Skip to main content
  • Archivaris
  • 418

Kort Nieuws

verkiezingen 2006


Nee, we gaan het hier en nu maar niet over de aanstaande verkiezingen hebben. Kotsmisselijk word je ervan. Overal duiken ze deze dagen op, in het openbaar loslopende politici. Nu hebben zij ons een keertje nodig, hun carrières hanger er van af. Ballonnetjes, pennen, sleutelhangers, t-shirts, stropdassen, verzin het maar en ze strooien ermee. Spiegeltjes en kraaltjes voor het volluk. Zo zie je ze in geen jaren en dan zeuren ze je de oren van je hoofd. Allemaal gaan ze het beter doen, nu echt. Vergeten zijn de zoete broodjes en vorige beloften. Denken ze nou echt dat we gek zijn? Alsof het er wat toe doet? Kijk naar de duizenden papierlozen die zich nauwelijks hier in dit rijke land in leven kunnen houden. Zie de geestelijk in de war zijnde dak- en thuislozen, op hun parkbankjes en portieken. Wie heeft het nog over hen? Nu draait alles ineens weer om vergrijzing en hondepoep. Even geleden had iedereen de mond vol over "Europa" of over de stijging van "het water". Verhaaltjes voor het naar bed gaan. Ik hef het glas op de luitjes die aangetoond hebben dat de stemcomputers niet deugen en stem maar weer eens blanco (benieuwd naar waar die knop dit jaar verstopt zal zitten).

Hekwerk verwijderd


In de nacht van 15 oktober is door activisten van Onkruit zo'n dertig meter hekwerk van de vliegbasis Soesterberg losgeknipt en platgelegd. Daarnaast werden enkele kleinere gaten gemaakt in andere delen van het hek. Die actie is een protest tegen de "Vliegerinfodagen" die op 15 en 16 oktober op de basis gehouden werden. Tijdens die Vliegerinfodagen kunnen "schoolverlaters kennismaken met het beroep van jacht- of helikoptervlieger". De Koninklijke Luchtmacht heeft jaarlijks veel nieuwe vliegers nodig. Dat deze toekomstige piloten ondermeer bombardementen uit zullen gaan voeren, waar andere mensen het slachtoffer van zullen worden, blijft onvermeld. Sinds de afschaffing van de dienstplicht is defensie op zoek geweest naar een andere manier om het apparaat te bevolken. Die manier blijken ze na enkele moeilijke jaren gevonden te hebben: jongeren worden bestookt met propaganda, er zijn oriëntatiejaren, kinderclubjes enzovoort. Het leger wordt afgeschilderd als een spannend avontuurlijk spelletje. Dit gebeurt, terwijl oorlog alles behalve een spelletje is! Het defensieapparaat vormt mensen om tot moordenaars, jongeren worden geïndoctrineerd en hun eigen individu wordt ondergeschikt gemaakt aan die van de groep. Het leger wordt ingezet om de ongelijke nationalistische machtsverhoudingen op de wereld in stand te houden en te vergroten. Het leger is een groot staatsterroristisch apparaat, dat het niet zo nauw neemt met mensenrechten; het Nederlands leger is daar geen uitzondering in. Onkruit keert zich tegen dit militair apparaat en keert zich ook tegen deze ronselpraktijken. Er zijn genoeg andere manieren om onszelf nuttig te maken door te werken aan echt duurzame vrede en veiligheid van onderop. Een vrede op niet-hiërarchische, niet onderdrukkende basis, waar het sociale en het welzijn van mens, milieu en andere dieren voorop staan. Men zou zich ook nuttig kunnen maken door de defensie-moordmachine, het militarisme tot de grond toe af te breken. Geen mens, geen cent voor het militarisme! Zie ook onkruit.sarava.org/drupal

tegenhouden


"U heeft het voor het zeggen", is de leus waarmee het kabinet de boer op gaat om kiezers te bewegen op 22 november te gaan stemmen. Een vlotte presentatrice van BNN is ingehuurd om die boodschap uit te dragen. Het is ook een mooie boodschap. "U", de kiezer heeft het in onze democratie voor het zeggen. In de verkiezingscampagne komen allerlei belangwekkende zaken aan de orde die "U" in uw keuze kan betrekken. Moet Lingo wel of niet van de buis; heeft minister Verdonk wel of niet politieke munt willen slaan uit de moord op Theo van Gogh, of was het juist de PvdA die toen een scheve schaats reed. En vooral wie vindt "U" dat er in het torentje moet: Bo of Ba. Toch is er ook nog een aantal zaken die tot nu toe nog geen rol spelen in de campagne. Ik noem maar: de dreigende catastrofe door de opwarming van de aarde (een overdreven paniekverhaal van de milieubeweging, volgens Mark Rutte); de oorlog in Irak waarvoor Nederland medeverantwoordelijkheid draagt, en de toekomst van Europa, want ook daarover horen we niets meer. Wat betreft dat laatste punt was het anderhalf jaar geleden wel anders. Toen voerde de regering - onder de ook erg pakkende leuze "Europa best wel belangrijk" - een campagne om "U" allen naar de stembus te krijgen voor het referendum over de Europese Grondwet. Massaal gaf "U" gehoor aan die oproep en al even massaal stemde "U" tégen de Grondwet. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, vandaar dat de aangekondigde brede maatschappelijke discussie over Europa waarin "U" zou mogen zeggen hoe het dan wel moet met Europa later weer werd afgeblazen. Vandaar ook dat de partijen die voorstander van de Grondwet waren nu het thema Europa zo veel mogelijk vermijden.
Maar het feit dat "U" er niets meer over hoort betekent niet dat er achter de schermen niet hard wordt gewerkt om het Europa van de Grondwet toch te realiseren. Onder leiding van de voormalige Italiaanse minister-president Giuliano Amato broeden een aantal Europese kopstukken op een plan. Nederland is in dit illustere gezelschap vertegenwoordigd door niemand minder dan Wim Kok. Op hun eerste vergadering op 29 september jongstleden heeft deze groep van wijzen ingestemd met het voorstel van de Franse minister van Binnenlandse Zaken en presidentskandidaat Sarkozy voor een 'miniverdrag', bestaande uit delen van de Grondwet. De komende tijd gaan ze verder uitwerken hoe dat verdrag er precies uit moet zien. Daarnaast buigt deze informele groep zich ook over de te volgen procedure. Dat betekent dat ze bekijken hoe deze 'grondwet light' er vervolgens door gejast kan worden, zonder dat "U", "Vous" of iemand anders via een referendum weer roet in het eten kan gooien. Daarom zullen de plannen ook pas ná de Franse verkiezingen komend voorjaar gelanceerd worden. Het zou natuurlijk niet meer dan normaal zijn als over deze 'minigrondwet' te zijner tijd weer een referendum wordt gehouden. Zodat "U" er zich weer over uit kan spreken. De drie partijen die in Nederland het initiatief namen voor het referendum (D66, PvdA en GroenLinks) zijn daar voor. De SP is tegen een nieuw verdrag, maar zal als dat eenmaal voorligt ook wel voor een referendum zijn. Het CDA is tegen een referendum en ook de VVD, die het vorige referendum met haar steun mogelijk maakte, is inmiddels van deze democratische bevlieging teruggekomen. "We houden ook geen referendum over de doodstraf", beet buitenlandwoordvoerder Van Baalen me pasgeleden toe tijdens een forumdiscussie. Europa is nog best wel belangrijk, maar of "U" ooit de kans krijgt om zich uit te spreken over het resultaat van het werk van Kok en zijn vrienden is dus nog maar de vraag. Waarschijnlijk zal een nieuw referendum tegen die tijd door burgers moeten worden afgedwongen, door een massale petitie of iets dergelijks. Ze kunnen wel zeggen dat "U" het voor het zeggen heeft, maar "U" moet wel zelf uw zaakjes in de gaten houden en bereid zijn zonodig aan de bak te gaan. Democratie is een hoog goed, "U" moet er wel wat voor over hebben. (Willem Bos op www.konfrontatie.nl)

stop palmolie-stroom


Op 31 november voerde Milieudefensie actie bij het hoofdkantoor van Essent in Arnhem. Op een groot spandoek bij de hoofdingang staat de leus "Essent, stop palmoliestroom". Milieudefensie wil dat het bedrijf stopt met het verstoken van oliepalmproducten in haar elektriciteitscentrales. Tegelijkertijd dient Milieudefensie een klacht in bij de Reclame Code Commissie omdat Essent klanten misleidt door palmoliestroom onterecht als duurzame "groene" stroom te verkopen. Het gebruik van palmolie als biomassa voor elektriciteitsopwekking is niet duurzaam. Door de aanleg van grootschalige oliepalmplantages in Indonesië en Maleisië verdwijnt het tropisch regenwoud in hoog tempo. Hierdoor wordt het voortbestaan van dieren als de Orang Oetan en de Sumatraanse tijger bedreigd. Ook zijn er veel sociale conflicten tussen bedrijven en inheemse volkeren over landrechten. Essent erkent de problemen rond palmolie maar wil niet stoppen met het gebruik ervan. Zowel in de Amercentrale (Geertruidenberg) als in de Clauscentrale (Maasbracht) verstookt het bedrijf palmolie voor de opwekking van (groene) stroom. Milieudefensie vindt dat Essent daarmee klanten misleidt die denken dat ze milieuvriendelijke groene stroom kopen en dient daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Deze klacht wordt tevens overhandigd aan de voorzitter van de raad van bestuur van Essent, Michiel Boersma. Vorig jaar verstookte Essent circa 200 duizend ton palmolie en leverde energie aan 850 duizend groene-stroomafnemers. (Kijk voor meer ellende rondom "groene stroom" in het digitale archief van 't Kleintje en zoek naar "wolmanzout").

Mediacratie


Om de politiek geloofwaardig te maken, is meer nodig dan het oppoetsen van democratische structuren, zoals de Nationale Conventie in haar rapport "Hart voor de publieke zaak" doet. Met 'meer' doel ik op de vervanging van de 19e eeuwse partijpolitieke leest waarop ons bestel is geschoeid. Deze is namelijk te smal om de politiek geloofwaardig te maken, omdat de grote (wereld-)problemen waarmee wij -als burgers- dagelijks geconfronteerd worden de partijpolitiek verre overstijgen. Via verkiezingen zijn ze daardoor niet op te lossen. Om die broodnodige vervanging van de grond te krijgen is buitenparlementaire druk vereist, omdat van partijpolitici nu eenmaal niet verwacht mag worden dat ze de poten onder hun eigen stoel doorzagen. Wat dat betreft ligt hier een uitgelezen taak weggelegd voor de onafhankelijke media. Het oppikken daarvan opent de weg voor een publiek debat over democratische vernieuwing die hout snijdt: de transformatie van onze overjarige particratie in bijdetijdse mediacratie. De democratie in optima forma, waarin geen ruimte is voor wantrouwen wekkende achterkamertjespolitiek en torentjesoverleg, omdat zij volledig transparant en daardoor voor iedereen eenvoudig te controleren is. Het is te voorzien dat met de overstap naar de mediacratie Nederland de aanstoot zal geven voor de creatie van de mediacratie op wereldschaal, uitmondend in een wereldbeleid onder VN-vlag waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat bestreden kunnen worden. Waarmee maar weer eens bevestigd wordt waarin een klein landje groot kan zijn. Niet alleen op sportgebied, maar ook op het immateriële of ideële vlak. (Wouter ter Heide)

Prendergast


In zijn halfslaap schoot éérst nog
een brok droeve gedachtenflarden aan hem voorbij:
Het trieste geluid van een jachthoorn diep in een bos,
zich in een leeg zwembad ophopende bladeren,
vergeelde brieven, nooit aangeland waarheen ze waren gepost,
een eenzaam in de kleedkamer van de Orde der Advokaten
hangende toga van een overleden pleiter,
telefoons die onafgebroken rinkelden
in verlaten kamers met paars gebloemd behang,
pijpekrullen gerangschikt in een lege bonbondoos,
een al drie dagen in een nooit betreden
klokketoren liggende dode duif,
een vrouw zonder benen die viooltjes verkocht,
een bespot, bespogen en aan zijn hok
vastgeketend kermisaapje,
een blankhouten keukentafel om aan uit te huilen,
liften die nergens aankwamen,
verwaarloosde kinderen, in zichzelf neuriënd in ongeveegde hoeken, de verre roep van een vliegende kiep,
een kinderboek met uitgeknipte plaatjes,
afgedankte treinen op een rangeerterrein,
een al tien jaar wegens werkzaamheden gesloten provinciemuseum, Franse vijftig-zielen dorpjes.

(Wouter Noordewier)

Nederlaands Nest


refr. 't schaand van Schiphol,
dè maag nôôt vergêêten,
't schaand van Schiphol moet blèèvend vermeld
ons kender en klèènkender moeten 't wêêten
er zen toen elf mêênsen terèèchtgesteld

vur denken aon toekomst vur hôôpen op vrede
vur rechten die mèènsen zen toebedilt
hun rèèchters de Vrimdenwet en ok de laksighèd
die hebben geordild: ge blèft vur altèd

want 't schaand van Schiphol,...

Dus vat'we kalender en schrèèf in oktober
en in oew'n agenda van 2006
de 27ste dèènken we sober
aon elf ongewensten in Nederlaands nest

't schaand van Schiphol,

Ze zullen ontkennen ze zullen bedekken
de mantel de vingers d'n dôôfpot staon klaor
mar wij hebben die meense daor laote verrekke
gift dè nou dan mar gewôôn deur aon mekaor.

want 't schaand van Schiphol...

(tekst en melodie Marja van Trier)

sesamstraat


Na het Lingo incident leek de wereld te klein, maar de redder kwam in persoon van JP. Ondertussen begint het mediadebat in de tweedekamer. Het CDA in de persoon van de heer Atsma wil weer terug naar de oude zuilen want die net-coördinatoren hebben wel erg veel macht. Dat het dikke ellende is bij de publieke omroepen merken vooral de makers. Bij de VPRO schijnen er 70 man uit te gaan, vooral bij de afdeling jeugd vallen er klappen. Hoe dat gaat is heel simpel, eerst krijg je per koerier een aangetekende brief. Als je dan boos je baas belt komt er nog een gesprekje over een mogelijk andere functie.
Dat het ook bij de NPS slecht gaat is geen geheim sinds ons vorige kabinet het helemaal op wil heffen. Gisteren zat ik in de trein tussen Hilversum-Noord en Weesp en maakte het volgende mee: ik zag een bekend televisiegezicht van Sesamstraat met enige haast door de coupe op mij af benen. In de hal waar ik zat aangekomen bleek ze het op twee van haar collega's gemunt te hebben. Een druk gesprek ontstond en ik richt mijn aandacht weer op mijn krant. Je kent het wel, met een half oor hoor je het gesprek vorderen zonder de inhoud te volgen. Maar opeens hoorde ik deze actrice zeggen: "Maar als Sesamstraat moet verdwijnen..." ik hoorde het echt. Want in een splitsecond dat ik het me realiseerde reageerden de twee collega's als door een wesp gestoken en synchroon: Ssssssssssttt klonk het met de wijsvinger op de lippen. Tja ik weet het en alle andere mediaparkcollega's ook. Als je heen en weer naar Hilversum reist zit de trein vol met collega's die jouw gesprek over het werk of geroddel kunnen volgen. Maar helaas, ik moet dit opschrijven want als Lingo al tot een nationale ramp kan leiden, wat dan als ze Sesamstraat af gaan sluiten? Dag Bert, dag Ernie, dag Elmo, dag Pino, dag Ieniemienie, dag Purk, dag Tommie, dag Koekiemonster, dag Oscar en Graaf Tel. Daggggg Sesamstraat. Kom op kinderen klim in de pen, ga de straat op en laat zien hoe jullie je schamen voor dit land. Ik vraag me af of JP zich nu wel schaamt tegenover zijn dochter en alle andere kinderen van Nederland? Of zou hij de schuld geven aan D66? (Een jongen van de Witt)

Handel in Geluk


In Kleintje Muurkrant hebben we al wel eens vaker kritische aandacht gegeven aan de Amerikaanse sektarische organisatie Landmark Education. Kijk maar eens in ons digitale archief op www.stelling.nl/kleintje. We hebben er ook een aantal aparte internetpagina's over gemaakt omdat we na publicatie duurbetaalde advocaten achter ons aan kregen (www.stelling.nl/landmark). Ondertussen groeien de discussies in het Kleintje Muurkrant-discussieforum over CSA steeds breder en worden er relaties gelegd met andere LGAT's zoals Landmark. Pasgeleden is er een kritische documentaire beschikbaar gekomen uit 2003, gemaakt door het Franse TV-station Channel 3. Middels infiltratie hebben zij onthutsende beelden opgenomen die een beeld geven van een drie-daagse Landmark-Forum sessie. Zie www.cultnews.com... Onthullend! In een volgend Kleintje komen we hierop zeker terug...

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 418, 10 november 2006