Skip to main content
  • Archivaris
  • 411

Bestuurschapscode

Het is ons niet ontgaan dat u voor de dag bent gekomen met een set van zeven 'geboden voor burgers'. Die zijn in eerste instantie voor de inwoners van de stad Rotterdam bedoeld, maar minister Verdonk heeft er inmiddels ook al veel lovende woorden aan besteed, wat illustreert dat ze ook buiten Rotterdam een rol spelen. Als burgers willen we graag wat terug doen. U heeft er immers vast hard aan gewerkt? We willen daarom niet blijven steken in reageren op uw geboden, en geven u een setje retour. We noemen ze 'bestuurschapscode'.

* 1 * Bestuurders, of ze nu lokaal, regionaal, landelijk of internationaal actief zijn, moeten weer beseffen dat ze er zijn voor de burgers, en niet andersom. Ze respecteren de burgers, die met hun belastinggeld de inkomens en andere vergoedingen van de regenten verzorgen.
* 2 * Besturen moet weer gericht zijn op het goed verzorgen van de collectieve voorzieningen die nodig zijn om samen te (over)leven. Ze maken daarom een drastisch einde aan de privatisering van diensten en andere ontwikkelingen die alleen het bedrijfsleven spekken en de publieke diensten afbreken. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat er goede buurt- en jongerencentra, toegankelijke kleinschalige scholen en gezondheidssystemen zijn waar degenen die er werken naar tevredenheid beloond worden, evenals functionerende postkantoren, bibliotheken en openbaar vervoer. Volkshuisvesting niet te vergeten! Daar willen burgers ook best belasting voor betalen. Zul je zien hoe prettig iedereen ineens met elkaar omgaat. Al de voornoemde voorzieningen sluiten en omruilen voor meer politie-bureaus, was achteraf gezien geen gelukkig idee.
* 3 * Besturen zetten zich in om de spanningen in de samenleving te bestrijden bij de wortel. Ze werken daarom op geen enkele manier mee aan illegale oorlogen tegen andere landen, of het beledigen van niet-christelijke geloven en culturen.
* 4 * Het economische beleid van alle besturen dient gericht te zijn op het vergroten van een eerlijke spreiding van welvaart en macht. Bovendien moet echte duurzaamheid en natuurbescherming prioriteit krijgen. De economie moet ten dienste staan van de burgers en de aarde, niet van de ondernemersvriendjes.
* 5 * Zo lang er extreme machts- en inkomensverschillen op de wereld blijven bestaan, waar Nederland als een van 's werelds rijkste landen debet aan is, gaan bestuurders respectvol om met die burgers die ze als 'illegalen' bestempelen. Dat betekent niet opjagen en terugsturen, en ook niet opsluiten, zeker niet in brandgevaarlijk gevangenissen en op gammele boten.
* 6 * Als de noodzakelijke buurtvoorzieningen (weer) op peil zijn (zie 2), zijn buurtbewoners over het algemeen prima in staat om goed samen te leven en eventuele problemen samen op te lossen. Bestuurders moeten juist uitgaan van dit vermogen tot zelforganisatie, en structuren ontwikkelen om die te ondersteunen. Bestuurders richten zich dus voortaan daarop, in plaats van volgens het beproefde polderrecept kunstmatige inspraakconstructies van bovenaf op de gemeenschap neer te laten die alleen maar bedoeld zijn om reeds genomen besluiten te legitimeren.
* 7* Herstel van vertrouwen tussen bestuurders en burgers begint bij het doorsnijden van de banden met ondemocratische machtsmonopolies, multinationals voorop. Als symbolisch begin van deze omslag geeft voormalig premier Wim Kok zijn commissariaten bij Shell en de ING met onmiddellijke ingang op en komt er een verbod op dergelijke draaideur-praktijken.

(De formulering van deze bestuurschapscode is afkomstig van XminY Solidariteitsfonds - http://www.xminy.nl - en staat ook op de website globalinfo.nl alwaar die de komende tijd verder aangevuld en becommentarieerd kan worden)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 411, 3 maart 2006