Skip to main content
  • Archivaris
  • 429

Gevallen heldenij

Op 7 november 2007 werd het Michiel de Ruyter-herdenkingsjaar officieel afgesloten in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Veel witte Nederlanders hebben dit jaar meegedaan aan een feestje ter ere van de geboorte 400 jaar geleden van "zeeheld" Michiel De Ruyter. De organisatoren van het herdenkingsjaar hebben hem uitgebreid in het zonnetje gezet. Daarbij hebben ze het niet over de eeuwenlange ellende die het Nederlandse kolonialisme, kapitalisme en nationalisme hebben voortgebracht. Men houdt juist een juichverhaal over de wereldmacht die Nederland ooit was en over de hedendaagse Nederlandse samenleving die een toonbeeld zou zijn van democratie en tolerantie.
Met een potsierlijk praalgraf in de Nieuwe Kerk wordt De Ruyter al eeuwenlang als een Hollandse heilige bewierookt. Gelukkig heeft de recente Nieuwe Kerk-tentoonstelling over helden ook oog voor kritiek op koloniale vechtersbazen. Zo zet men gouverneur-generaal Van Heutsz (1851-1924) neer als een "gevallen held". Die houwdegen moet immers verantwoordelijk gesteld worden voor de afslachting van 70.000 mensen in Nederlands-Indië en voor een gruwelijk koloniaal schrikbewind. Na eerst daarvoor te zijn geëerd, staat hij de laatste tientallen jaren te boek als een symbool van verderfelijk koloniaal bestuur. Het omstreden Amsterdamse Van Heutsz-monument werd daarom in 2004 omgedoopt. De verwijzingen naar Van Heutsz werden daarbij verwijderd. In navolging daarvan zou het standbeeld van De Ruyter in Vlissingen moeten worden veranderd in een monument tegen kolonialisme en slavenhandel.
De laatste jaren is trots zijn op Nederland helaas weer volop in de mode. Politici en opiniemakers proberen de verering van "vaderlandse helden" door onze strot te duwen. Premier Balkenende roemde "de VOC-mentaliteit" en de Hollandse koopmansgeest. Maar een heleboel mensen weigeren mee te juichen en willen juist wat doen tegen Nederlands racisme, kolonialisme en nationalisme. "Doorbraak" roept op om na Van Heutsz ook De Ruyter en andere koloniale vechtersbazen om te dopen tot "gevallen helden". Deze "helden" moeten van hun voetstuk vallen. Ze moeten niet langer meer worden verheerlijkt, maar omlaag gehaald worden als de koloniale schurken, dieven en plunderaars die ze waren, als de belangenbehartigers van die roofstaat aan de Noordzee, die in zijn koloniën zwarte mensen eeuwenlang heeft geknecht, tot slaaf gemaakt en uitgemoord.

Michiel De Ruyter
Evenals andere zeventiende eeuwse zeebonken en vechtersbazen diende admiraal De Ruyter de belangen van de Nederlandse machthebbers in de koloniale strijd. Men wilde een zo groot mogelijk deel van de gebieden en grondstoffen in Amerika, Afrika en Azië veroveren. Daarom voerde De Ruyter op zee vaak oorlog met koloniale concurrenten als Engeland en Portugal. De overheid gaf de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) begin zeventiende eeuw het monopolie op alle handel met "de Oost", met Azië. Daarmee werd de VOC de eerste multinational ter wereld en brak de zogenaamde Gouden Eeuw aan. Maar de bewoners van de gekoloniseerde gebieden gingen door een hel. Ze werden uitgebuit, beroofd, tot slaaf gemaakt, verkracht en uitgemoord. De Ruyter is nooit in Azië geweest, maar heeft wel veel vuil werk opgeknapt voor de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC). Die kreeg het handelsmonopolie voor alle koloniën in "de West", in Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. Slavenfort Elmina in het huidige Ghana vormde jarenlang een van de belangrijkste centra van de transatlantische slavenhandel van de WIC. Met zijn militaire acties tegen de Engelsen droeg De Ruyter flink bij aan de opbouw van die handel.
Over De Ruyter kwam na zijn dood in 1676 al snel een enorme mythevorming op gang. Veel generaties zijn opgevoed met een juichverhaal over De Ruyter, een verhaal dat veel zegt over het protserige en zelfgenoegzame Nederlandse zelfbeeld. Al eeuwenlang wordt er een Hollandse volksaard geconstrueerd en op hem geprojecteerd. Hij zou bescheiden zijn geweest, zuinig, plichtsgetrouw, vaderlandslievend, godsvruchtig, en verdraagzaam, zogenaamd allemaal typisch Nederlandse eigenschappen. Ook in het herdenkingsjaar 2007 wordt De Ruyter als een rolmodel voor alle Nederlanders neergezet. De overheid en het bedrijfsleven hemelen het Nederlandse kolonialisme en kapitalisme op. Hoewel Nederland op de Nederlandse Antillen na geen koloniën meer heeft, is het dekolonisatieproces in de hoofden van veel witte Nederlanders nooit echt goed op gang gekomen. Na veel moeite is pas in de 21-ste eeuw een nationaal monument tegen de Nederlandse slavenhandel tot stand gekomen. Dat monument is vooral te danken aan de inspanningen van Surinaamse Nederlanders.
De Nederlandse samenleving die zo doordrongen was van het kolonialisme, is nooit radicaal tegen het licht gehouden en zeker door witte Nederlanders veel te weinig bekritiseerd. Hoog tijd dat dit wel gaat gebeuren. Het beestje moet gewoon bij z'n naam worden genoemd: genocide, plunderingen, massale ontvoeringen, dwangarbeid, verkrachtingen. Het kolonialisme en vooral de transatlantische slavernij liggen ten grondslag aan het huidige racisme. De kolonisator riep racistische categorieën en hiërarchieën in het leven die - hoewel ze door de tijd heen wel zijn veranderd - helaas tot op vandaag de dag hun stempel op de samenleving drukken en tweederangs Nederlanders creëren. Zo voert de overheid al een hele tijd een hetze tegen Antillianen door te beweren dat ze crimineler zijn dan andere Nederlanders. Maar juist zulk racisme van de overheid is een misdaad. De overheid wil de Antillianen een inburgeringsplicht opleggen die niet geldt voor andere Nederlanders. Ook wil men "overlastgevende" Antillianen in Nederland deporteren naar de Antillen. Verder zijn allerlei gemeenten bezig om een "speciale rassendatabank" van Antillianen aan te leggen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt een specifieke groep Nederlanders zo apart gezet.
(Meer weten? Neem contact op met "Doorbraak", zie www.doorbraak.eu)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 429, 14 december 2007