Stefaan Van den Eynde van de heidense Werkgroep Traditie (van Koenraad Logghe) zijn aangekondigde lezing nog heeft gegeven is niet bekend.

Goed georganiseerd fiasco
Het Ragnarockfestival kenmerkte zich door een pijnlijk gebrek aan belangstelling. Van de minstens 20.000 bezoekers waarop Siepman rekende en waarmee hij artiesten en standhouders naar Ragnarock lokte kwam er slechts een handjevol opdagen. De ene na de andere lezing werd bij gebrek aan belangstelling afgelast en de bandjes speelden vooral voor elkaar. Op de laatste festivaldag besloot de organisatie zelfs, vanwege het acute gebrek aan liquide middelen, de drie muzikale hoofdacts niet meer te laten spelen. Diverse bands die al hadden gespeeld konden fluiten naar hun gage en standhouders klaagden na afloop steen en been dat ze forse bedragen hadden betaald voor standplaatsen maar bij gebrek aan publieke belangstelling met hoge kosten bleven zitten. De Provinciale Zeeuwse Courant noemde Ragnarock achteraf "het best georganiseerde fiasco ooit". Walter Siepman, de hoofdredacteur van Religie en Mystiek, geloofde vooraf heilig in het succes van zijn Ragnarockfestival en heeft er alles wat hij bezat in geïnvesteerd. Volgens eigen zeggen is hij voor een bedrag tussen de 100.000 en 200.000 euro het schip ingegaan. Siepman heeft plechtig beloofd iedereen schadeloos te stellen, maar tekende daarbij aan dat dat wel eens lang kon gaan duren. Of zijn persoonlijke faillissement tevens het einde betekent van zijn blad Religie en Mystiek is nog niet duidelijk. Siepman lijkt pogingen te ondernemen het blad te verkopen en of hij nadien nog betrokken blijft bij Religie en Mystiek hangt volgens hem af van de wensen van een eventuele koper.

Positieve levensles
Ondanks het debâcle en zijn persoonlijke faillissement blijft Siepman optimistisch. Voorafgaand aan het festival sprak hij de profetische woorden: "Voor mij is Ragnarock een van de grootste mijlpalen in mijn leven. Het is het beëindigen van wat ik had en dat veranderen in iets dat mijn leven geheel op zijn kop zet. Veel van wat ik had is weg en veel van wat ik daarvoor in de plaats zal krijgen heb ik nooit gehad. Met andere woorden: Ragnarok - het einde der tijden uit de Noorse mythologie dat een nieuw begin blijkt te zijn". Alles wat er rondom het festival is gebeurd lijkt in de beleving van Siepman vooral bedoeld als wijze levensles voor hemzelf. Blijkbaar was het nodig veel mensen te benadelen om hem wat te leren want direct na het debâcle zegt hij op het Religie en Mystiek-forum: "Ik weet dat wat dit mij gaat brengen, me precies gaat brengen wat ik nodig heb. Ja, ik heb tijdens de dagen ook gehoopt dat de beker aan me voorbij zou gaan of dat de gifbeker niet tot de laatste druppel leeggedronken hoefde te worden, maar dat moest ie wel. En nu op dit moment ben ik God - ik noem Hem altijd Het Universum - dankbaarder dan ooit. Het festival heeft me alles gebracht wat een mens zich kan wensen - alle emoties, alle gebeurtenissen, alle indrukken. En daar weegt wat mij betreft geen geld tegenop. En dan kom ik bij God - degene die Ragnarock zou hebben laten 'mislukken' op de eerste twee vlakken: dat denk ik namelijk ook. Ik denk dat Ragnarock gelopen is zoals het gelopen is omdat het voor de goddelijke/universele weg belangrijk was dat het zo gebeurde. Als er duizenden mensen waren geweest had het plaatsgevonden en was het een gewoon evenement geworden. Nu staan de kranten vol van de mislukking, stroomt dit forum (van Religie en Mystiek, P.Z.) over van het aantal mensen dat er in schrijft, wordt iedereen wakker geschud om weer eens na te denken wat ze eigenlijk zelf vinden. Kortom: Ragnarock is geslaagd in heel Nederland, behalve in en rondom De Zeelandhallen in Goes". Voor het festival had de megalomane Siepman nog de pretentie om van Ragnarock een jaarlijks terugkerend festijn te maken. Of dat er na het debâcle in 2005 nog van komt lijkt onwaarschijnlijk, alleen al vanwege de slechte naam die Siepman als organisator en crediteur in korte tijd met zijn Ragnarock wist op te bouwen. Er schijnen nog zo'n 30.000 exemplaren van de nieuwste Religie en Mystiek in de winkels te liggen. Gauw kopen, want misschien wordt dit nieuwste nummer wel een collectors-item als het de laatste blijkt te zijn.

nieuwe Gestapo
Tijdens het Ragnarockfestival verscheen Religie en Mystiek nummer 18 en daarin presenteert Siepman alweer een nieuwe auteur met verwerpelijke ideeën: Wolfgang Meister, een pseudoniem van Olivier Bronselaer uit Antwerpen. Olivier is een fanatieke Hitler-adept en homohater die op diverse webforums haatberichten verspreidt tegen zogenaamde holebi's (homo's, lesbiennes, en biseksuelen). Vanwege zijn uitspraken wordt hij sinds mei geweerd van het forum Politics.be, waar ze wel wat gewend zijn. Meister zegt aan een boek te werken waarin hij vooral de positieve kant van Adolf Hitler belicht. Volgens Meister had Hitler namelijk het idee met zijn massamoord slechts een christenplicht te vervullen tegen zondaars. Diverse uitgeverijen weigerden reeds Olivier's boek te publiceren vanwege de controversiële inhoud ervan. In het laatste nummer van Religie en Mystiek publiceerde hij alvast een voorproefje van zijn boek en behalve artikelen gaat Wolfgang ook boekrecensies schrijven voor het blad. Olivier is zo ingenomen met zijn nieuwe betrekking dat hij tijdens een optreden in een quiz op de Belgische tv in juli 2005 vol trots vertelde journalist te zijn en voor Religie en Mystiek te werken. Meister is ook actief op het forum van het nazistische Stormfront waar hij eveneens reclame maakt voor zijn bijdragen aan het blad. In een discussie over zijn idiote ideeën op het Religie en Mystiek-webforum pleit Meister voor meer eerbied voor mensen die uit christelijke overtuiging en in naam van god wraak namen op joden, homo's en zigeuners omdat die drie groepen zich niet aan de leerstellingen van god hielden. De massamoord op joden komt volgens hem voort uit het feit dat zij jezus afwezen en verantwoordelijk zijn voor zijn dood, de homo's zijn volgens Meister het uithangbord van al het perverse op de wereld en bevorderen de degeneratie van de mens als Goddelijk wezen en zigeuners noemt hij "de roversbenden van hun tijd", die symbool stonden voor de georganiseerde misdaad, de goede werking van de staat ondermijnden en de rechtschapen bevolking terroriseerden met hun plundertochten. Volgens Meister lokt de westerse tolerante houding ten opzichte van homo- en pedoseksualiteit moslimterroristen deze kant op en verliezen de Europese leiders de strijd daartegen als ze niet in de voetsporen van Hitler durven te treden. Meister is ervan overtuigd dat de oorlog tegen het terrorisme alleen is te winnen door onder het motto 'oog om oog, tand om tand' keihard terug te slaan waarbij hij pleit voor de oprichting van een nieuw soort Gestapo die verdachten zonder vorm van proces en zonder tijdslimiet kan opsluiten en ondervragen. Volgens Meister lijkt de Belgische politie zich al in die richting te evolueren, want volgens hem is uit een onlangs gepubliceerd rapport gebleken dat de Belgische politie steeds meer geweld gebruikt tegen arrestanten, wat Wolfgang erg toejuicht. Ook pleit hij voor de invoering van overvalwagens die kriskras door de stad rijden en zonder aanwijsbare aanleiding verdachte groepjes in commando-stijl oppakken om ze naar een onbekende plek te voeren waar ze langdurig worden ondervraagd over hun activiteiten. Alleen door een klimaat van voortdurende onrust en waakzaamheid te creëren zullen aspirant-terroristen zich volgens Meister wel tweemaal bedenken alvorens plannen te maken en zal dit de sociale controle binnen de allochtone gezinnen vergroten: "want welk gezin wil het toevallige mikpunt zijn van een grootscheeps onderzoek?" Het is duidelijk dat Religie en Mystiek met Olivier Bronselaer weer een bijzondere auteur aan de haak heeft geslagen. Als Meister in eventueel nog te verschijnen afleveringen van Religie en Mystiek vergelijkbare uitspraken doet als op diverse webforums op internet zit het er dik in dat dit vrij snel tot strafrechtelijke vervolging leidt.

noten:
1. Ragnarock is afgeleid van Ragnarok, dat in de Germaanse mythologie de ondergang van de wereld betekent. In 2005 betekende het in Zeeland in ieder geval de financiële ondergang van Walter Siepman.
2. Zie voor meer informatie over deze twee sprekers en over de andere banden van Religie en Mystiek met bedenkelijke figuren de artikelenreeks: "De mystieke vrienden van een spiritueel blad", in: Alert! nummer 2, 3 en 4-2003 en "De nieuwe vrienden van Religie en Mystiek", in: Alert! nummer 3-2004 en het artikel van I. Willemse: "New-age blad Religie & Mystiek prijst occulte racist", in: Alert! nummer 2-2004. Te vinden op www.xs4all.nl/~afa/alert/rm.html.
3. Zie voor meer informatie over Koenraad Logghe en zijn heidense Traditie: "De mystieke vrienden van een spiritueel blad" in Alert! nummer 4-2003 op www.xs4all.nl/~afa/alert/rm.html en zoek op "Logghe" in het digitaal archief van Kleintje Muurkrant.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 407, 21 oktober 2005