Skip to main content
  • Archivaris
  • 403

Aloë Vera verbod

Met de veroordeling van een gewezen distributeur van Aloë Vera velde de correctionele rechtbank van Dendermonde (België) recent een principevonnis dat de verkoop van deze producten als medisch wondermiddel in België verbiedt. De verkoper maakte zich volgens de rechtbank ook schuldig aan de wet op de handelspraktijken omdat hij deelnam aan kettingverkoop zoals bij een piramidespel. De man kreeg een werkstraf en moet 150 uren gratis aan het werk voor de maatschappij. Zijn vennootschap moet een boete betalen van 5000 euro. Twee jaar geleden stapte de man in het verkoopsnetwerk van "Forever Living Products" als producent van Aloë Vera. Hij prees de producten aan als medisch wondermiddel. Het zou helpen tegen allerlei kwaaltjes, gaande van aambeien, over
het hele alfabet, tot zwerende oorlellen. Bedoeling is iedereen ervan te overtuigen dat Aloë Vera een oplossing is voor alles, ook voor bijvoorbeeld tumoren en diabetes, en dat een dokter niet meer nodig is. Maar dat is bij wet verboden. V. had het product niet op deze manier mogen promoten. Er zijn nu eenmaal zaken die niet met een zalfje van plantenextract zijn op te lossen. Hij maakte zich volgens het openbaar ministerie schuldig aan de illegale verkoop van geneesmiddelen en het onwettig in de handel brengen ervan. Volgens substituut-procureur Van Linthout bracht de man daardoor de volksgezondheid ernstig in gevaar. "Mensen die geen uitweg meer zien, kopen het middel en laten zich niet meer door een arts verzorgen. Op die manier wordt met mensenlevens gespeeld", stelde tijdens het proces substituut-procureur Philippe Van Linthout. De procureur vroeg aan de rechtbank een principevonnis te vellen om de verkoop van Aloë Vera als geneesmiddel in België voorgoed aan banden te
leggen. Tegelijk drong het openbaar ministerie erop aan Geert V. ook schuldig te verklaren aan deelname van kettingverkoop, door in het netwerk te stappen van Forever Living Products, wat volgens het parket vergelijkbaar is met het verboden piramidespel.
De rechtbank gaf het openbaar ministerie over heel de lijn gelijk. Geert V. maakte zich als distributeur van Forever Living Products schuldig aan de wet op de handelspraktijken die kettingverkoop verbiedt. De man werd ook schuldig bevonden aan de verboden verkoop van geneesmiddelen. Volgens de correctionele rechtbank mag Aloë Vera wel als cosmeticaproduct worden verkocht, maar niet als een product dat ziekten of wonden kan genezen.
Als signaal, omdat de man met zijn verkoop van Aloë Vera de maatschappij geen dienst bewees, moet hij nu gratis gaan werken voor die maatschappij. De rechtbank veroordeelde hem tot een werkstraf van 150 uren. Dat kan zowel een job in een ziekenhuis- of bejaardenhuis zijn als een klus bij een sociale dienst van de gemeente. Het argument dat Geert V. het slachtoffer werd van een onoverkomelijke dwaling, omdat hij zich net als zoveel anderen op een congres van Forever Living Products in een hotel in Lokeren liet overhalen toch distributeur te worden, veegde de rechter van tafel. Iedereen in België wordt geacht de wet te kennen.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 403, 10 juni 2005