Skip to main content
  • Archivaris
  • 400

Voor die trouwe lezersters

Een stapel van enkele tientallen centimeters dikte in mijn werkkamer vormt het tastbare bewijs van 399 nummers Kleintje Muurkrant. Met dit exemplaar kan ik er het VIERHONDERDSTE aan toevoegen. Alweer een mijlpaal, om maar een open deur te heropenen!
Mijn eerste bijdrage aan Kleintje Muurkrant verscheen in nummer 78 van 14 juni 1981. Ik woonde nog maar net in Den Bosch en had 't Kleintje leren kennen via mijn goede kameraad Frans Wijnhoven (voor wie ik tot mijn grote verdriet in Kleintje nummer 318 een in memoriam moest schrijven onder de titel 'Frans Wijnhoven, tabee kameraad...'.).
Lid van het Muurkrantcollectief werd ik in september 1987, nadat ik nog gemeend had om in De Boulevard, tijdens het feest '10 jaar Kleintje Muurkrant' op 28 maart van dat jaar een toespraak te moeten houden die in het rumoer verloren ging (wist ik veel dat feestvieren alleen maar feestvieren betekent. Op de uitnodiging had ik de strofe 'geen bloemen, geen toespraken' gemist), maar wel werd afgedrukt in Kleintje 182 van 1 april 1987.
Sinds dat nummer 182 zijn er dus alweer ruim tweehonderd Kleintjes gevolgd in een periode van 18 jaar... In die jaargangen kan ik zo'n beetje mijn eigen (politieke) geschiedenis aflezen aan de honderden artikelen die ik voor het Kleintje in die periode schreef. Mijn geschiedenis is ook een beetje de geschiedenis van Kleintje Muurkrant. De laatste jaren draag ik door allerlei oorzaken wat minder teksten bij, maar dat heeft meer met mijzelf dan met Kleintje Muurkrant te maken. Nee, mijn politieke idee├źn zijn absoluut niet veranderd, 'bijgesteld' of 'gereformeerd'. Helaas vinden we in de Dona's, Van de Beken, Halsema's, van Essen, Duyvendakken, Botten en vele honderden anderen al teveel voorbeelden van politieke degeneratie. Zij zullen een abonnement hebben op burgerlijke bladen als Vrij Nederland, Elsevier of De Groene. Het doet mij goed te weten dat mijn bijdragen aan komende Kleintjes niet (meer) voor hen bestemd zijn. Wel voor die trouwe lezersters die nog steeds de moeite doen dit periodiek te ontwikkelen, dat wil zeggen, het postbandje eraf halen en Kleintje Muurkrant openslaan. Want het Kleintje gaat door, tegen de stroom, in oppositie, in verdrukking, desnoods ondergronds! Ik hoop dat nog lang mee te mogen maken. Het volgende jubileumnummer van Kleintje Muurkrant (nummer 500 alweer!) zal overigens verschijnen in april 2014. Hierbij wordt u uitgenodigd vast een bijdrage te schrijven of te storten op onze giro!

Bas van der Plas

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 400, 4 maart 2005