Skip to main content
  • Archivaris
  • 419

Naastenliefde

Wie is de eigenaar van het begrip naastenliefde. Dikke kans dat dat voor de autochtoontjes onder ons nauw samenhangt met het nest waar je uit voortkomt of de school die je bezocht. Met kerk en christendom. Maar wat moet Marijnissen er dan zo prominent mee. Hij benoemt het tot zowat het meest prominente raakvlak tussen hem en het CDA.
Hoe rechts is de SP? Hoe kleinburgerlijk? Waarom laat een SP zich verleiden tot een hantering van begrippen die puur christelijk zijn? Is het wel rechtmatig als de politiek zich bediend van begrippen met niet een neutrale maar een christelijke invulling?
Nederland heeft de scheiding van kerk en staat minder doorgevoerd dan bijvoorbeeld Frankrijk. Zo weinig dat het ons nu opknoopt in het waarden en normen debat, of bij inburgeringeisen. Want wat is nou typisch Nederlands, of Nederlandse cultuur, of Nederlandse waarden en normen. Steevast komt er dan een trits begrippen zwaar zwanger van het christendom. (Soms slim gecamoufleerd door ook te verwijzen naar jodendom en humanisme).
Het lijkt me zelfs dat als we onze cultuur christelijk noemen dat we een onderscheid moeten maken tussen begrippen waar de overheid enige rol of zelfs zorgplicht in heeft en een verdere culturele en eventueel religieuze bovenbouw. Tussen een ministelsel van waarden en normen, van Nederlandse cultuurkenmerken, en een bovenbouw met christelijke religieuze uitwerkingen. Dat ministelsel zal ontdaan moeten zijn van religie, en dus ook van christelijke religie. Dit betekent niet dat er geen christelijke cultuurkenmerken in door mogen klinken. Uiteraard wel, maar alleen de christelijke cultuur en niet de christelijke religie.
Een zo doorgevoerde scheiding tussen kerk en staat, en het reduceren van inburgeringseisen tot een ministelsel van waarden en normen maakt dat we integer en rechtmatig omgaan met elkaar.
Het is van de zotte dat we nu van allochtonen verlangen in te burgeren in een cultuur die niet gedefinieerd is aan de hand van een (christelijk cultureel) ministelsel maar in een stelsel dat doordrenkt is van de christelijke religie. Dat is niet alleen christelijk religieus imperialisme, het is ook gewoon onrechtmatig omdat we een scheiding van kerk en staat zeggen te kennen.

Zand

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 419, 14 december 2006