Skip to main content
  • Archivaris
  • 424

Criminele groente

Nederlandse consumenten kiezen biologische producten vanwege de milieuvriendelijke productiemethoden. Israëlische biologische producten mogen in Nederland worden geïmporteerd. Er liggen echter ook biologische producten uit de illegale joodse nederzettingen op de schappen. Deze producten hebben een nare bijsmaak. In 1991 publiceerde de EU regelgeving over biologische productie van landbouwproducten en voedingsmiddelen om de consument te beschermen tegen misbruik van het keurmerk "biologisch". SKAL (1) is de Nederlandse organisatie die erop toeziet dat het EKO etiket alleen wordt verstrekt als de biologische oorsprong is gegarandeerd. Israëlische biologische producten mogen in Nederland worden geïmporteerd, omdat de Israëlische regelgeving gelijkwaardig is aan de Europese. Volgens een woordvoerder van Skal moet op het import certificaat de producent worden vermeld, anders mag het product geen biologisch keurmerk dragen. De ongeveer 160 nederzettingen die zijn gebouwd op geconfisqueerd Palestijns land herbergen zo'n 450.000 joodse kolonisten. Internationaal recht verbiedt Israël om haar eigen bevolking naar bezet Palestijns gebied te verhuizen. In 2004 bevestigde het Internationale Gerechtshof dat de joodse nederzettingen illegaal zijn. Bovendien drong het Hof er bij de internationale gemeenschap op aan geen steun te verlenen aan de nederzettingen en aan de bouw van de muur. Organisaties en bedrijven die in de nederzettingen opereren dragen rechtstreeks bij aan de Israëlische kolonisatie van de Palestijnse gebieden. De landbouw in de nederzettingen vindt plaats op grote stukken gestolen land en putten de Palestijnse waterbronnen uit. Kolonisten boren op grote diepte naar water, terwijl Palestijnen van het Israëlische militaire bestuur niet dieper dan negen meter mogen boren. In juni 2005 kondigde het Israëlische ministerie van Landbouw aan dat zij het aantal kolonisten in de Jordaan vallei willen verdubbelen met een speciaal programma van 22 miljoen dollar voor de bouw van goedkope huizen en aantrekkelijke landbouwsubsidies. De Jordaan vallei is een van de meest vruchtbare gebieden van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Biologische groente en fruit uit de nederzettingen hebben een nare bijsmaak. Ze komen van gestolen land en zijn besproeid met gestolen water. Bovendien spekken ze de winst van de Israëlische bezetting.
De voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, schreef eind 2006 in een brief aan de Tweede Kamer, "Nederland heeft in de Europese context een pleidooi geleverd voor goede verifieerbare overeenkomsten die nederzettingenproducten uitsluiten van voorkeursbehandeling, bij export naar de EU, onder het EU-Israël associatieverdrag. Deze verdragen zijn per februari 2005 in werking getreden." Het is duidelijk dat hetzelfde voor biologische producten geldt.

In een biologische winkel in Amsterdam, "de Natuurwinkel", zag een consument verschillende groenten en fruit uit Israël op de schappen. De consument vroeg naar de oorsprong, maar de manager gaf geen duidelijk antwoord. Via internet achterhaalde de consument dat het bedrijf Udea de eigenaar is van de Natuurwinkel. In een briefwisseling met en de directeur van Udea werd naar de oorsprong van de Israëlische biologische producten gevraagd. De directeur van Udea kon geen uitsluitsel geven waar de producten precies vandaan kwamen. Hij kon niet met zekerheid zeggen of zijn groenten en fruit niet in de Israëlische nederzettingen in door Israël bezet Palestijns gebied werden verbouwd. Hij verwees naar de lokale manager van de Natuurwinkel. De consument nam daar geen genoegen mee en ging door met haar correspondentie en betrok ondertussen steeds meer mensen in de briefwisseling. De druk op Udea werd verhoogd en de directeur accepteerde de uitnodiging om het onderwerp te bespreken. Samen met de voorzitter van "Een Ander Joods Geluid" bezocht de consument Udea en besprak de kwestie. Tijdens de bijeenkomst overhandigden zij een tiental brieven van Palestijnse en Israëlische organisaties die achter deze actie staan, waaronder een brief van de PLO ambassadeur in Den Haag, Mevrouw Summaya Othman Barghouthi.
Agrexco is een van de Israëlische bedrijven die biologische groente en fruit exporteert naar Udea. Volgens de directeur van Udea mixt Agrexco haar Israëlische producten met groenten en fruit uit de nederzettingen, zoals ook andere Israëlische exporteurs doen. Hierdoor kan - naar zijn zeggen - Agrexco niet meer aangeven welke producten uit de nederzettingen komen en welke uit Israël zelf. Doordat Agrexco de oorsprong op haar biologische productie niet aangeeft, schendt zij Europese regelgeving. De Nederlandse controlerende instantie, Skal, is zeer duidelijk over de toepassing van deze regelgeving en bevestigde dit in een email aan de schrijvers van dit artikel (2). Op de website van Skal kunnen consumenten twijfels over EKO producten melden en Skal kan het EKO certificaat intrekken.
Tijdens de ontmoeting op 15 mei jongstleden zei de directeur van Udea de mening van de consument te delen dat nederzettingen illegaal zijn en een obstakel zijn naar vrede. Steun aan nederzettingen is daarom - ook volgens hem - onwenselijk. Hij beloofde de kwestie bij Agrexco aan te kaarten en zal zijn besluit over het verwijderen van nederzettingenproducten uit de schappen van de Natuurwinkel binnen een paar weken nemen.
Udea en de Natuurwinkel weten dat producenten van biologische producten, die het EKO logo dragen, traceerbaar moeten zijn. Het is nu onduidelijk of EKO producten uit de illegale nederzettingen komen of niet. Biologische producten uit de nederzettingen moeten worden geweerd vanwege hun criminele bijsmaak

noten:
1. Lees over SKAL-certificeringen de eerdere artikelen in Kleintje Muurkrant 358, 361 en 368.
2. Dit artikel is geschreven door Adri Nieuwhof en Mieke Zagt en is door ons overgenomen van Indymedia.nl

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 424, 14 juni 2007