Skip to main content
  • Archivaris
  • 419

Kort nieuws

Bijgeloof


Rond deze tijd, maar dan 2006 jaar geleden was er - vanuit witte westerse ogen bekeken - nog maar één. Al snel kwamen daar drie koningen bij en vandaag de dag zijn er wel wat meer: christenen, katholieken, oudkatholieken, roomskatholieken, gereformeerden, jansenisten, vrijgemaakt gereformeerden, hervormden, nederlands hervormden, zevendedagadventisten, jehovagetuigen, protestanten, vrijzinnig hervormden, heilsoldaten, christelijk gereformeerden, doopsgezinden, evangelisten, luthersen, apostolischen, remonstrantsgereformeerden, youth for christenen, wederdopers, televisiedominees, zwartekousenkerken, sabbathisten, methodisten, bijbelkenners, kathecheten, capucijnen, bruine bonen, willibrorden, jezuïten, dominicanen, ursulinen, mariavereerders, christelijk-nationalen, garage met de bijbel, christensocialisten, mormonen, presbyterianen, heiligen van het laatste uur, cryptokatholieken, unitaristen, christendemocraten, gereformeerd politieken, reformatisten, novicen, paters, fraters, flaters, pausen, tegenpausen, kardinalen, bisschoppen, nonnen, grieks-orthodoxen... jéééézus christus!

Bossche kwesties


De schandelijke affaires houden hier in 's-Hertogenbosch maar niet op. We hebben een binnenstad geplaveid met schreeuwend duur natuursteen dat op veel plekken scheurt en waar de vervuiling maar moeizaam vanaf te schrobben is (worden de hiervoor verantwoordelijke ambtenaren en politici gestraft?). We hebben een peperdure parkeergarage achter en onder het nieuwe Stadskantoor "met flexibele werkplekken" die het vanaf het begin niet doet en waar nog steeds de verantwoordelijken ruziënd over straat rollen. Dan is daar het fiasco met een niet werkend digitaal archief-systeem binnen het nieuwe Stadskantoor (het zogenoemde Document Management Systeem). Miljoenen euro's door de plee en wie is daar verantwoordelijk voor? En waarom wordt hij en/of zij er dan niet uitgegooid? En wat te denken van het aanstormende debâcle over het Sportiom? Dat zwem-, schaats- en trimparadijs gaat ook miljoenen euris meer kosten dan ooit afgesproken. En dacht je dat hier de verantwoordelijke ambtenaren en/of politici voor worden gestraft?

Prendergast


Zijn bankdirecteur schreef hem, negatief-spaarder,
weer een brief waarin stond:
"Ik ben teleurgesteld te moeten constateren..."
Met die bankdirecteur,
man met stalig blauw geschoren kin,
had hij al een pittig gesprek gehad.
Zulke dingen kon hij hebben.
Daar was hij hard in.
Maar "Ik ben teleurgesteld te moeten constateren..." nee.
Erger dan akelig geklaag van een vrouw,
hartverscheurender dan een jankende altsaxofoon,
treuriger stemmend dan het gehuil van een uil om middernacht
vond hij altijd 's mans
"Ik ben teleurgesteld te moeten constateren..."
Dat greep hem altijd zo aan
dat hij maanden lang minder naar het Casino ging.
(Wouter Noordewier)

Blanco


Bij de afgelopen tweedekamerverkiezingen werden er 9.838.683 geldige stemmen uitgebracht en 16.315 blanco (die de Nederlandse kiesraad ten onrechte "ongeldig" noemt - www.kiesraad.nl) De Kiesraad definieert de blanco stem als volgt: "Een blanco stem is een proteststem: je geeft aan dat je geen keuze kunt maken en tegelijk ondersteun je de democratie. Door thuis te blijven doe je dat niet". Mijn reden om blanco te stemmen wijkt hier iets van af: "ik vind mijn kiesrecht zo belangrijk en de huidige tweede-kamer-bemensing zo onbetrouwbaar en inspiratieloos dat ik mijn stem aan helemaal niemand toevertrouw. Daarom stem ik blanco en ik roep een ieder op om in plaats van thuis te blijven uit protest tegen de huidige gang van zaken (kiezersbedrog en persoonsverheerlijking) ook blanco te stemmen.

Oud gedachtengoed


Geheimschrijver en begrafenisexpert Rein Jan Hoekstra heeft van Bea de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een duurzaam kabinet met een zo breed mogelijke basis. Centrum links, centrum rechts, centrum omhoog, centrum omlaag, het dondert niet, als het maar vier jaar blijft zitten. Dat zou dus ook een kabinet kunnen zijn waarin de Partij van de Vrijheid is vertegenwoordigd. Nou ja, vrijheid. Niet voor iedereen natuurlijk. Parteiführer Wilders heeft zich namelijk al menigmaal een voorstander betoond van het zonder proces interneren van Nederlandse muslims als die alleen al verdacht worden van subversieve ideeën. Dus mocht een normale Hollandse bijvoorbeeld vinden, dat haar Muslimbuurman elke ochtend wel erg veel interesse heeft voor haar dikke echtgenoot die op de fiets hun kind naar school brengt, dan kan ze via de NSB-lijn een speciaal voor dit soort dreigende gevallen opgerichte bromsnorrenbrigade in Schalkhaar waarschuwen. Die grijpt buurman zonder boe of bah bij zijn boordje en flikkert hem vervolgens achter het prikkeldraad in speciale kampen bij Vught of Westerbork. Iets in die richting. Daar krijgt buurman een keurige oranje overall uitgereikt, een donkere stofbril en een metalen bal om steekpassjes te oefenen. In die outfit wordt ie vervolgens dagelijks uren onConventioneel verhoord tot ie bekent dat ie van plan was de dijken van Walcheren door te steken, de sluizen bij IJmuiden op te blazen en/of bij Parteiführer Wilders een snufje Polonium 210 over zijn vlaai te gooien. Bekent ie niks dan blijft ie gewoon zitten. Tot de nieuwe verkiezingen of zo.
Waar haalt zo'n eenvoudige gozer uit Venlo dat macabere gedachtengoed vandaan? Nee, niet van een neo-clubje van vlak over de grens bij Venlo, maar uit ... Israël. Over gotspe gesproken. Geert heeft namelijk in zijn jeugdjaren als goj in een kibboets gewerkt en zag daar kennelijk het licht. Sindsdien zit hij namelijk regelmatig in Israël en praat daar met allerlei luitjes uit snuffelorganisaties, het leger en de politiek over de methodes die daar in de praktijk worden gebracht om een dreigende tsunami van islamisering het hoofd te bieden. Nou leven ze daar in de frontlinie, maar ons Geert wordt blijkbaar ingefluisterd dat als we hier niet oppassen straks een leger baarden de Maagdenberg in Venlo bestormt en Rein Jan Hoekstra moet gaan lullen met de Mohammedpartij over eventuele deelname aan het zeventiende Kabinet Klootviool. En Geert vindt daarmee gehoor bij zo'n zes ton Nederlanders, onder wie een flink aantal dat zich ook al verzamelde achter extreme ghostbusters als Janmaat, Glimmerveen en Fortuyn. Voorstanders van het rein houden van Nederland, desnoods met een muur eromheen.
Dus Rein Jan, als je goochem bent dan trek je ook een paar dagen uit om met de Parteiführer van de PvdV te overleggen. Want doe je dat niet, dan gaat ons Geert weer liggen te mauwen over een cordon sanitaire en we hebben bij onze zuiderburen al gezien wat dat aan stemmen kan opleveren. Oh, en je weet toch wat je aan het eind van dat gesprek moet zeggen hè, Rein Jan? Juist. Houzee. Sorry, houdoe. Vindt Geert vast leuk.

kwakdenken


Wat de stichting tegen kwakzalverij (zie vorig Kleintje) nu eigenlijk precies wil is mij niet duidelijk. Als je het goed met de mensen voor hebt richt je je op de wantoestanden in de reguliere zorg. Zelf ben ik slachtoffer van foutief medisch handelen en ken ik ook diverse mensen uit mijn omgeving die daar slachtoffer van zijn geworden. Enkele maanden geleden zond NOVA een programma uit waarin psychiaters aan het woord kwamen die vertelden dat simpele alternatieve behandelingen bij een gemiddelde depressie meer soelaas biedt dat de anti-depressiva die onze farmaceutische industrie ons door de strot duwt. Helaas zei de psychiater is het voor ons gewoon makkelijker om een pil voor te schrijven dan om therapie te geven. De bijwerkingen van vele medicijnen kost de samenleving miljarden maar levert de farmaceutische industrie eveneens miljarden op. Hield men zich maar aan wetenschappelijk onderzoek, helaas worden onderzoeken die voor deze industrietak onvoordelig uitpakken nogal eens onder tafel geschoven. Iets meer moraal zou hier wel op zijn plaats zijn (Elles Nonhof)

p.s.: uit de Volkskrant van 28 november jongstleden: "gemiddeld sterven jaarlijks 1254 mensen als gevolg van vermijdbare fouten bij medicijngebruik. Het gaat om fouten bij het voorschrijven door artsen, bij het afleveren of toedienen en bij het innemen van de medicijnen. Vooral ouderen lopen een verhoogd risico het slachtoffer te worden van mismedicatie".

Boekhoudfraude


in Kleintje 417 schreven we er al een stukje over. Maar in de herhaling zit vaak de kracht dus daarom 't volgende:
Hoeveel geld, vooral belastinggeld, komt er bij uw gemeente en provincie binnen? Waaraan wordt dat geld besteed? Houdt uw gemeente niet over? En hoe is het bij andere gemeenten? Het staat te lezen in de jaarrekeningen van die gemeenten en provincies. En als er nou eens door die gemeenten geknoeid wordt met de cijfers in die jaarrekeningen zodat u niet kunt zien hoe het werkelijk met de financiën gaat? Zoals bij Enron, WorldCom, Ahold en noem ze maar op. Registeraccountant Leo Verhoef heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. En de uitkomsten van zijn onderzoek zijn verbijsterend. Voorbeeld? Amsterdam deed het in de jaarrekeningen vanaf 1998 voorkomen of er in de periode 1998-2005 zo'n 110 miljoen euro was overgehouden. Op zichzelf al heel gek, want met dat geld hadden heel veel mooie dingen gedaan kunnen worden. Het wordt te bizar voor woorden als dat overschot in werkelijkheid bijna 2.600 miljoen euro blijkt te zijn geweest. Aldus Leo Verhoef. Maar ook aldus de Rekenkamer van Amsterdam, die de onderzoeksresultaten van Leo Verhoef bevestigde. Amsterdam pleegt dus gewoon ordinaire boekhoudfraude om de grote overschotten onzichtbaar te maken. Amsterdam had in die jaren helemaal geen OZB hoeven te heffen en dan was er nog geld genoeg geweest om bijvoorbeeld wat aan de voedselbanken te doen. Waarom mocht niemand dat weten? Amsterdam is niet de enige, zo blijkt uit het onderzoek van Leo Verhoef. Waarom deze boekhoudfraude? Wat doen alle door Leo Verhoef gewaarschuwde gemeenteraden? Helemaal niets! Wat doet Justitie? De topmannen van Ahold werden toch ook gestraft? Justitie kijkt de andere kant op als het om boekhoudfraude bij de overheid zelf gaat. Leo Verhoef deed in zo'n twintig gevallen aangifte van boekhoudfraude. Justitie deed er niets mee. Wat weet de minister van Binnenlandse Zaken ervan? Hij weet ervan maar doet niets. En onze Tweede-Kamer-leden? Velen weten er inmiddels dankzij Leo Verhoef van, maar lopen weg voor het probleem om het hun lokale vriendjes niet moeilijk te maken. Dit alles en nog heel veel meer over zo'n 200 andere gemeenten en provincies, is uitvoerig en uitstekend gedocumenteerd te lezen op de website van Leo Verhoef: www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag. Een bezoek aan deze site van harte aanbevolen! Kijk eens hoe uw eigen gemeente en provincie het doen.

Een man tegen de staat


Pasgeleden kwam het langverwachte boek uit over "de affaire Spijkers". Geschreven door Alexander Nijeboer is het een onthutsend verslag van een Kafkaëske periode in het leven van een goedbedoelende sociale medewerker van het ministerie van Defensie die slachtoffer is geworden van de bureaucratische vermorzelmachine der ministeries. Het verhaal begint met de dood van landmijninstructeur Rob Ovaa. 22 Jaar geleden alweer probeerde hij een landmijn tot ontploffing te brengen. Hij trekt aan een touwtje, er gebeurt niks. Even wachten, nog even wachten en vervolgens er naar toe. Vlakbij aangekomen, boem! Dezelfde dag krijgt de hoofdpersoon van dit verhaal -Fred Spijkers- opdracht van zijn militaire bazen om de weduwe Ovaa te vertellen dat het eigen schuld dikke bult van haar man is. Tegelijkertijd laat Spijkers doorschemeren dat hij het zelf met die officiële lezing niet eens is en vervolgens komt hij in verzet tegen zijn eigen bazen en allerlei bovenlui. Hij komt er al snel achter dat er al een paar doden eerder zijn gevallen vanwege de inferieure mijn van Nederlands fabrikaat (Eurometaal). Maar diverse ambtenaren van defensie en politiek verantwoordelijken weigeren schuld te erkennen en schadeloosstellingen uit te betalen. Spijkers wordt eruit gewerkt, maar in tegenstelling tot duizenden anderen laat hij het er niet bij zitten en vecht - tot op de dag van vandaag - voor erkenning en genoegdoening. In al die jaren komen er een hoop ambtenaren en miezerige slijmjurken voorbij die geen enkele ruggegraat hebben. Allerlei ministers, staatssecretarissen en hoge militairen zijn schuldig aan deze verwoesting van een strijdbaar mensenleven. Lezen! "Een man tegen de staat" door Alexander Nijeboer is uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger in Breda en kijk ook op de website www.eenmantegendestaat.nl

Verdommedonke


Balkenende III heeft kennelijk de ogen in de zak als je ziet dat, wanneer je nog steeds met oude stellingnames blijft zeulen terwijl inmiddels alles om ons heen anders is komen te liggen, het erop lijkt dat regeren in haar optiek kennelijk achteruitzien is. Wanneer je al zo goed kunt rekenen als een kind van groep 2 van het basisonderwijs, dan weet je dat het al over een dikke drie jaar zover is dat alle babyboomers van direct na de Tweede Wereldoorlog (1945) zo grotesk en massaal met pensioen zullen gaan dat dit een enorme maatschappelijke omslag teweeg brengt dat men om werknemers moet schreeuwen. Het vergrijzingsmonster is dan nl. echt goed ontwaakt en ontketend.
Dan moet in een verhoudingsgewijs totaal scheef gegroeide maatschappijstructuur het relatief veel te kleine werknemersarsenaal het voor de rest van Nederland gaan verdienen. En minister Verdonk maar dom doorgaan met uitzetten. Waarbij b.v. een Afghaanse arts met zijn gezin waarvan de vrouw een opgeleid verpleegkundige is en een 6-jarig dochtertje in groep 2 van het basisonderwijs, dat haar thuisland nog nooit heeft gezien. Dat weet ik zeker want ik heb hen als hun buurman zelf geholpen. En ik meende nog wel dat wij problemen in de Zorgsector hadden (Anton)

Het geheim van de SP


In de media zijn allerlei verklaringen naar voren gebracht voor de spectaculaire winst van de SP. Het charisma van Jan, de blunders van Wouter, de geest van Pim, de onderbuik van de kiezers, de angst voor Europa en wat al niet meer werd aangevoerd om de grote overstap van kiezers te verklaren. Maar de belangrijkste reden werd niet genoemd: de afdrachtregeling.
Ja zeker: de afdrachtregeling. Die regel in de SP - en de gedachte daar achter - is de belangrijkste reden voor het succes van de partij. In tegenstelling tot de gekozenen van alle andere partijen krijgen de SP-ers in parlement en gemeenteraad niet iedere maand de ruime officiële vergoeding op hun rekening gestort maar een veel lager bedrag. Net als iedereen die voor de partij werkt hebben ze recht op een behoorlijk salaris, maar ook niet meer dan dat, is de socialistische redenering daarachter.
Dat leidt er niet alleen toe dat de partij goed bij kas zit, maar vooral dat de partij van hoog tot laag bevolkt wordt door een ander soort mensen dan haar naaste concurrent de PvdA. Die laatste partij - ooit opgericht om de maatschappij te veranderen - is al heel lang vooral een carrièremachine. Wie daar lid van wordt, doet dat hoofdzakelijk omdat hij of zij "de politiek" in wil. Dat wil zeggen, een politieke of bestuurlijke functie wil gaan bekleden.
Ik zal niet zeggen dat er nooit een grammetje idealisme bij zit, maar meer dan een grammetje is het toch meestal niet. Via een gekozen functie ligt de wereld voor je open. Bestuurlijk Nederland wordt bevolkt door voormalige partijtijgers, en ook elders kan je aan de bak. Als bankier (Duisenberg, Meijer, Melkert, Herfkens) of als commissaris bij een multinational (Kok) of op wat lager niveau.
Tot op heden was de SP niet in een positie om baantjes te vergeven. Voor geen enkele positie was het partijlidmaatschap een aanbeveling. Maar ook de afdrachtregeling speelde een rol in het buiten de deur houden van mensen voor wie het om iets anders gaat dan het partijprogramma. Dat heeft het voormalige kamerlid Ali Lazrac, die weigerde zich aan de afdrachtregeling te houden, ondervonden.
Zo lang deze regeling van kracht is, blijft de SP een partij van - om dat afschuwelijke woord te gebruiken - 'gewone' mensen. Mensen met alle eigenaardigheden die bij deze diersoort horen, maar zonder de dubbele agenda van de carrièreplanning. Mensen die met al hun zwakheden, fouten en dwalingen politiek actief zijn omdat ze ergens voor staan en niet om er zelf beter van te worden. Dat geeft hoop, en verdient steun.

Klootviool


Nou weten we nog niet of die snollen van Annemarie Jorritsma naar Kabul zijn gestuurd of niet. Wij hopen van wel, want wij hebben begrepen dat het daar de komende weken wiemelt van de Nederlandse houwdegens. Dat komt door het gigantische klotenweer in Hoeroezgan. Er kan haast geen helikopter meer landen, omdat de landingsbanen de vergelijking met een herfstig bietenveld moeiteloos kunnen doorstaan. Gevolg: geen bruine vakantie op Kreta, maar op de dienstkameel naar Kabul. Naar het voorbeeld van Sinterklaas. De schutspatroon van de professionele wipkippen, die eventjes geleden tussen twee wulps wiegende bulten zijn opwachting maakte in de pruttige Nederlandse kampementen om aan onze mannen een zootje tienrittenkaarten uit te delen voor een bezoek aan de hoofdstedelijke glijbanen en aan onze dames een paar fleurige dildo's. Als beloning voor het kelen van een paar honderd Talibanjers en het bouwen van een gemeenschapshuis waar de lokale bevolking vreedzaam kan leren sjoelen en punnikken of zich medisch kan laten verzorgen.
Met name van die laatste gelegenheid werd tijdens en na het bezoek van het gebaarde zinnebeeld van de christelijke verloedering druk gebruik gemaakt. De voorraad vlugzout was al snel uitgeput en ook de tranquillizers vlogen de deur uit. Want dat was effe schrikken voor die muzelmannen en hun aanhang. Nog een mazzel dat er geen Zwarte Pieten met de Sint waren meegekomen. Althans voor zover we konden waarnemen. Dan waren die Afghaanse boertjes helemaal over de rooie gegaan. En dat terwijl er nog heel wat in de nazorg liepen in verband met een post-Jolink syndroom. Kan je natuurlijk zeggen stuur die boertjes ook naar Kabul met een tienrittenkaart, maar zo zijn we niet getrouwd. We spenderen daar al genoeg poen om ze het een beetje naar de zin te maken. En stel dat je het wel zou doen, dan is er altijd wel een Nederlandse pershommel, ge-embedded of niet, die zo nodig in Nederland moet melden dat die boertjes daar dankzij de subsidie van Sinterklaas met Nederlandse snollen liggen te rollen. Dan hoeft de junta van Jan Peter Klootviool echt niet op een generaal pardon te rekenen. Kunnen ze meteen aan hun stutten trekken. Wegwezen. En wees eerlijk, dat kan ons land niet hebben. Dus laten we gewoon het huisje bij het schuurtje houden. Wij wensen onze militaire pronkstukken in Afghanistan de komende weken nog veel plezier. Zet hem op rakkers. Groetjes van Annemarie en de firma Koop Tjuchem. Doei (zie de dagelijks verschijnende "actuele berichten" op de website van Kleintje Muurkrant www.stelling.nl/kleintje)

Globaal orgasme


Op 22 december wordt een ieder gevraagd massaal met elkaar de liefde te bedrijven. Bij de hierdoor vrijkomende energie, zou de negatieve energie van oorlogen (enzo) een beetje tegenwicht krijgen. Het globale orgasme voor vrede staat open voor iedereen. De participanten dienen zowel voor, tijdens als na het globale orgasme zich te concentreren op echte wereldvrede. Op deze manier zal er een hoog energetisch orgastisch energieveld ontstaan - hahaha - zie www.globalorgasm.org

Giropasellende


Het is geen toeval dat superhufter Jan Mulder is ingehuurd door de Postbank om reclame voor ze te maken. Het hele bedrijf wil graag zo zijn als Mulder. Jaren geleden heb ik me al opgewonden over de schandalige truc met de twee soorten giropassen. De Postbank vindt het nu tijd worden om deel twee van haar hufteractie te introduceren. "De gratis giropasbasis kan niet in het buitenland gebruikt worden. De Europese banken hebben echter afgesproken dat bankpassen in héél Europa gebruikt moeten kunnen worden", zo lees ik in een brief van de Postbank. En wat doet de Postbank om aan die afspraak te voldoen? Men haalt de gratis giropasbasis uit het assortiment! Er blijft dus nog maar één pas over, en die kost maar liefst 10,95 euro per jaar. En volgens de brief is de Postbank daarmee nog de goedkoopste ook. Er is één puntje verbeterd ten opzichte van 2002. De paar arme sloebers zoals ik, die een giropasbasis hebben, krijgen dit keer niet automatisch de dure pas toegestuurd, maar moeten op een antwoordcoupon hun keuze maken: * Ik wil een giropas. * Ik wil geen giropas. Maar zonder giropas kan er geen geld worden opgenomen, kan men niet internetbankieren en nog veel meer niet doen. Zonder pas kan men net zo goed geen klant meer zijn bij de Postbank. Ik ga dan ook op zoek naar een andere bank, al was het maar alleen omdat ik topschoft Mulder niet nòg rijker wil maken dan hij al is. (gevonden op de prachtige klaagsite www.rechtkrom.nl)

Vogelvrij


Rechtvaardig, dat is
Mensen de dood injagen
en als verlangd wordt
daarmee te stoppen,
te zeggen,

Het is eerlijker
indien anderen
van dezelfde soort
datzelfde lot ondergaan

Rechtvaardig is dat
in de ogen van
regeerders,
dat het moorden
zo doorgaat

Nee! Eenvoudiger is het,
vast te houden
aan dezelfde dreun
die het denken stilzet!

Rechtvaardig, dat is
dat een minister
vogelvrij blijft
door tegenstanders,
als altijd

en 't is verenigbaar
met die gedachte
dat alles gelijk
moet blijven

Dat is rechtvaardig zo,
dezelfde kappen;
"Geen Pardon?"
Dan ook niet
voor de minister

het is eerlijker
als ook die
datzelfde lot
ondergaat!

(Joke Kaviaar)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 419, 14 december 2006