Skip to main content
  • Archivaris
  • 415

Een ander europa

Onlangs heeft 't samenwerkingsverband Ander Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken bericht ontvangen dat er negatief is beslist over het door ons ingediende bezwaarschrift over de subsidieaanvraag uit het zogenaamde Europafonds. Daarmee is het definitief dat bij de 1.750.000 euro die nu is goedgekeurd uit deze pot "voor het stimuleren van het maatschappelijk debat over de toekomst van Europa", geen cent is toegekend aan organisaties die actief waren in de campagne tegen de Grondwet. De regering wil graag maatschappelijke discussie, maar niet met mensen en organisaties die het met haar opvattingen oneens zijn.

door Willem Bos

Die zelfde aanpak zien we bij de website www.NederlandinEuropa.nl. Deze site werd met een brede advertentiecampagne, onder het mom "de regering wil uw mening weten", gelanceerd. Er werd uitgelegd dat deze site weliswaar een initiatief was van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar dat de "vragenlijst ontwikkeld is door het onafhankelijke onderzoeksbureau Anker Solutions, met medewerking van het Sociaal en Cultureel Planbureau." En, zo werd daar aan toegevoegd: "Anker Solutions verwerkt, eveneens met medewerking van het SCP, de antwoorden en stelt het onderzoeksrapport op." Inmiddels is de site geruisloos omgevormd van "de regering wil uw mening weten", naar "de regering wil u haar mening laten weten." Iedereen die nu aanvinkt meer informatie over Europa te willen, krijgt het boekje "Nederland Europa van droom naar daad" van staatssecretaris Nicolaï gratis toegestuurd. Van dit keurig verzorgde werkje zijn inmiddels tienduizend exemplaren gratis verspreid. Terwijl de Belgische premier Guy Verhofstadt zijn boekje "De Verenigde Staten van Europa", nog gewoon bij een commerciële uitgeverij onderbracht en de belangstellenden daar 10 euri voor neer moeten tellen, gaat de Nederlandse onderminister over tot een Oost-Europese aanpak en kan iedereen zijn veel luxer uitgegeven werkje gratis krijgen. Op ons verzoek of wij - in het kader van het stimuleren van het maatschappelijke debat - dan ook op kosten van het ministerie onze brochure gratis via deze site aan belangstellenden ter beschikking mochten stellen, kregen we het antwoord dat we nu in de fase zijn gekomen waarin de regering haar visie op de toekomst van Europa presenteert. Zelfs het plaatsen van een link naar het pdf-bestand met de brochure werd door het ministerie afgewezen. Het is een goed democratisch principe dat ook een minderheid gehoord mag worden. Maar bij Buitenlandse Zaken gaan ze wel erg ver: daar vinden ze dat alleen de minderheid die vóór de Grondwet was gehoord mag worden, terwijl het standpunt van de 62% (en afhankelijk van het onderzoek inmiddels zelfs 65% of 68%) die tégen was maar zo veel mogelijk het zwijgen moet worden opgelegd. Inmiddels is het duidelijk aan welke scenario's er wordt gewerkt om het effect van het Franse en Nederlandse "Nee" tegen de grondwet te neutraliseren. Er wordt gesleuteld aan het opstellen van een Grondwet "light", waarin een groot aantal punten uit de oude Grondwet worden overgenomen. Dit voorstel zal dan zo voorzichtig mogelijk worden doorgedrukt. Daarvoor is het noodzakelijk dat dit pakket beperkt blijft tot de structuur van de Unie en de besluitvorming en dat het niet ؘk gaat over de inhoudelijke politiek, zoals dat in de Grondwet wel het geval was. In de tweede plaats moet dit pakket vooral geen Grondwet heten. Ten derde moet worden voorkomen dat het in de vorm van referenda aan de bevolking wordt voorgelegd. In 2009 hoopt men het proces af te kunnen ronden. Hoe "light" men dit pakket ook wil maken, het kan niet anders dan in de vorm van een nieuw verdrag. Dat roept de vraag op welke procedure bij de goedkeuring van dat verdrag wordt gehanteerd. Als tegenstanders van het huidige Europa en winnaars van het referendum zullen we ervoor moeten zorgen dat een eventueel nieuw verdrag opnieuw aan een referendum wordt onderworpen. Want het kan toch niet zo zijn dat wat onder de naam Grondwet met een grote meerderheid in een referendum is verworpen, over twee jaar als "verdrag" zonder referendum alsnog wordt doorgedrukt?! Daarom vinden wij dat we de vinger aan de pols moeten houden. En dat we ondanks het feit dat we van de officiële discussie zijn buitengesloten, actief moeten blijven voor "Een Ander Europa". Noodgedwongen zal dat op een laag pitje zijn. We zullen de ontwikkelingen in de discussie over de toekomst van Europa blijven volgen en daar zo mogelijk een bijdrage aan leveren. De weerslag hiervan vind u op de website www.Grondwetnee.org. Daar staat nu, naast verslagen van de debatten van de afgelopen tijd en de brochure van Ander Europa, ook een reactie op de Europanota van GroenLinks (zie tevens elders in dit Kleintje). Daarnaast vind u onder het kopje 'help mee' ook meer informatie over "Ander Europa" en over de manier waarop u ons ook financieel kunt steunen.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 415, 21 juli 2006