Skip to main content
  • Archivaris
  • 408

Levend verbrand, Rita bedankt

Op 27 oktober jongstleden brak er een felle brand uit in het deportatie (uitzet)centrum op schiphel. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakten er een aantal mensen (zwaar) gewond. In verschillende steden werden onmiddellijk solidariteitsacties opgezet. In Amsterdam gebeurde dat onder andere door een spandoekenactie bij kraakcafe de Wilde Wereld. Vrijwel onmiddellijk kwam de stormtroepen van het stadsbestuur van Amsterdam in actie en verwijderden dat spandoek (tekst: "Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?").
In tegenspraak met fraaie woorden van burgemeester Cohen (zie verderop) maken de stadsregenten de enorme blunder om repressie in te zetten tegen emotie. Natuurlijk was de reactie op het verwijderen van dat spandoek het ophangen van nog heel veel meer spandoeken en affiches. Ondertussen is er een ware spandoekenrage aan de gang in het land. In grote en kleine steden, overal verschijnen vergelijkbare spandoeken en de reactie van de regenten is ook vrijwel overal 't zelfde. Zelfs in DenBosch heeft de brandweer een spandoek weggehaald. Kijk af en toe op www.indymedia.nl om de acties her en der in het land in de gaten te houden, het is op dit moment niet meer bij te houden.

Wat bezielt die idioten om politie, brandweer en ME in te zetten tegen het uiten van je mening? Hebben ze dan helemaal niks geleerd van hun eigen reactie op het uitdelen van krenten ten tijde van de provo's in Amsterdam? Wanneer het de bedoeling is om teksten als "Levend verbrand, Rita bedankt" of "Verdonk: moordwijf!" landelijk bekend te maken dan is 't inderdaad 't slimst om dergelijke spandoek (met veel zinloos geweld) in beslag nemen, dan weet je zeker dat niet alleen op datzelfde moment de vonk overslaat maar dat over een paar weken - wanneer er een aantal juridische procedures zullen spelen tegen deze onrechtmatige onderdrukking van een mening - de hele boel opnieuw in de publiciteit zal komen.
Of past dit handelen in een opleving van "de strategie van de spanning" die in vrijwel alle Westerse landen aan de gang is? Oorlogsmisdaden van de Amerikanen in Irak (witte fosfor en napalm-achtige massavernietigingswapens inzetten tegen de burgerbevolking) worden gesteund door Balkenende & Co. "De kogel van Verdonk" (het beschadigde raam in de werkkamer van Verdonk van vreemdelingenzaken en integratie) is ook zo'n prachtig voorbeeld van het kweken van een angstpsychose (zie elders in dit kleintje - en de radiouitzending van Argos op 11 november jongstleden). En natuurlijk zijn de Hollandse anti-terrorisme-maatregelen eveneens koren op de molen van diegenen die verdergaande bevoegdheden bepleiten om de 'eigen' bevolking te controleren en knechten.

Op 2 november jongstleden bij de herdenking van de moord op Theo van Gogh sprak burgemeester Cohen van Amsterdam de volgende woorden: "Hier in Amsterdam, met zijn traditie van vrijheid en tolerantie (...) Vertrouwen dat wij, Amsterdammers, wij allen, die in Nederland wonen, samen in vrijheid kunnen en willen leven: vrij om te denken en te geloven wat wij willen; vrij om te zeggen wat wij willen".
Mooie woorden, maar in de praktijk blijkt dat ze een wassen neus zijn: kritiek op Minister Verdonk van Deportatiezaken en Vreemdelingenvervolging is in Amsterdam niet geoorloofd. Spandoeken die haar de vraag stelden "heb je nog steeds geen bloed aan je handen?" werden de afgelopen periode met grof geweld verwijderd, mensen werden in elkaar geslagen en met pepperspray bewerkt, woningen werden vernield en de enige verklaring van Cohen is dat de doeken "smaad" zijn. Maar Mohammed een geitenneuker noemen mag wel. Blijkbaar heeft Cohen iets tegen meningen die het -mede door hem bedachte beleid- aan de kaak stellen. De vraag refereert aan Verdonk's uitlating in de Tweede Kamer dat aan haar handen geen bloed kleeft - ondanks dat onder haar verantwoordelijkheid minstens 11 doden zijn gevallen, ondanks dat onder haar verantwoordelijkheid mensen die "uitgewezen" worden verdwijnen en vermoord worden, ondanks dat onder haar verantwoordelijkheid de dossiers over vluchtelingen worden doorgespeeld aan de geheime diensten van "veilige" landen als Congo. Als je mensen de vrijheid ontneemt, zoals het beleid van Verdonk doet, heb je er voor te zorgen dat ze in leven blijven. Dan jaag je ze dus niet met getrokken pistool terug de brandende gevangenis in, zoals op Schiphol gebeurde. De vraag die met de spandoeken gesteld wordt is dus legitiem, en mag geen reden zijn voor de door Cohen ingestelde repressie.

Op vrijdag 11 november (de elfde van de elfde) heeft Rita Verdonk blijkbaar aangifte gedaan wegens smaad vanwege een aantal tegen haar gerichte spandoeken. We weten niet precies over welke teksten het gaat. Gaat het over "geen pardon voor Donner & Verdonk, Generaal pardon voor vluchtelingen"? Of om "Reisbureau Rita -arrestatie-deportatie-crematie- adequaat tot 't bittere eind", of "Rita: Moordwijf!" en/of "Rita molenaar", of "Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?" of "elf verbrand, Rita bedankt"?

De tijd gaat lijdzaam voorbij
als deuren achter je zijn gesloten
De tijd gaat vragend voorbij
als ogen om je heen zijn gesloten
De tijd gaat onbesproken voorbij
als monden om je heen zijn gesloten
Blijft ondeelbaar onvulbaar de tijd
De rangen om je heen steeds gesloten

Wat leven heette gaat aan je voorbij
als in 't gangpad de stappen versterven
Wat leefde kruipt weg uit je lijf
als daarbuiten de stappen verwijderen
Overleven zuigt moed mettertijd
uit een mens die bereid was te vechten
Dan alleen nog is dat vuur de getuige
van een leven in voltooid verleden tijd

Wie heeft dan de dood gehanteerd
als wapen tegen machteloosheid?
Wie heeft dan gesmoord en onteerd
de adem die zich niet kon bevrijden?
Niet de mens, die de cel als lijkkist ervoer,
geen bevel, geen muur nog verdroeg
De dood werd gestuurd door minister en wet,
De staat was het, die hen de dood in joeg!

Joke Kaviaar

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 408, 18 november 2005