Skip to main content
  • Archivaris
  • 399

De dominantie van de domheid

Hoe kan het toch dat publiek geld besteed wordt aan God, Allah, Boeddha en andere ter disciplinering bedoelde fabels. Ondanks de scheiding van kerk en staat hebben we publieke omroepen op basis van dit soort spirituele dwalingen. Scholen en ziekenhuizen die dit hogere dienen mogen zelfs duurder zijn dan hun openbare evenknieën.
Organisaties van gelovigen vallen bij Zalm in regimes waar ook woonwagenbewoners, Hell's Angels, chemische spionnen en delen van de Oranjes zitten. Onbegrijpelijk is het dat God & Co amper belast wordt, zelfs de brandstof naar het hogere, kerosine, wordt amper belast. Ongehoord is het dat nationale feestdagen christelijke kunnen zijn, nog ongehoorder is het dat er nu ook nog islamitische, iatroposofische of joodse moeten komen. Of is dat even erg. Voorbij een bepaald niveau van idiotie bestaat geen logica meer, denk ik dan maar.

Hoe dom is het mengsel van gegroeide gebruiken en politieke correctheid. Net zo dom als de term zinloos geweld? Of gaat het hier om een wezenskenmerk van dat irritante volkje dat bekend staat als De Nederlanders. Dat volk dat vooral in eigen land wereldkampioen gidsland, wereldkampioen tolerantie is (En wereldkampioen wasserbomben, salmonella-kippen en kistkalveren, maar dat is een andere column) (En wereldkampioen weg- en waterbouw, maar dat is weer een andere column)
Een volk dat zo tolerant is dat het negeert, gedoogd en niet integreert. Een volk dat dat camoufleert met begrippen als naastenliefde.

Is de moeder van al die ellende, van die wezenskenmerken van Nederland, niet gewoon dat wij niet verlicht zijn. Wij zijn een volkje van gewiekste handelaren en smokkelaren. Een volk van ogen dichtknijpen. Niet tolereren maar gedogen; niet integreren maar coëxistentiëren. Moet aan de basis van welke oplossing dan ook niet het afzinken van de bible-belt, althans van de organen die daarbij horen, staan?

Zand

ps - Chemische spionnen?
Nederland is aantrekkelijk voor internationale juridisch lichamen, zoals de tribunalen en het Internationale Strafhof, en voor chemische spionage, vooral rond het OPCW. Aantrekkelijk waardoor? Het, tolerante/liberale, vestigingsklimaat? De waarheid zit eerder onder dit soort eufemismen. Het gaat om het simpele feit dat de medewerkers van die internationale lichamen gigantische fiscale voordelen, bijvoorbeeld alles belastingvrij inkopen (en dan ook nog grotendeels ongelimiteerd), ontvangen. Bij die buitenlandse chemische spionnen, enkele honderden in Den Haag, gelden die voordelen ook voor hun familie- en personeelsleden. Vandaar dus.
Waarom is Nederland in de gewone diplomatie en in de gewone spionage, maar, een dwerg. Simpel: in de sectoren gelden die fiscale voordelen niet. Kortom een mooie praktijkillustratie van die verrekte gewiekstheid die handelaren eigen is.
ps - Chemische spionage?
Nederland is op dat gebied het belangrijkste land ter wereld, het is dè draaischijf. Niet zozeer vanwege de productie en handel van chemische wapens en componenten daarvoor, daarin zijn we slechts middelgroot tot groot, maar doordat in Den Haag, de OPCW, een VN-lichaam dat verondersteld wordt de chemische wapens terug te dringen, zetelt. OPCW: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 399, 4 februari 2005