Skip to main content
  • Archivaris
  • 432

Kort nieuws Kleintje 432

Spaarlampen

Spaarlampen worden door verschillende bedrijven gepromoot onder het motto "groen". Echter het valt mij op dat bij openbare verlichting sinds het toepassen van zuinige lampen het aantal lichtmasten sterk is toegenomen. Deze tendens zie je ook bij de mensen thuis, zoals tuinverlichting, buitenlampen die alsmaar branden, grote lampen in nieuwe boeren stallen en op bedrijventerreinen. Verder verzwakt in mijn ogen de spaarlamp qua lichtopbrengst. Nog een punt is dat wanneer de lampen goedkoper moeten worden ze ook nog eens vanuit China naar hier getransporteerd moeten worden, er altijd een paar niet werken of al stuk zijn, wat het rekensommetje ook weer negatiever maakt. Uit ervaring weet ik dat er geen vijf jaar garantie op zit. Wat echter veel meer zorgen zou moeten baren is dat bij de zelfde lampenverkopers (Gamma, Praxis enz) ook airco's worden verkocht. En dan heb je het bijvoorbeeld over 2,7 kilowatt. Waar blijf je dan met je spaarlampje van 5 watt? In Amerika worden om die van stroom te voorzien aparte netten aangelegd. Ook in veel bedrijven en auto's draait de airco volop. Verder zou ik willen dat niet wordt aangegeven hoeveel huishoudens op een windmolen of zonnepanelen kunnen draaien maar hoeveel je er nodig bent om bij voorbeeld de Hoogovens, Philips, of AH van stroom te voorzien. En, oja, kijk ook eens naar de koelvakken in de winkels zonder deksels en de warmtesluizen aldaar die de warmte zo naar buiten laten vliegen. Bij dit alles zijn de spaarlampen een lachertje.

We gaan naar Woensdrecht

In september 2008 is het 25 jaar geleden dat het Vredesaktiekamp in Woensdrecht begon. Van vrijdagmiddag 5 september tot en met zondagmiddag 7 september 2008 is er een reünie van Woensdrechtgangers op Kampeerboerderij Beijaardshoeve, Dorpstraat 51 in Woensdrecht. Rampenplan kookt en wil weten hoeveel prei ze moeten inslaan. Mail daarom als je komt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en kijk op www.hkk-zuidkwartier.nl/diversen/kruisraketten

Kasteel Sonnenstein

de onzichtbare man wiens brein twee-delig gepakt was
geshockeerd door toedoen van artsen in bruine jassen
die collectieve moord toepasten uit raszuivere oogpunten
en wiens horror dagelijkse praktijk was
prelude van een perfectionistisch massavernietigingsapparaat
een instrument beestachtig bespeeld
door de bruten van de gestrekte rechterarm
en ook de anderen wiens ik achter de horizon gloorde
dezen, en nog veel meer
de vraag stil ontkennend met geen ja en geen nee
en omgekomen voor altijd hun ongekozen vrijheid bekochten met twee minuten stilte
een huiveringwekkend moment jaarlijks herdacht
zij protesteren nooit meer
en de grauwe muren van het instituut
waar geoefend werd voor een nog grotere catastrofe
weerspiegelen hun gedachten tot de dood erop volgde
een requiem stilzwijgend vertolkt in Kasteel Sonnenstein

Tools for Life

Als je af en toe een cursus-weekend organiseert met als lokkertje dat je mensen (weer) gelukkig maakt en je vraagt daar 500 euro voor en je krijgt een stuk of veertig mensen binnen dan heb je toch snel twintigduizend euro binnengehaald. En dan kun je daar wel wat slappe broodjes kaas en een pot koffie voor weggeven, toch?
We hebben in eerdere Kleintjes en op onze website veel aandacht geschonken aan allerlei cursusaanbieders zoals Landmark, CSA en Essence. Het in een eerder Kleintje gepubliceerde artikel "Samen op weg naar verlichting" geschreven door Fred van Gunst (ook terechtgekomen in Intermediair) leidde zelfs tot een vermakelijk debatje in het televisieprogramma "de Leugen regeert" van 30 mei jongstleden waarbij presentator Felix Meurders het belangrijk vond om ons (kleintje muurkrant) te devalueren tot een actieclubje dat regelmatig voor de rechter staat, alsof dat ook maar iets met de inhoud van het betreffende kritische artikel van doen heeft. Die publiciteit leidde tot nogal wat respons op onze website en veel mail. Zo meldde zich iemand met het rekensommetje waarmee we dit artikeltje begonnen. Twintigduizend euro binnenhalen in een weekend en al het werk voornamelijk laten doen door vrijwilligers. En eventuele vervolgcursussen zijn nog duurder. We hebben het dan over het clupje "Tools4Life". Zie www.tools4life.nl - in 2004 opgericht door Frank Middendorp en gebaseerd op de heerlijk gekke denkbeelden van George Ivanovitch Gurdjieff en Piotr Demianovich Ouspensky - google daar maar eens op, kun je lachen. De methodiek van de cursus is identiek aan Essence, CSA en Landmark. Onder enorme druk van vooral mensen uit je eigen sociale omgeving word je overgehaald om de cursus te gaan doen ("je begrijpt mij dan beter", "je vind me toch wel aardig") en eenmaal een weekend aanwezig dan word je gepushed en gemangeld om vervolgcursussen te gaan doen ("dan beklijft het beter"). En ondertussen tikt de meter door. We hebben in eerdere Kleintjes voldoende omschreven hoe dergelijke clubjes handig gebruik maken van groepsmechanismen en afzonderingstechnieken om je murw te krijgen. Ook bij 'Tools for Life' worden deze technieken gebruikt. Je moet een contract tekenen, je wordt met een grote groep mensen opgesloten in een lokaal, weg van de buitenwereld, je mag niks opschrijven of aan buitenstaanders vertellen. Je wordt voor een groep mensen vernederd en gekleineerd, waarna je zogenaamd tot een doorbraak komt en iedereen als puberende groupies voor je gaan staan klappen. En dan "zie je het licht"...
Indien er mensen zijn die hun ervaringen met ons over dergelijke clubjes willen delen dan zijn wij daar erg dankbaar voor want het kan geen kwaad om een ieder te blijven waarschuwen voor deze lieden. En kijk voor meer informatie www.stelling.nl/landmark. Beste Lezers, zoals jullie weten hebben wij de afgelopen jaren zeer regelmatig en overvloedig gepubliceerd over verschillende "awareness-trainingen" zoals deze onder andere worden verzorgd door Landmark, CSA en Essence. Essence Trainingen Amsterdam B.V. en Essence Trainingen Nijmegen B.V. alsmede een van haar bestuurders en trainersYiftach Sagiv hebben ons naar aanleiding van de artikelen "Samen op weg naar verlichting", "Een Source traininkje", "In een lang weekend naar verlichting" (engelse versie "in a long week-end to enlightment") en "tools for life" waarvan de laatste drie eveneens zijn gepubliceerd in Kleintje Muurkrant respectievelijk in nummer 429, 431 en 432 gesommeerd deze publicaties te verwijderen en te rectificeren op straffe van dwangsommen. De publicaties zouden een omvangrijke stroom laster, leugens en verdachtmakingen omvatten en zouden onrechtmatig zijn jegens Essence en Sagiv. Wij zijn helaas weer in Kort Geding gedagvaard, er wordt zelfs gedreigd met gijzeling van de bestuursleden van De Stelling. Naar onze stellige overtuiging laten wij simpelweg getuigen aan het woord die negatieve en ook positieve ervaringen (zie de reacties onder de artikelen) hebben opgedaan tijdens en na die Essence-trainingen, zoals we dat al jaren doen met vergelijkbare organisaties zoals Landmark en CSA. Wij hebben Essence en Sagiv ter voorkoming van een kort geding de mogelijkheid geboden om schriftelijk te reageren op de door ons gepubliceerde artikelen waarbij is aangegeven dat de schriftelijke reacties zonodig in een ander lettertype, in een grijs kader en in de directe nabijheid van onze artikelen gepubliceerd zullen worden zonder redactioneel commentaar van onze zijde. Helaas willen Essence en Sagiv dit niet, wij betreuren dat. Volgende week vrijdag 17 oktober 2008 om 09.30 uur dient in DenBosch het Kort Geding van Essence BV Amsterdam en Essence Nijmegen BV en Sagiv tegen De Stelling / Kleintje Muurkrant. Als je wilt komen kijken dan ben je welkom in het Paleis van Justitie te 's-Hertogenbosch, vlakbij het NS-station. Tot ziens en stay tuned...

Zachte krachten

Het wordt tijd dat het Brussel duidelijk wordt dat het Europese project een gepasseerd station is. Daarvoor is enkel het inzicht vereist dat de Europese trein bij de val van De Muur in 1989, die de Europese eenwording inluidde, op zijn eindbestemming is aangekomen. Helaas is dat Brussel ontgaan, waardoor de Europese trein is doorgeschoten en op dood spoor terecht is gekomen, zoals spreekt uit het Ierse 'nee'. Om de daaruit voortvloeiende impasse te doorbreken is het zaak weer oog te krijgen voor de oorspronkelijke gedachte achter het Europese project, "Nooit meer oorlog". Om daaraan handen en voeten te geven zal Brussel moeten ophouden met het uitbouwen van haar bevoegdheden en zich moeten concentreren op hervorming van de VN. Artikel 109 van het Handvest biedt daar alle mogelijkheid toe.
Wat die broodnodige hervorming betreft moet met name worden gedacht aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire verantwoordelijkheid - de handhaving en de internationale vrede en veiligheid - naar de Algemene Vergadering. Deze kan zich daardoor ontwikkelen van een mondiaal praatcollege tot een mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat op basis van de alom onderschreven mensenrechten en onze fenomenale knowhow op elk terrein, een wereldbeleid van de grond weet te tillen waarmee de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht adequaat aangepakt kunnen worden. Een aanpak die verwijst naar de beroemde dichtregel van Henriëtte Roland Holst: "De zachte krachten zullen zeker winnen" (Wouter ter Heide)

Spaarwinstcalculator

De Spaarwinstcalculator op www.vanspaarbankveranderen.nl voorziet in een grote en groeiende behoefte. Sinds de lancering begin dit jaar is deze handige calculator meer dan 22.000 keer gebruikt. Het totaal over te boeken saldo van banken met lage spaarrente naar banken met hogere rentes bedraagt inmiddels ruim 1 miljard euro. Daarmee kon een spaarwinst gerealiseerd worden van 15 miljoen euro, dat is 680 euro per spaarder per jaar. Met de Spaarwinstcalculator is binnen 5 tot 15 minuten uit te rekenen hoeveel spaarwinst per persoon, per jaar te behalen is door eenvoudig van spaarbank te veranderen. De Spaarwinstcalculator maakt gebruik van een dagelijks bijgehouden database met alle spaarrekeningen en deposito's die onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel vallen (momenteel 317 stuks). Doordat het overgrote deel van de Nederlandse spaarders (nog) niet van bank verandert, maken (vooral) de grote Nederlandse banken jaarlijks ruim 4 miljard extra winst. Totaal staat er 225 miljard euro op Nederlandse spaarrekeningen. Gemiddeld wordt daarover 1,83 procent rente uitbetaald, terwijl de marktrente op dit moment 3,75 procent is. Dat betekent dat de Nederlandse spaarder jaarlijks 1,92 procent rente misloopt, oftewel 4,32 miljard euro. Bijna 600 euro per gezin per jaar.

Achthonderdvijftig miljoen

In de trein naar Utrecht op weg naar een debat over de voedselcrisis nam ik mijn mapje met artikelen en aantekeningen nog even door. 850 miljoen, dat getal moest ik onthouden. Wat ik verder wilde zeggen dat zat wel in mijn hoofd. Omdat het ging om een debat met PvdA-Europarlementslid Thijs Berman zou ik vooral ingaan op de rol van Europa. Ik zou benadrukken dat Europa de arme landen er toe dwingt hun markten open te gooien, hoe dat er toe leidt dat kleine boeren het loodje leggen of zich gaan richten op het verbouwen van exportproducten in plaats van voedsel, dat de grote voedselmultinationals de wereldvoedselmarkt beheersen, en dat soort zaken.
Maar dat getal moest ik vooral onthouden en ook noemen: 850 miljoen mensen, iets meer dan 53 maal het aantal inwoners van Nederland, iets meer dan alle inwoners van heel Europa en de VS bij elkaar. 850 miljoen dus, goed onthouden. Het debat liep heel anders dan verwacht. Op mijn pleidooi dat de EU mede schuld heeft aan de huidige crisis en dat het -net op die dag door de Tweede Kamer aangenomen- nieuwe Europese Verdrag dat nog eens allemaal vastlegde, reageerde Berman dat hij het er bijna helemaal mee eens was, en de discussie ging al snel over eventuele Europese subsidie op kippenonderdelen. "We hebben nu eenmaal een rechtse meerderheid in Europa", zei Berman als reactie op de kritiek. Toen ik daar tegenin bracht dat de neoliberale politiek juist doorgezet is toen de sociaal-democraten in Europa een meerderheid hadden, zowel als regeringsleiders als in de Europese Commissie, antwoordde hij weer: "Helemaal mee eens", en dat herhaalde hij toen mijn medeforumlid Lou Keune er aan toevoegde "en in Nederland onder paars!"
Tja, wat blijft er dan nog aan debat over? Volgens Berman moesten we het er vooral over hebben wat er nu gedaan kon worden voor bijvoorbeeld de kleine boer in Ghana. Hij pleitte voor het verstrekken van microkrediet. Lou Keune legde in reactie daarop uit dat alle onderzoeken over microkrediet uitwijzen dat diegenen die dat ontvangen inderdaad beter af zijn, maar dat dat ten koste gaat van diegenen die niet over krediet beschikken en dat het dus aan de totale situatie van armoede en honger niet veel verandert.
Al met al was het toch een boeiend debat. Alleen toen ik eenmaal thuis was schoot het me te binnen dat ik toch vergeten was dat getal te noemen. Vlak daarna hoorde ik op het radionieuws dat de Top over de wereldarmoede had opgeleverd dat in het jaar 2015 het aantal hongerenden met de helft zou zijn teruggebracht. Opgelucht ging ik slapen. Over zeven jaar zijn er nog maar 425 miljoen mensen met honger over! (Willem Bos)

Speculatie-onderzoek

Het in Amsterdam gevestigde Speculatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) publiceerde de resultaten van haar vervolgonderzoek over opmerkelijke transacties op de particuliere woningmarkt in de hoofdstad. Eerder dit jaar heeft een soortgelijk onderzoek voor veel ophef gezorgd, omdat bleek dat bij splitsing en verkoop van particuliere huurwoningen in oude volkswijken door niets te rechtvaardigende waardestijgen behaald worden. Van de toen gemaakte intentieverklaringen in de politieke sfeer om dat soort praktijken een halt toe te roepen blijkt weinig terechtgekomen. Op 20 februari 2008 berichtte ondermeer de Telegraaf over een aantal vastgoedstransacties in Amsterdamse 19e eeuwse wijken, waar met 't oog op splitsing en verkoop van particuliere huurhuizen in een reeks ABC-constructies in een korte periode grote speculatieve winsten gemaakt worden, waar nauwelijks echte investeringen tegenoverstaan. De gemeente Amsterdam toonde zich 'verbaasd' en beloofde verder onderzoek. Het SPOK bleef de activiteiten van de betrokken vastgoedhandelaren in de stad volgen en komt tot de conclusie, dat dezelfde zakelijke kring, weliswaar onder andere handelsnamen, vergelijkbare transacties ongehinderd kon voortzetten, en bovendien het volume behoorlijk is toegenomen: betrof het begin van het jaar nog tonnen, gaat het inmiddels om miljoenen. Het hele rapport is te lezen via de website www.speculanten.nl (overigens zou er veel meer kritische aandacht dienen te zijn voor de advocaten, notarissen en bankiers die dit alles mogelijk maken)

Tonnen tegen TON

Onderstaand berichtje is gericht aan iedereen die "Ton" heet. Hallo mijn naam is Ton. Het was een nogal onprettige verrassing voor me toen ik las dat een zekere mevrouw Verdonk een beweging had opgericht (hoe doe je dat?) met de naam TON. Ik heb even gewacht of de bui zou overwaaien. Maar nee, het gaat door met onze naam bezoedelen. Ik, en vermoedelijk alle mensen met de naam Ton, pas ervoor om mijn naam op een dergelijke manier door het slijk gehaald te zien worden. Daarom wil ik bij deze alle andere Tonnen oproepen om onze stem te laten horen: WIJ zijn Ton! Dan kunnen we gezamenlijk tegen de Verdonkse ideeën ageren. Stuur naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en doe mee met de "Tonnen tegen TON". Mijn idee is om als we met een aanzienlijk aantal zijn, een persbericht te doen uitgaan met een verklaring door ons allen ondertekend, dat wij Ton zijn en dat wat TON wil niet is wat wij willen. (Ton)

Tvind Humana

In vele eerdere papieren Kleintjes hebben we artikeltjes geschreven over de Deense sektarische "goede doelen" beweging Humana - kijk daarvoor maar eens in ons elektronische archief op www.stelling.nl/kleintje. Andere namen voor deze club zijn "International Tvind Movement", "People to People Organisation" en de "Teachers Group International". In Nederland vooral bekend vanwege de containers die je her en der in het land ziet staan waar je gebruikte kleding in kunt stoppen. Justitie holt nu al weer geruime tijd achter diverse leiders van deze organsiatie aan wegens grootschalige fraude (ze zijn vooral op zoek naar opperhoofd Amdi Petersen). Humana kwam recent op een grappige manier in het nieuws. Wat dacht je dat er gebeurd is met alle 700.000 hollandse rode uniformpjes van PTT, KPN, TPG, TNT -of hoe heten de postbestellers vandaag de dag- die zo nodig moesten worden vervangen door oranje broeken en jasjes? In een al wat ouder persbericht van TNT stond te lezen: "De oude postbodepakjes worden ingezameld. Die geven we aan de stichting Humana". Zoals bij Humana te verwachten was zijn de kledingstukken -meer dan 44 ton- voor een groot deel bij het Humana-personeel zelf terecht gekomen in plaats van bij "de arme mensen". In Zimbabwe, waar het hoofdkwartier van Humana zit, lopen nu stafleden van "The Teacher Group", onderdeel van Humana, rond in rode ptt-pakjes, da's lachen. Zie de kritische website tvindalert.com over Tvind / Humana / The Teacher's Group / DAPP / People-to-People / Planet Aid..,

SNSbank & Veolia

Veolia is een Frans bedrijf dat naast een heleboel buslijnen in Nederland ook participeert in een illegaal Israëlisch sneltramproject. De tramlijn loopt over bezet Palestijns gebied en verbindt illegaal gebouwde joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever met Jeruzalem. De bouw van de nederzettingen en de sneltram is in strijd met het internationaal recht. SNS Bank ontving tal van brieven van Israëlische, Palestijnse en Nederlandse organisaties, en van international recht deskundigen, waarin werd opgeroepen tot terugtrekking van in Veolia geïnvesteerde gelden, juist vanwege Veolia's betrokkenheid bij de aanleg van de illegale sneltram. SNS Bank schreef in haar brief "dat hoewel de bezetting van Palestijnse gebieden door Israël niet verenigbaar is met het internationaal recht, de activiteiten van Veolia met betrekking tot de aanleg van de tramlijn niet gezien kunnen worden als directe, zware schendingen van de mensenrechten. Uitsluiting van Veolia is dan ook een te zwaar middel. Niettemin zien wij de activiteiten als ongewenst in het kader van een verantwoord vredesproces, en zullen wij Veolia via onze engagement partner Risk Metrics group schriftelijk oproepen in de toekomst af te zien van dergelijke projecten. Gelet op het relatief geringe belang van deze activiteiten voor Veolia is een dergelijk verzoek niet op voorhand kansloos." Een dergelijk engagement traject kan bij onvoldoende vooruitgang of aanpassing uiteindelijk alsnog leiden tot uitsluiting, volgens directeur Molenaar. Veolia heeft in het verleden schamel gereageerd op dergelijke verzoeken. In 2006 antwoordde Veolia op vragen over haar betrokkenheid bij de Israëlische sneltram met een weinig zeggende brief. In datzelfde jaar zette de ASN Bank een engagement traject in met Veolia om na te gaan in hoeverre Veolia betrokken was bij het sneltramproject. Veolia weigerde de vragen van ASN Bank serieus te nemen. Dit leidde tot het besluit van ASN Bank om alle banden met Veolia te verbreken en het bedrijf uit haar beleggingsuniversum te verwijderen. Het is waarschijnlijk dat Veolia ook het verzoek van SNS Bank naast zich neer zal leggen. Het is logisch dat SNS Bank dan alsnog -net als haar dochter ASN Bank- tot uitsluiting van Veolia besluit. Het is positief dat SNS Bank Veolia benadert met de boodschap dat haar Israëlische activiteiten rond de sneltram in strijd zijn met het internationaal recht en dat het bedrijf wordt gevraagd af te zien van uitbreiding van dergelijke illegale activiteiten. SNS Bank heeft echter niet van Veolia gevraagd om zich publiekelijk te verantwoorden voor haar aandeel in het Israëlische sneltramproject. Volgens SNS Bank is een 'kleine' schending van de wet geen grond voor uitsluiting van Veolia. De bank vergeet voor het gemak dat deze 'kleine' schending van het internationaal recht niet alleen het erkende recht van de Palestijnen op zelfbeschikking bedreigt, maar ook leidt tot vernieling van Palestijn eigendom en tot versterking van de illegaal gebouwde joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Beleggingsfondsen die betrokken zijn bij projecten die in strijd zijn met het internationaal recht gedragen zich immoreel en niet duurzaam. Zolang SNS Bank met haar duurzame fondsen investeert in Veolia, houdt zij haar klanten voor de gek.

Recht op beledigd zijn

is vandaag de dag veel te doen over het recht op vrije meningsuiting en dan met name het recht op beledigen. Er wordt niet alleen over gedebatteerd en gefilosofeerd. Het recht op beledigen is reeds een dermate geaccepteerd goed dat wij (de Tweede Kamer en de Regering, dus wij) volop bereid zijn een miljoenen kostende beveiliging te betalen voor hen die dit recht uitoefenen en vervolgens tegen de gevolgen beschermd moet worden. Ook is er maatschappelijk draagvlak voor een standbeeld en heldenstatus als een belediger valt in deze nobele strijd om het recht op vrije meningsuiting.
Maar gaat het hier wel om een recht dat we verworven hebben? Sinds de oertijd, de Bataven, de Middeleeuwen, de Renaissance, de Verlichting en het ontstaan van de democratie hebben wij elkaar over en weer vrolijk beledigd, zonder dat dat ooit verboden was. Wel kwam er in de vorige eeuw een wet die racistische en discriminerende uitspraken strafbaar stelde. Echter, beledigen op zich was en is nog steeds meer een kwestie van goed fatsoen of juist een gebrek daaraan.
Als ik mijn buurman voor randdebiel uitmaak is er geen wet die mij daarvoor in het gevang kan stoppen of met een boete kan bestraffen. Hoezo dus, dit groot politiek-maatschappelijke vertoon waarmee we dit 'recht' verdedigen? Heeft dan niemand in de gaten dat het bij het in de grondwet verankerde recht op vrije meningsuiting gaat om de bescherming van de burger tegen de staat of maatschappelijke instituten met een zekere machtspositie, zoals het koningshuis of de kerk? Behalve inzake smaad en racistische uitlatingen heeft de wet niets geregeld voor gescheld tussen burgers onderling. En ook daarom is beveiliging van staatswege bij onmin tussen burgers onderling geen uitgemaakte zaak. Een straatverbod tegen stalkers bijvoorbeeld komt pas tot stand na uitspraak door een rechter.
Als ik mijn buurman voor randdebiel uitmaak en hij mij vervolgens met de dood bedreigt, heb ik dan recht op bescherming door de staat? Dit krijg ik te horen als ik me bij de politie meld: "Mevrouw, heeft hij u al wat aangedaan? Zo nee, dan kunnen wij niks doen. Hij moet u eerst hebben vermoord, dan kunnen wij pas ingrijpen." Bedreiging door iemand die ik heb beledigd geeft dus geen recht op bescherming. Dat geldt voor mij en ook voor hen die politiek-opportunistisch beledigen: de Hirsi Ali's en de Geert Wilders. Belastinggeld verwenden ter bescherming van het recht op onwellevendheid? Daarover moet de discussie gaan. En zo de samenleving dat wil, laten we dan dit recht om te beledigen verankeren in de grondwet. Het zou een mijlpaal zijn in het 'normen en waarden'beleid van enkele kabinetten Balkenende. Voorwaar: met een in de grondwet verankerd recht op beledigen kunnen we 'Trots op Nederland' zijn. En als we dan toch artikelen toevoegen, laten we dan ook meteen de volgende stap in deze opwaartse mars van de beschaving vastleggen, namelijk: het recht op beledigd zijn, en het daarbij horende uitroepen van een fatwa of anderszins dreigen met een of ander ongerief. Bescherming van staatswege tegen zo'n bedreiging is geen optie. Het gaat tenslotte om de uitoefening van een duur verworven mensenrecht. Want vrij, vrij, vrij willen wij zijn, ook als het de samenleving schaadt. (G.I. Liem, Rotterdam)

Jaarboek Kritiek

In 1991 verscheen het eerste nummer van Kritiek. Jaarboek voor socialistische Discussie en Analyse. Het doel van dit jaarboek was een "algemeen links medium" te bieden "waarin op wetenschappelijke wijze wordt ingegaan op de belangrijkste politieke vragen van dit moment". Kritiek werd een kwalitatief hoogwaardig jaarboek met diepgaande theoretische analyses, discussiestukken en historische studies. In 1995 verscheen onaangekondigd het vijfde en laatste nummer. Het is met gepaste trots dat we de lezer een nieuw nummer van Kritiek voorleggen. We hebben gepoogd het niveau van de vorige serie vast te houden en opnieuw de verschillende elementen in het boek de ruimte te geven. Zo gaat Marcel van der Linden in op de marxistisch geïnspireerde definitie van de arbeidersklasse, en de kritiek die hierop geuit is, om uiteindelijk te pleiten voor een nieuwe conceptualisering. Bart van der Steen besteedt in zijn bijdrage aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging met een artikel over het trotskisme in Nederland. Ronald van Raak bijt het spits af van een discussie die we in de komende nummers willen voeren over het internationalisme van de sp en de plaats van de sp binnen links in Nederland in het algemeen. We zijn verheugd dat we van alledrie de 'founding fathers' van het jaarboek een bijdrage hebben kunnen opnemen. Van der Lindens artikel hebben we al genoemd. Robert Went vecht in zijn artikel de boude claims van de wto en andere voorstanders van handelsliberalisering aan over de positieve gevolgen van handelsliberalisering voor Derde Wereldlanden, om vervolgens te pleiten voor een alternatieve agenda voor de wto. Wim Bot bespreekt Jan Willem Stutjes biografie van de trotskistische voorman Ernest Mandel. Sjaak van der Velden gaat in op de problemen van de hedendaagse vakbeweging en bekijkt deze vanuit een Europees perspectief. Paulus Jansen besteed uitgebreid aandacht aan de feilen van het Nederlandse woningbeleid. Wim van Noort, eveneens een oudgediende van Kritiek, vergelijkt in zijn artikel de groene partijen van Nederland, Duitsland en Vlaanderen met elkaar. We besteden extra aandacht aan de Verenigde Staten met een artikel over de toekomst van links in de huidige vs en een terugblik op en bronnenpublicatie van de Amerikaanse stadsguerrilla organisatie Weather Underground.
Ten slotte staan we stil bij het overlijden van Cajo Brendel met een 'in memoriam' van Marcel van der Linden en de publicatie van een autobiografisch artikel van zijn eigen hand. In het volgende nummer zullen we een inhaalslag maken met betrekking tot de boekrecensies. Verder zullen we uitgebreid aandacht besteden aan illegale migratie in Europa en de vs, anarchisme in Nederland en kraakbewegingen in Europa. In de komende jaren hopen we Kritiek te kunnen uitbreiden tot een hoogstaand jaarboek waarin ruimte is voor discussie en analyse vanuit verschillende linkse standpunten. Beide zaken blijven immers nodig binnen een beweging die weliswaar breed is maar niettemin één is in haar doelstelling de wereld ten goede te veranderen. We hopen met deze uitgave een bescheiden bijdrage te leveren aan deze strijd.
zie www.jaarboekkritiek.nl

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 432, 4 juli 2008