Skip to main content
  • Archivaris
  • 425

Albayrak: "Lever de illegalen uit!"

Van mij mag Albayrak naar het plein op het binnenhof worden opgebracht teneinde haar aldaar in een schandpaal te plaatsen ten behoeve van het broodnodige volksvermaak. Of ik zulks mag denken, laat staan opschrijven en publiceren, zal nog moeten blijken, maar het zou niettemin opluchten de eerste rotte tomaat in het gezicht van de grootste huichelaar sinds Job Cohen te mogen werpen. Met het akkoord over een generaal pardon beloofde ze al dat ze nu snel werk zou maken van de deportatie van al die mensen die niet onder dat pardon vallen. Voorzichtig werd nog in de tweede kamer getracht om Albayrak tot een ruimere pardonregeling te verleiden, maar zulks werd naar verwachting geweigerd.
Even bleef het stil. Maar nu is het zover: Albayrak heeft de gemeenten gevraagd lijsten met namen van 'illegalen' te verstrekken die voorheen nog gebruik konden maken van schamele voorzieningen die hen in leven hielden, zulks in afwachting van pardon of geen pardon en, hoe het ook zij, vastgeklemd in de immer duizeligmakende mallemolen van de Hollandse koloniale ambtenarij anno 21e eeuw.
Wat zullen de gemeenten doen? De lijsten verstrekken? Dan wordt het tijd om, analoog aan het Amsterdams bevolkingsregister tijdens WOII, die lijsten voortijdig te vernietigen. Eerder deze maand sijpelde nog wat nieuws uit de burelen van het best beveiligde torentje van Fort Europa: er gaat nòg meer geld gepompt worden in het "tegengaan van illegale migratie". 380 miljoen euro hebben ze er voor over. Daar kan Albayrak moeilijk nee tegen zeggen. De eurotekens in haar ogen blinken verblindend vanaf het Haagse pluche. Wie durft haar nog aan te kijken?
Natuurlijk; zij die met veel plezier voor haar werken! Bijvoorbeeld de Securiknor-bewakers in uitzetcentrum Zestienhoven. Daar bracht Albayrak onlangs een werkbezoek. IJlings werd het deportatiekamp opgepoetst en zij sprak er menig aanwezige... het laat zich raden wie zij nìet sprak. Immers, zij kwam er niet om de waarheid over de vernederende behandeling van haar gevangenen te achterhalen, maar om het personeel een hart onder de riem te steken, want zij, de harde werkers der natie, kijken gezagsgetrouw op naar wie het ook is die hen die nuttige baan heeft bezorgd.
Zonder hen zou Neederland een stuk voller zijn, zo zal onze kersverse staatssecretaris gloedvol hebben gesproken.
Maar laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Neederland nu ook weer niet zo ongastvrij is. Kennismigranten en hun familie hebben namelijk een streepje voor: die kunnen we wèl gebruiken! In onze kantoren, universiteiten, in ons bedrijfsleven, en bij de overheid.
Aldus zijn we in een nieuw koloniaal tijdperk aangeland. We roven de derde wereld leeg van alles wat we kunnen gebruiken; grondstoffen, productie, goederen. En mensen met kennis! Wat we niet, of hooguit tijdelijk voor het vuile werk, kunnen gebruiken: armoede, trauma's, politieke dissidentie, dàt sturen we onverwijld terug 'retour afzender', met als bonus een vloot gifschepen en een stapel asbest, alsmede de batterijenberg, verzuurde boter, en een handdruk toe.
Intussen is dit naar ontbindende lichamen riekende moeras door het Europees hof gedwongen iets soepeler met het asielbeleid om te gaan. Ben benieuwd wat ze erop gaan verzinnen om toch die 380 miljoen uit te mogen geven met z'n allen, en welke mensenrechtenschendingen dat weer tot gevolg zal hebben, maar dat blijkt allicht over een jaartje of tien. Zoals altijd voor velen dodelijk te laat.
De klopjacht gaat door, de grensbewaking wordt opgevoerd, de rollen natodraad hoog opgestapeld, de muren verder opgetrokken en de burger voorgehouden: Neederland is een fantastisch land voor wie geld in het laatje brengt. Onder Albayrak en de haren breekt een volgende gouden eeuw aan. Driewerf hoera! We hebben het in geen tijden zo goed gehad!

(Joke Kaviaar)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 425, 20 juli 2007