Skip to main content
  • Archivaris
  • 425

Elan

Wereldkampioen weg- en waterbouw en dat sinds mensenheugenis. Althans dat zegt de paplepel. Maar is het ook waar, of nog waar?
In de HSL en Betuwelijn tunnels mag maximaal 50-80 kilometer per uur gereden worden wegens opwaaiend stof. In Frankrijk, België en Duitsland wordt standaard tot 300 km en experimenteel tot 450 km gereden ook in nieuwe tunnels. Voor de nog in gebruik te nemen HSL Moerdijkbrug zijn de maximumbelasting en -snelheid naar beneden bijgesteld omdat hij in het midden verzakt is.
De Oosterscheldedam is aan de noordzijde verzakt, maar dat is een staatsgeheim en dus hoort het niet thuis in deze column. Als de blaadjes van de bomen vallen krijgen Nederlandse locomotieven vierkante wielen, buitenlandse niet.

Wat is er over van het volkje dat kanalen aanlegde, dat meer dan de helft van Nederland letterlijk liet ontstaan? Waar is visie, durf, kwaliteit? Vragen zeker ook interessant vanuit het oogpunt van natuurwaarden en eco-diversiteit.
Rivieren kunnen toenemend minder afwateren, de bodem daalt, de zeespiegel stijgt. Prachtige uitgangspunten om vanuit een streven naar hoogwaardigere en een meer diverse natuur, veiligheid en rendabiliteit stappen te zetten die passen bij de status die we menen te hebben.

Stappen als de aanleg van giga Waddeneilanden voor de Hollandse kusten. Enkele voor natuur en recreatie; eentje voor Schiphol-2 (met HSL tunnel naar het oude Schiphol), eentje voor windmolens en getijdencentrale, eentje als bulk- en containerterminal voor Rotterdam. Die eilanden breken de golfslag waardoor de kustbelasting ook bij stijgende zeespiegel minder wordt, en de kwaliteit op het oude land met sprongen vooruit kan.
Stappen als grootschalig ontpolderen. Stappen als het verminderen van het aantal autowegen via het bundelen op een beperkt aantal tracés. Op die tracés 2-3 om elkaar heen. Een beetje zoals de A1 naar Parijs. Het is toch te gek dat je Parijs filevrij kunt bereiken en de Randstad vaststaat.

Waarom bakken we er niks van? Waarom geen visie? Geen durf? Waarom blijven we spreken over de strijd van die dappere Nederlanders tegen het water? Terwijl we ons amper realiseren dat we het dan over gisteren hebben. Het probleem is groter dan de smalheid van Balkenende. Misschien zijn we wel nooit wereldkampioen geweest? Hadden we nooit visie? Nooit durf? Slik.
Nederland is niet gemaakt door de overheid, maar door het kapitaal. Toen en zo zal het ook nu weer zijn. En het kapitaal, dat ziet nu simpelweg de urgentie nog niet. Een stelling die wordt bewezen door de aandoenlijke kongsi tussen twee minor players: Gore en de milieubeweging. Symbool van symbool correctheid.

Zand

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 425, 20 juli 2007