Skip to main content
  • Archivaris
  • 408

de hamer & de F-16

De Italiaanse vredesactivist Turi Vaccaro moet zes maanden de cel in en 750.000 euro schadevergoeding betalen aan de Koninklijke Luchtmacht. Indien hij de boete niet betaalt dan krijgt hij 350 dagen extra straf. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.
De officier van justitie (OvJ) had een schadevergoeding van 2,6 miljoen euro geëist, maar politierechter H. Alfrink oordeelde dat de schade-opstelling op onderdelen onduidelijkheden bevat en in zekere mate complex te noemen is. Advocaat Meindert Stelling had namens de ploegscharenactivist om deze redenen aangedrongen op kwijtschelding van de schadevergoeding. De 52-jarige vredesactivist bekende tijdens de rechtszitting dat hij op de vliegbasis Woensdrecht twee F-16's onklaar heeft gemaakt. Turi beschadigde op 10 augustus de ophanging voor de kernraketten en de bedrading voor de bediening van deze wapens. Hiermee protesteerde hij tegen de illegale opslag van kernwapens op de vliegbasis Volkel. Tevens stelde hij z'n daad in het teken van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki. Turi, die niet bij de uitspraak aanwezig was, had tijdens de behandeling van de zaak op spottende wijze geapplaudisseerd nadat de OvJ zes maanden cel had geëist. Hij riep hem op de eis te verhogen tot de maximumstraf van een jaar die de politierechter kan geven. "De huidige periode in de cel is de beste van mijn leven. Ik heb ruim de tijd voor meditatie en dank de Nederlandse overheid hiervoor", meldde hij monter. De rechtszaak van 13 oktober was alweer de vierde zitting in een reeks. Advocaat Meindert Stelling wraakte tijdens de eerste zitting de rechter tot twee keer toe wegens vooringenomenheid. Directe aanleiding was het gebrekkige onderzoek van het openbaar ministerie (OM) dat zich enkel op het gedrag van verdachte op de vliegbasis heeft gericht en niet op de "misdadige handelwijze van de staat". De OvJ ergerde zich tijdens de zitting vreselijk aan het clowneske gedrag van de verdachte. Ook het langdurige pleidooi (bijna drie uur!) van advocaat Stelling en diens abonnement op wraking verbaasde hem. Het deed hem denken aan het "rekken van de zaak". Waarna hij zich met een verwijtende blik en een rood hoofd richtte op de advocaat: "Verdediging, zie nu eens in dat het voor u en uw politieke argumentatie de rechtszaal het verkeerde podium is. Hou daar toch eens mee op!" Net zoals op de eerste zittingsdag hield Stelling een verhandeling over de rol van de staat, die met de kernwapens op Volkel en de mogelijkheid tot inzet zich schuldig maakt aan "massamoord, voorbereid door een criminele organisatie, waartoe het OM behoort". Volgens Stelling heeft zijn cliënt met het onklaar maken van de F-16's de burgers verdedigd tegen een groot gevaar. "Hiermee heeft hij zijn plicht gedaan en dient dan ook vrij te worden gesproken". In zijn slotwoord vertelde Turi nog maar eens hoe hij aan de hamer is gekomen waarmee de cockpits van de F-16's op Woensdrecht zijn vernield. De heilige Franciscus van Assisi is zijn grote voorbeeld, maar ook Mahatma Gandhi werd een paar keer door hem genoemd, al zei Turi niet goed te begrijpen waarom diezelfde Gandhi destijds tegen sabotage was.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 408, 18 november 2005