Skip to main content
  • Archivaris
  • 415

de kluit belazeren

Draaien en konkelen, liegen en bedriegen, zakken vullen en uitsluitend bezig zijn met de eigen individuele carrière. Bij het laatst functionerende kabinet kwam alles grootschalig voor en ook nu blijft alles bij hetzelfde. Jan Blokker heeft ooit uitgelegd wat de functie van de media in relatie met "onze regenten" zou moeten zijn: "journalisten zijn noch voor, noch tegen iemand, en zeker niet als het om politici gaat. Journalisten kijken, volgen hinderlijk, halen 's nachts de vuilzak van alle ministers en kamerleden open, loeren door hun achterraam, onthouden wat ze beloofd, gezegd en tegengesproken hebben, en schrijven het op. Liefde, warmte, sympathie en vriendschap komen aan die dingen niet te pas, en je mag alleen een glaasje limonade van ze aannemen als je er meteen twee teruggeeft". De Volkskrant schreef dat het kabinet van normen en waarden ten val kwam "omdat de premier per ongeluk even niet loog", en zo is...
Opnieuw verkiezingen dus, op 22 november, dan zijn ze meteen op een gemakkelijke wijze van dat hemelvaart-probleem van 2007 afgekomen. Die verkiezingen stonden namelijk eerst gepland voor 16 mei 2007 maar daarbij was geen rekening gehouden -beetje dom - met het feit dat het de dag erna hemelvaart is (een katholiek/christelijke feestdag veertig dagen na pasen waarop herdacht wordt dat "de zoon des here" definitief naar zijn vader is opgestegen). Op die dag zijn alle ambtenaren vrij en komen er geen kranten uit, een beetje vervelend dus als je de verkiezingsuitslagen wilt analyseren. Maar goed, van dat probleem zijn ze af, we mogen weer (blanco) stemmen op 22 november aanstaande...

stemcomputers
Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn alle in de VS in gebruik zijnde electronische stemsystemen in principe vatbaar zijn voor stemfraude. Het onderzoek, met de titel 'The Machinery of Democracy', zou het meest uitgebreide onderzoek tot dusver zijn, waarin gekeken werd naar zowel de machines zelf als de procedures eromheen. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de kans dat het fout kan gaan pas groot wordt als er teveel op de techniek wordt vertrouwd. Betrekkelijk eenvoudige procedures zouden de risico's van stemfraude kunnen minimaliseren. Het onderzoek werd uitgevoerd door de denktank Brennan Center for Justice, in samenwerking met medewerkers van stembureaus, informatici en beveiligingsexperts. De onderzoekers bestudeerden een bonte reeks aanvalsscenario's en risico's. Het grootste risico van stemmachines zou bestaan uit het installeren van corrupte software. De programmatuur van de machines zou in verschillende stadia kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld als er patches worden geïnstalleerd na het testen bij de softwareleverancier. Er wordt vooral voor trojans gewaarschuwd omdat deze pas op een bepaald tijdstip actief worden en de ermee besmette stemsystemen tijdens tests normaal gedrag zouden vertonen. Hoewel er geen gedocumenteerde gevallen zijn van besmette stemmachines, zouden waargenomen besmettingen van gokmachines de mogelijkheid daarvan in voldoende mate aantonen. De meest kwetsbare systemen gebruiken draadloze verbindingen om resultaten over te seinen, zo stellen de onderzoekers. Alleen in New York, Minnesota en Californië is het gebruik van draadloze verbindingen in stemmachines bij wet verboden. De onderzoekers adviseren naast het verbieden van draadloze verbindingen het gebruik van stemmachines die een papieren receptje met de uitgebrachte stem uitspugen, maar waarschuwen wel dat dat geen garantie voor een schone uitslag is. Stemmers moeten bijvoorbeeld worden aangemoedigd hun stem te controleren. Verder stellen de onderzoekers dat uitgebreide tests in de aanloop van de verkiezingen noodzakelijk zijn, die tot aan het moment van de verkiezingen door moeten gaan om tijdgebonden trojans te ontwaren. Ook moeten stembureaus inbraakdetectiesystemen implementeren.
Eind vorig jaar demonstreerde een Finse beveiligingsexpert dat de Diebold-stemmachines die bij de presidentsverkiezingen van 2004 werden gebruikt, met een valse memorycard zijn te beïnvloeden zonder een spoor na te laten. Hetzelfde bedrijf raakte al eerder in opspraak nadat er op een site van het bedrijf handleidingen werden aangetroffen hoe er met de Excel-sheets van de stemcomputers geknoeid kon worden. Ook van deze kwetsbaarheid werd een demonstratie gegeven.
Ook in Nederland wordt er tegenwoordig - ondanks vele protesten - overal electronisch gestemd. Het is een schande! Blindelings vertrouwen op de technologie (en dus op de bedrijven en techneuten achter de computers) is domdomdom. Over deze gang van zaken is een schitterende website ontwikkeld met alle tegens over de stemcomputers: ga kijken op www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl en ook op ce.et.tudelft.nl/~knop/stemmachines.
"Wie kwaad wil, kan met de stemmachine manipuleren", zegt stemmachine-deskundige Peter Knoppers. Het Landerdse weekblad Arena, dat een machine testte van de gemeente Oss, zegt zelfs dat het een fluitje van een cent is. Degene die de stemmachine bedient kan bij voorbeeld de sleutel op het juiste moment - kort voor de laatste druk op de rode stemknop - een kwartslag draaien. De machine wordt dan even standby gezet. Direct daarop verschijnt volgens het onderzoekje de tekst "u heeft gestemd" op het display. Knoppers: "In feite is de stem echter niet geregistreerd. Op een geschikt moment kun je stemmen later toewijzen aan wie je wilt.", aldus het Brabants Dagblad op 6 april jongstleden. In de gaten houden dus...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 415, 21 juli 2006