Skip to main content
  • Archivaris
  • 405

Kort nieuws

corruptie in DenBosch

In onze rubriek "kort nieuws" van Kleintje Muurkrant nummer 394 schreven wij al een paar zinnetjes over mogelijke corruptie bij de Weenergroep: "Stel dat je bij de Weener Groep in DenBosch een offerte vraagt voor groenwerk, dan komen er enkele mensen die de zaak bekijken en een bedrag noemen. Grote kans dat je daarna een telefoontje krijgt met de mededeling dat het wel goedkoper kan, maar dan buiten de Weener om. Wel worden uiteraard mensen van de Weener op de klus gezet..." Ondertussen heeft een Weener-klokkenluider anoniem melding gemaakt van dergelijke en meer corruptiezaken bij de Weenergroep en loopt er inmiddels een officieel onderzoek geleid door voormalig PvdA-wethouder Joke van der Beek. Vreemde werkwijze overigens aangezien vroeger Joke van der Beek als wethouder verantwoordelijk was voor precies deze afdeling... De Weenergroep is de voormalige "Werkverschaffing", oeps... oh nee de "Sociale Werkvoorziening en Revalidatie" en valt geheel onder verantwoordelijkheid van de gemeente DenBosch en er werken meer dan tweeduizend mensen. Momenteel valt deze club onder verantwoordelijkheid van GroenLinks wethouder Bart Eigeman.

Ontspoord

Mayweg 64-A in DenBosch is alweer een jaar geleden gekraakt en in gebruik genomen door de "Vereniging Ontspoord". Wekelijks is daar de Weggeefwinkel geopend en om de week kan er veganistisch gegeten worden in eetcafe Knoflook. Daarnaast is er werkruimte voor kunstenaars en wonen er zes mensen. Het bestaan van dit woon/werkproject wordt bedreigd aangezien de gemeente DenBosch op 15 juli jongstleden aan de eigenaar van het pand (NS-vastgoed) een sloopvergunning heeft verleend. Geen bouwvergunning want ze zijn helemaal niet van plan er iets voor in de plaats te zetten. De huidige bebouwing wordt gesloopt en daarna blijft het terrein braak liggen of wordt in gebruik genomen als commerciële parkeerplaats. Op dit moment wordt het gebouw optimaal en uiterst sociaal benut dus het is werkelijk van de zotte dat de gemeente zo gemakkelijk een sloopvergunning heeft verstrekt. Als een voorbeeld voor de sociale activiteiten van dit pand hieronder de plannen voor tijdens de Nationale Weggeefwinkeldag: Op 10 september 2005 wordt er een nationale weggeefwinkeldag georganiseerd. Ook de winkel in DenBosch viert die dag zijn succes. In een klein jaar is de winkel gegroeid tot een bekend begrip binnen DenBosch en omstreken. De weggeefwinkel, onderdeel van vereniging Ontspoord, biedt niet alleen gratis spullen maar is ook een sociale ontmoetingsplek voor alle bezoekers. Wegens dit grote succes zal de weggeefwinkel, gevestigd op Maijweg 64a, vanaf 10 september een extra dag in de week geopend zijn. De nieuwe openingstijden zullen vanaf die dag op zaterdag (12-15 uur) en dinsdag (19-21 uur) zijn. Op de nationale weggeefwinkeldag zullen er vanaf 12 uur verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo zal er die dag bij mooi weer een weggeefmarkt in de tuin opgezet worden. Verder zal vanuit vereniging ontspoord eten en drinken aangeboden worden en verzorgen zij een rondleiding door hun ruimte. Mede wegens het bijna een jaar bestaan van Weggeefwinkel Ontspoord zal de gehele dag feestelijk aangekleed worden met muziek en performances. Een weggeefwinkel is een winkel waar goederen gratis te verkrijgen zijn. Weggeefwinkels bevinden zich in verschillende Nederlandse steden. Het idee achter weggeefwinkels is bieden van een winkel waar het nu eens niet om geld draait maar om een sociaal leven en respect. Alle spullen die er liggen, of het nu kleding is, een boek, speelgoed of huisraad het is allemaal gratis mee te nemen. De weggeefwinkel staat in de opvatting van de initiatiefnemers lijnrecht tegenover de heersende logica van de geldeconomie. Geld is er niets waard en alle in de winkel aanwezige spullen worden zonder dat daar maar iets tegenover staat weggegeven aan diegenen die ze nodig hebben. Omdat de weggeefwinkels geen hoge huurprijzen kunnen betalen, bevinden de meeste weggeefwinkels zich in kraakpanden. Zo is ook Weggeefwinkel Ontspoord gehuisvest in een kraakpand. Helaas wordt deze plek nu bedreigd door een geplande sloop. Er zijn verder echter geen plannen met het terrein na de sloop en zal dan dus braak komen te liggen. De vrijwilligers van Ontspoord zullen deze dag hier extra aandacht aan besteden. Naar hun mening is het acceptabel dat een sociale culturele plek als deze zal worden ingeruild voor een stuk braakliggend grond. Toch zien de vrijwilligers alles positief in, omdat er niet alleen binnen de weggeefwinkel, maar ook met de andere activiteiten van Vereniging Ontspoord veel vooruitgang wordt geboekt, wat tot uitbreiding van de weggeefwinkel heeft geleid. Tevens de groei van het aantal weggeefwinkels in Nederland en de daarbij meegroeiende bekendheid zorgt voor een goede sfeer.

Vredesburo E'hoven

Stichting Vredesburo Eindhoven roept iedereen, die, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, actief is geweest in de vredesbeweging in de regio Eindhoven contact op te nemen en hun informatiemateriaal en verhalen te delen. In 2007 zal het Vredesburo in Eindhoven 25 jaar bestaan. Om dat te herdenken wil zij een boek met herinneringen en tentoonstelling uitbrengen over de Vredesbeweging in de regio sinds 1945. Een belangrijke nadruk zal daarbij gelegd worden op de laatste 25 jaar, de periode waarin het Vredesburo actief is. Iedereen, die in die tijd als medewerker actief is geweest in de vredesbeweging en/of bij het Vredesburo, of die mensen kent, die dat zijn geweest, wordt dan ook opgeroepen om zich te melden. U kunt zich schriftelijk melden op ons adres: Stichting Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 040.2444707 U kunt ook hier uw materiaal of verhalen naar toe sturen als u dat wenst. We zullen er zuinig op zijn. Het is de bedoeling om op 17 september, tijdens de vredesweek, officieel van start te gaan met de inzameling van materiaal en verhalen, maar we willen dan zeker al wat laten zien.

Speling

Mensun wordun guagt om met 26 klangkteekuns ieduru taal tu kunun sgreivun. Dat heeft un afsguuwlijk lastigu graamaatiekaa veroorzaakt. Ik hep ondurzogtwelku klangkun un mens maakt, die op un rei guzet en gutelt. Ik kwam tot het reezultaat van 35 klangkun, en zogt daar du teekuns bei. 16 klingkurs en 19 meeduklingkurs, waarmee ik frans, duits ,enguls en needurlants kan sgreivun door du klangkun agtur elkaar tu zetun zooals ik die "hoor". (Misgien zein er anduru taalun mooguluk, maar die hep ik noojt intensief guhoort.) Bei ut voorleezun zeg ik dan, in prusies duzelfdu volgordu, du klangkun die ik gunooteert hep. Somigu meervaudun hebun nog un spelreegul : Als un woort in het engkulvaut eindigt op un f dan is het meervaut un v (Zeef/Zeevun). Soms is un woort eindigunt op un f in het meervaut "ook" met un f (zjieraf/zjierafun) maar die kan ju goet hoorun dus doen niet terzaaku. Als het engkulvaut eindigt op un p dan is het meervaut un b. (Wep/Webun). Somigu woordun met un p in ut engkulvaut hebun in het meervaut "ook" un p (Hap/Hapun) maar die kan ju goet hoorun dus doen niet terzaaku. Als het engkulvaut eindigt op un s dan is het meervaut un z (Servies/Serviezun). Somigu woordun met un s in het engkulvaut hebun in het meervaut "ook" un s (vis/Visun) maar die kan ju goet hoorun dus doen niet ter zaaku. Als het engkulvaut eindigt op un t dan is het meervaut un d (Wat/Wadun). Somigu woordun met un t in ut engkulvaut hebun in het meervaut "ook" un t (Test/Testun) maar die kan ju goet hoorun dus doen niet terzaaku. Als het engkulvaut eindigt op un ee dan sgreif ik ut meervaut daarvan met un j ertusun.(Zee/Zeejun) Als het engkulvaut eindigt op un au dan is het meervaut met un w ertusun.(Blau/Blauwun) Als ik un u en un i agtur elkaar hoor, dan sgreif ik er un - tusun, zoodat ik niet in du war guraak als ik geen "ui" hoor. Als ik un e en un u agtur elkaar hoor, dan sgreif ik er un - of un j tusun zoodat ik niet in du war guraak als ik geen "eu" hoor.
Du leturs (klangkteekuns) zein : 1) A 2) AA 3) B (bee) 4) D (dee) 5) E 6) EE 7) F (ef) 8) G (gee) 9) H (haa) 10) i 11) iE 12) J (jee) 13) K (kaa) 14) L (el) 15) M (em) 16) N (en) 17) O 18) OO 19) P (pee) 20) R (er) 21) S (es) 22) T (tee) 23) U 24) UU 25) V (vee) 26) W (wee) 27) Z (zet) 28) OE 29) Ui 30) EU 31) NG (ang) 32) AU 33)Ei 34) GH (och) 35) TH (ath).
Meer valt er oovur mein teekunset niet tu leerun. Als ik zelf boekjus maak, en ik gubruik deezu speling, dan wort het guleiduluk aan bukent en dan zein er geen wetun voor noodig. Tog vont ik het fein om uu eevun op du hoogtu tu brengun zoodat ik niet guheel "vreemt" oovur kom.
UU bent volkoomun "vrei" om deezu speling toe tu pasun want ik wil daar apsooluut "geen" eigundoms regtun op doen geldun.
(Met vrienduluku groetun : Jan J.P. Carlier (ook voor eeventuueel advies), Schout van Groenewegenstraat 26-A, 3043 EB, Rotterdam Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Genoeg is genoeg

Nederland maakt al sinds enkele jaren moeilijke tijden door. Niet alleen in sociaal opzicht, maar ook op het terrein van de etnische verhoudingen tekent zich een riskante tweedeling af. De spanningen rondom de migranten en moslims lopen sinds 11 september 2001 hoog op. Het kabinet dat de plicht heeft om de sociale en etnische cohesie te herstellen en alle burgers te beschermen, kiest bewust voor de politiek van confrontatie, provocatie en het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Sterker nog, het kabinet heeft pertinent geweigerd om het Europees Verdrag ter bescherming van nationale minderheden van toepassing te verklaren voor etnische minderheden in Nederland. Gebruikmakend van het anti-klimaat tegen de migranten in het algemeen en de moslims in het bijzonder drukt de regering maatregelen door die de rechten van deze burgers aanzienlijk aantasten. Zo wordt bijvoorbeeld het recht op gezinshereniging als gevolg van eenzijdige hoge inkomenseisen beknot en een inburgeringplicht op kosten van de mensen zelf ingevoerd. Tevens wordt de afhankelijkheid van de verblijfsvergunning van migrantenvrouwen verlengd van drie naar vijf jaar. Tegelijkertijd worden maatregelen voorbereid om eenzijdig de stichting van eigen scholen feitelijk tegen te gaan en burgers met de Nederlandse nationaliteit (Antillianen) het land uit te zetten. Een aantal van deze maatregelen leidt tot ongelijke behandeling en staat haaks op de Nederlandse grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De manier waarop vluchtelingen en asielzoekers in de illegaliteit gedumpt worden is inhumaan en mensonwaardig. De denigrerende, intimiderende en arrogante toon van sommige bestuurders en politici tegen migranten en asielzoekers is koren op de molen van extreem-rechts en de racisten in het land, die tegenwoordig openlijk hun verwerpelijke ideologie kunnen etaleren. Nederland is tegenwoordig het Europese land met het grootste aantal racistische incidenten en fysiek geweld tegen migranten en hun gebouwen. In het kader van de terrorismebestrijding heeft het kabinet maatregelen aangekondigd die ons met grote zorg vervullen over de gevolgen daarvan voor de grondrechten van burgers. Immers burgers kunnen in hun vrijheid beperkt worden zonder een feitelijke en juridische verdenking. Zelfs rechters hebben protest aangetekend tegen deze dreigende uitholling van de rechtstaat. Het kabinet beseft niet dat de willekeur van dit soort maatregelen een verdere radicalisering in de hand werkt. Deze politiek is onverantwoord en moet daarom gekeerd worden. In een samenleving waar burgers met verschillende sociaal-culturele achtergronden en religies leven, hebben wij een bestuur nodig dat integreert maar niet desintegreert. Wij willen graag in onderlinge solidariteit en bondgenootschap de maatschappelijke problemen aanpakken die onze samenleving raken, maar de sociale en culturele binding die daarvoor wenselijk en noodzakelijk is wordt door het bestuur zelf uitgehold. In een tijd van een -al dan niet reële- dreiging voor onze politieke stelsel hebben wij een bestuur nodig dat juist vasthoudt aan onze democratie. In een tijd van onzekerheden, angst voor elkaar en etnische spanningen hebben wij een bestuur nodig dat verbindend optreedt en de mensen bijeen houdt: een bestuur dat van en voor iedereen is. Wij nodigen daarom hierbij gaarne alle burgers uit, die Nederland in deze richting willen helpen ontwikkelen, om op zaterdag 17 september 2005 naar Amsterdam te komen en met hun aanwezigheid en stem deze wensen tot uitdrukking te brengen. Moslims, heaumeaux, lesto's, transtieten: burqa of Talibaardaap: Nederland is van ons! Laten we samen ons ongenoegen kenbaar maken en zo werken aan een vreedzaam, veilig en verenigd Nederland. (www.genoegisgenoeg.net)

omsingeling Binnenhof

Op zaterdag 24 september om 13 uur wordt het Binnenhof in Den Haag massaal omsingeld. In het land heerst de stemming dat het genoeg is geweest met het harde beleid van dit kabinet, dat volgens onderzoek nog maar door 19 procent van de bevolking wordt gesteund. De demonstranten zullen daarom op de zaterdag na Prinsjesdag, hand in hand het kabinet de rug toekeren. De omsingeling zal meer dan een kilometer lang zijn. Organisator Platform Keer het Tij verwacht duizenden burgers uit allerlei geledingen van de samenleving die hun bezwaren tegen het kabinet zichtbaar maken bij de omsingeling.
Deze actie past in een reeks van acties rond Prinsjesdag die het platform Keer het Tij sinds haar oprichting in 2002 organiseert tegen de verharding van het klimaat in Nederland en het beleid van de regering Balkenende. In 2003 deden 25.000 mensen mee aan de Prinsjesdagactie van het platform. Vorig jaar liepen uit protest tegen het kabinet op 2 oktober maar liefst 50.000 mensen in de demonstratie van de Keer het Tij- manifestatie op de Dam naar de grote vakbondsactie op het Museumplein. Momenteel zijn er ruim 500 maatschappelijke organisaties aangesloten bij platform Keer het Tij. Samen hebben ze bijna een half miljoen leden. Op 24 september zullen uit het hele land speciale bussen naar Den Haag rijden. Meer informatie is te vinden op www.keerhettij.nl

Constant

Onlangs overleed kunstenaar Constant Nieuwenhuis, actief rondom Cobra en de Situationistische Internationale. Hij betekende ook een inspiratiebron voor de Hollandse Provo's. Het actualiteitenprogramma Netwerk maakte vorig jaar een reportage over Constant (zoek in het internetarchief van www.netwerk.tv naar uitzenddatum 5 maart 2004). Daarin meer over zijn invloed als filosoof, schilder en ontwerper van de stedelijke, moderne techniek integrerende, utopie New Babylon. In de jaren vijftig verschoof Constants aandacht naar het oplossen van ruimtelijke problemen. Hij ontwikkelde het begrip "unitair urbanisme", waarin hij een stad voorstelde met op elkaar afgestemde levenswijzen en leefmilieu. Vanaf 1952 maakte Constant Nieuwenhuys maquettes, constructies, schilderijen en tekeningen die de aanloop vormden tot het grootschalige project "New Babylon". New Babylon is een utopische visie op het fenomeen stad en de rol van de bewoners hierin. In New Babylon is de mens bevrijd van arbeid en derhalve spelend, zodat hij zich volledig kan wijden aan creativiteit. In een geautomatiseerde wereld moest kunst niet alleen voorbehouden zijn aan enkelen, maar iedereen zou er deel aan moeten hebben. In de lijn van de gedachtengang binnen de Situationistische Internationale moest kunst geïntegreerd worden in het dagelijks leven. Ruim twintig jaar werkte Constant Nieuwenhuis aan de uitwerking van zijn prachtige "geïllustreerde filosofie" New Babylon, waarvoor erg veel dank...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 405, 26 augustus 2005