Skip to main content
  • Archivaris
  • 407

kort Kleintje 407

't Kleintje en de euro's

Iedereen die ons euro's heeft geleverd teneinde onze opgelopen schade bij de Amsterdamse rechtbank te betalen, hartelijke dank. Nee, heel hartelijke dank. Het is geweldig om mee te maken hoeveel mensen ons financieel en moreel steunen in de afgelopen weken. Het is allemaal nog een beetje onduidelijk hoe de affaire zich verder zal ontwikkelen. Het publicatieverbod dat we opgelegd hebben gekregen over het onderwerp "de accountant" zorgt ervoor dat we over een aantal relevante zaken nog niet kunnen schrijven, maar wanneer dat wel kan zullen we iedereen op de hoogte stellen. Nogmaals zeer grote dank voor vele euro's en de steun!

Wereldvrede op zijn smalst

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat een organisatie die zich voorstelt als "Internationale Vredesorganisatie" zo'n slechte naam kan krijgen. Geen enkel ex-lid praat overwegend positief over zijn/haar ervaringen bij de "Life Foundation International". Alle serieuze aanklachten nog daargelaten. Hoe heeft het zover kunnen komen, of was dit altijd al een dubieuze organisatie met Mansukh Patel aan het hoofd? De Life Foundation weet vele mensen voor zich te winnen, zelfs hooggeplaatste ambtenaren, ambassadeurs, internationale vredesactivisten en politici vallen voor de mooie praatjes en indrukwekkende projecten die met veel poeha gepresenteerd worden.
Er zijn vast uitgebreide artikelen geschreven over de psychologische processen en aspecten die mensen ertoe brengen om slechts die dingen te geloven die ze willen geloven. Een Guru met prachtige verhalen wordt al gauw op een voetstuk gezet; kritiekloos en gewillig neemt men vervolgens alles aan wat er gezegd wordt zonder te kijken naar wat er werkelijk gebeurt. Geweld, discriminatie en uitbuiting zijn allemaal zaken die alleen kunnen plaatsvinden als wij dit tolereren en niet voor elkaar (durven) opkomen. Overal en altijd zullen we alert moeten blijven, ook in organisaties die zich heilig voordoen. Diegenen die grenzen overschrijden zullen moeten worden teruggefloten en bestraft. Dan zal er misschien eindelijk een begin gemaakt kunnen worden met de utopische vrede waar we allemaal zo naar verlangen. De "World Peace Flame" van de Life Foundation draagt in geen geval bij aan wereldvrede zolang bij deze organisatie zoveel mensen met negatieve ervaringen weggaan.
We hebben de laatste weken de internet-pagina's van SIMPOS op www.stelling.nl/simpos weer eens wat bijgewerkt, onderandere met een paar nieuwe pagina's over Life Foundation (geleid door Mansukh Patel), ga maar eens kijken...

Kom niet aan mijn Guru!

Als je aan mijn Guru komt, kom je aan mij.
Hij is mijn alles, mijn vader, moeder, geliefde, broer en zus.
Ik ben met hem versmolten.
Nooit zag ik zoveel liefde in een oog,
nooit voelde ik zoveel lichtheid en blijdschap bij iemand,
nooit hoorde ik een mooiere stem.
Laat hem met rust alsjeblieft, ook al doet hij soms rare dingen.
Wees lief voor hem, ook al is hij dat niet tegen zijn volgelingen.
Wees tolerant en zie alle misstanden door de vingers, want hij heeft zulke waardevolle talenten.
Bestraf hem niet als hij de fout in gaat, want anders zal er te veel veranderen.
En dat wil ik niet.
Ik wil hem houden, dichtbij mij.
Ik wil het beeld koesteren dat ik had.
Ik wil liever de illusie dan de werkelijkheid.
Kom alsjeblieft niet aan mijn Guru, want alles moet blijven zoals het is.

apologieverbod

Mag ik in de toekomst in Nederland zeggen dat ik de aanslagen op 11 september 2001 het grootste kunstwerk dat je je kan voorstellen vind? Er zijn wellicht mensen die het niet smaakvol vinden, maar is het strafwaardig? Er is recent een scriptie geschreven over die vraag. In het afgelopen jaar is er in Nederland gepassioneerd gediscussieerd over de vrijheid van meningsuiting. Velen meenden dat met de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 een aanslag was gepleegd op het "vrije woord", waarbij stellig gepostuleerd werd dat de vrijheid van meningsuiting een "absoluut" recht is. De moord op Theo van Gogh confronteerde Nederland voor de eerste keer met een daad van terrorisme gepleegd door een geradicaliseerde moslim binnen de eigen landsgrenzen. Onder invloed van deze gewelddaad en de terroristische aanslagen op 11 september 2001 en 11 maart 2004 heeft het Nederlandse antiterrorismebeleid een sterke impuls gekregen. Het kabinet heeft de afgelopen maanden een scala aan preventieve maatregelen voorgesteld en/of ingevoerd. Ik noem er een paar: strafbaarstelling van samenspanning, meldingsplicht, geheim houden van processtukken voor de verdediging, en de strafrechtelijke bescherming tegen radicalisering door middel van strafbaarstelling van de verheerlijking of het goedpraten van een terroristisch misdrijf (apologie). De scriptie richt zich op het laatste voorstel. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel ter consultatie om het verheerlijken en goedpraten van ernstige misdrijven strafbaar te stellen. Dit voorstel zal, zo is de wens van de minister van Justitie, dit kalenderjaar nog aangenomen worden. Het "apologieverbod" is een uitingsdelict. Een uitingsdelict is een delict waarbij de uiting vanwege de inhoud strafbaar gesteld wordt, zoals smaad, belediging, opruiing, godslastering, bedreiging. Een dergelijke categorie delicten is te beschouwen als een strafrechtelijke beperking van de vrijheid van meningsuiting.
Het apologieverbod vormt een nieuwe categorie. Meer hierover op de website van Jansen & Janssen: www.burojansen.nl/terrorisme/de_aanslagen_als_kunstwerk.pdf

Somebody blew up America

Somebody blew up America
Ze zeggen dat een terrorist het gedaan heeft
Een onmens, een barbaar
Een arabier
Zij zeggen, wie zegt?
Wie betaalt hen?
Wie vertelt de leugens?
Wie werkt in het verborgene?
Wie had slaven?
Wie haalde de colt uit de holster?
Wie moordde de indianen uit?
Wie wilde de zwarte natie wegvagen?
Wie leeft in wall Street?
Wie verkrachtte je moeder?
Wie lynchte je vader?
Wie moordde en plunderde?
Wie zegt God te zijn?
Wie maakt de bommen?
Wie maakt de geweren?
Wie stal Puorto Rico?
Wie dwong de Chinezen opium te schuiven?
Wie bezit de buildings?
Wie bezit de kranten?
Wie bezit het slavenschip?
Wie leidt het leger?
Wie is de bankier?
Wie bezit de mijn?
Wie kneedt jouw geest?
Wie heeft het brood?
Wie bezit de aarde?
Wie bezit de lucht?
Wie bezit het water?
Wie verheft leugen tot waarheid?
Wie leeft in het grootste huis?
Wie begaat de grootste misdaad?
Wie vermoordde de meeste zwarten?
Wie vermoordde de meeste Afrikanen?
Wie vermoordde de meeste Latino's?
Wie is de grootste terrorist?
Wie veranderde de bijbel?
Wie bezat de kolonies?
Wie heerst over de wereld?
Wie schiep Bin Laden?
Wie betaalt de CIA?
Wie wist dat de bom zou afgaan?
Wie leerde hen vliegen in Florida?
Wie vermoordde Lumumba?
Wie viel Grenada binnen?
Wie werd rijk van de apartheid?
Wie wierp Chili en Nicaragua omver?
Wie vermoordde David Sibeko, Chris Hani,
Biko, Cabral, Neruda, Allende, Che Guevara, Sandino?
Wie vermoordde Kabila?
Wie probeerde Fidel te vergiftigen?
Wie zette een prijs op Lenins hoofd?
Wie hakte de handen af van de Congolezen?
Wie steunde Batista, Hitler, Bilbo,
Chiang kai Chek?
Wie is de baas in de hel?
Wie, wie, wie, wie?

(Amiri Baraka - zie www.amiribaraka.com/speech100202.html)

Gestraft zonder veroordeling

De afgelopen weken staken stormen op over Nederland. Het Openbaar Ministerie zou bewijs van onschuld van een verdachte niet overlegd hebben aan de rechter. En politieagenten hadden zo hun eigen methodes tot waarheidsvinding. Manipulatie van de rechtsgang als het ware. Gezien de reacties zou je veronderstellen dat dit een unieke uitzondering is. Alleen is dat wel zo? Uit "Gestraft zonder veroordeling - De uitlevering van Maarten Blok aan Zweden" komt een iets ander beeld naar voren. Ook Openbaar Ministeries in andere landen zijn niet vies van het selectief aanbrengen van bewijsmateriaal. Ook als het gaat om uitleveringsverzoeken. En juist met de voortgaande integratie in Europa is inzicht uiterst belangrijk: het blindelings vertrouwen in de rechtspraak, ook van andere landen, is een riskante zaak. En gaat het fout dan is de strijd aangaan nog de enige mogelijkheid om misstanden boven tafel te krijgen en het recht alsnog te laten zegevieren.

De laatste jaren gaan tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tijdens internationale top-ontmoetingen. Ook bij de Eurotop, die van 14 tot 16 juni 2001 in het Zweedse Göteborg zou plaatsvinden, bereidden velen zich daarop voor. De Nederlander Maarten Blok was één van hen. Echter al voor het begin van de Eurotop werd hij, met honderden anderen, gearresteerd. Na twee dagen wordt hij zonder verdere aanklacht Zweden uitgezet. Echter enkele maanden later verzoekt Zweden om uitlevering van Maarten: hij zou een agent met een stok op het hoofd hebben geslagen. "Gestraft zonder veroordeling - De uitlevering van Maarten Blok aan Zweden", is een verslag van de gebeurtenissen die hierop volgen. Het gaat over de rechtszaken die Maarten voerde, acties die gevoerd zijn, het proces in Zweden en de vrijspraak in september 2004. Naast het geschreven materiaal is ook een dvd toegevoegd met veel filmmateriaal van Maarten, de acties, de diverse processen enzovoort. Op deze manier ontstaat er een mooi overzicht van Maartens verhaal. Maartens verhaal is een voorbeeld van de gevaren dat het nieuwe Europese uitleveringsverdrag met zich meebrengt. Gezien de voortgaande discussies over de mate van integratie een uiterst actueel onderwerp.

"Gestraft zonder veroordeling - de uitlevering van Maarten Blok aan Zweden" is uitgegeven door Baalprodukties, Sittard
(isbn 9075825293 - 9,90 euro)

Het leed dat circus heet

Actiegroep "CircusLeed" staat voor een groep activisten die op een geweldloze wijze aandacht vraagt voor het leed dat circus heet. In circussen leven dieren onder verschrikkelijk slechte omstandigheden (de tijgers zitten bijvoorbeeld bijna de hele dag in een klein hok waar ze amper kunnen bewegen), waarin dieren niet hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. Hierdoor vertonen vele dieren stereotype gedrag, bijvoorbeeld het constant heen en weer lopen. Daarnaast worden de dieren steeds weer gedwongen om onnatuurlijke kunstjes te vertonen. Kortom, een circus is geen plek voor deze dieren. Wij willen daarom daar wat tegen doen, door het publiek voor te lichten over het leed van de dieren en hopen daarmee een discussie op gang te brengen wat zal leiden tot de verdwijning van circussen met dieren. Er bestaan namelijk genoeg circussen die het zonder dieren ook erg goed doen. Voor vragen kun je kijken op www.circusleed.nl

natuurgeweld

Wel miljoenen euro's en dollars uit kunnen geven aan zogenoemde snelle interventie-teams die waar dan ook ter wereld dood en verderf kunnen zaaien. Precisie-bombardementen kunnen uitvoeren, ja zelfs iets op de maan kunnen laten landen. Maar als er een aardbeving plaatsvindt in een wat afgelegen gebied - overigens slechts op enkele honderden kilometers van heel wat Westerse militaire bases vandaan, nee hoor, dan schiet elke hulp tekort. Dan kunnen er geen helikopters en vrachtvliegtuigen vol hulpgoederen vrijgemaakt worden. Dan duurt het vele dagen voordat Pakistaanse en Indiase burgers een deken of wat drinkwater kunnen krijgen. Wat een wereld...

Langzaam maar zeker

Het is soms lekker om gelijk te krijgen. Dat de politieke keus van enkele jaren geleden om met de overheid terug te treden uit de volkshuisvesting zou leiden tot een enorm tekort aan betaalbare huisvesting was te voorzien en is uitermate treurig. Dat de eurotekens in de ogen en neuzen van vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en andere schavurken zouden leiden tot de huidige leegstand van meer dan zes miljoen vierkante meters kantoorruimte doet mij grimlachen van leedvermaak.

roze klieders yoghurt

terwijl ik met m'n zus zit te praten, krijgt ze pardoes de geest. ze rolt met haar ogen en orakelt: "in het midden van de wereld bol ik rond boven de grond." ik sta versteld. "heb je dan echt een racefiets gekocht," vraag ik. m'n zus knikt en vertelt dat ze sinds kort een sportfiets op haar slaapkamer heeft staan, dat ie 'n slooping frame heeft, en dat ze ook een helm, een bril, zo'n apenpakje en van die speciale schoentjes bezit. ze heeft zelfs al vijf amateurwedstrijden gereden, waarvan ze d'r eentje won. ik vraag haar welk koersverloop haar 't beste ligt. van aankomen in 'n kleine groep wordt ze bloednerveus, zegt ze. maar ze heeft wel al 'n keer de sprint afgewacht in het peloton. tweede was ze toen. verbijsterd gaap ik haar aan.

zonder overgang bevind ik mij in een overheidsgebouw. de parketvloer ligt vol peuken, servetten, olijfpitten en roze kauwgom. een intern videokanaal toont live-beelden van een parlementair debat. het gaat er verhit aan toe. op een bepaald moment zie ik hoe iemand vanaf de bezoekerstribune een pot kersenyoghurt leeggiet over het hoofd van een chagrijnige politicus. ik kan mijn ogen niet geloven en spoel de beelden terug, maar ik had het juist gezien: ik ben de bezoeker die met yoghurt gooide!

(overgetiept van het absurdistische blogfok.web-log.nl)

awacs boven Schinveld

De NAVO is bezig met het voorbereiden van een aanval op de Schinveldse Bossen in ZuidLimburg. GroenFront! is bezig met het organiseren van de verdediging. Help mee! De geluidsoverlast en uitstoot van gifstoffen is al erg genoeg, nu wil men ook nog eens zes hectare bos kappen en 14 hectare bomen "toppen" tot een meter boven de grond, zodat de overlast nog een stuk vergroot kan worden als de vliegtuigen, zwaarder geladen met meer brandstof, langer laag boven de grond kunnen vliegen. Ongeveer een kwart eeuw geleden kwamen Awacs toestellen naar de Natobasis bij Geilenkirchen. Sinds de komst van de basis hebben mensen geprotesteerd tegen de overlast en de schade aan het milieu als gevolg van de vluchten met sterk verouderde toestellen, die in de burgerluchtvaart niet meer gebruikt mogen worden. Het zijn oude Boeings van het type 707 met sterk verouderde motoren. De enige overheidsinstantie die de klachten en zorgen van haar inwoners serieus neemt is de gemeente Onderbanken. Zij weigert dan ook pertinent mee te werken aan de eis van de Navo om zes hectaren (12 voetbalvelden) bos op haar grondgebied te kappen en om van 20 ha (40 voetbalvelden) de hoge bomen te toppen. Nadat deze bomen getopt of gekapt zijn heeft de basis de mogelijkheid om met nog zwaardere toestellen op te stijgen, zij kunnen dan meer brandstof meenemen in hun tanks. Nu kan dit niet omdat de hoek waaronder zij opstijgen of landen meebepaald wordt door de hoogte van de Schinveldse bomen. Het dorp is in grote meerderheid tegen de kap van het bos en voelt zich niet serieus genomen door de politiek in Den Haag. Al decennia klaagt men over vooral de extreme geluidsoverlast in het dorp. De GGZ Zuid Limburg constateerde geluidswaarden van rond de 100 decibel, en stelde droog vast dat dit "schade aan de volksgezondheid veroorzaakt, bijvoorbeeld gehoorschade en concentratiestoornissen bij jonge kinderen". Door de geplande boskap zullen de radarvliegtuigen ongeveer twintig meter lager over het dorp vliegen. Voor meer informatie snorkel naar www.groenfront.nl

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 407, 21 oktober 2005