Skip to main content
  • Archivaris
  • 401

Daarom toch...!

Onder de kop 'Waarom toch?' houdt Rik Min in Kleintje Muurkrant nr. 400 een heel betoog waarin nogal wat aspecten aan bod komen. Hij begint met het 'gek' te blijven vinden dat 'een buitenlander in Nederlandse bladen schrijft'. Wanneer we het betoog van Min lezen dan lijkt hij zich voor te doen als 'marxist' en dan zou hij moeten weten dat Marx op pagina 62 van het Communistisch Manifest (14e druk, Amsterdam 1973) schrijft 'De arbeiders hebben geen vaderland'. Aangezien een schrijver ook een arbeider is verwondert mij het eng-nationalistische standpunt van Min over 'buitenlandse troep'. Wanneer men Min's betoog verder leest slaat deze verwondering over het eng-nationalisme om in begrip. Dan blijkt Min een adept te zijn van Jozef Djoegasjvili, zeg maar Stalin, die zich ten doel stelde het 'socialisme in één land' oftewel een 'nationale vorm van socialisme' (dat klinkt eng bekend) in te voeren en daarbij niet op een portie repressie meer of minder keek. Over het verschijnsel Stalin zijn bibliotheken volgeschreven die door Min en trawanten waarschijnlijk als CIA-propaganda worden afgedaan. In hun politieke bewustzijn behoren wellicht Solzjenitsyn, Medvedev, Sjalamov, Ivanova, Naumov, Petrov, Chlevnjuk, Pasternak en tientallen andere auteurs tot de literaire stroming van de desinformatie, maar gelukkig is de Min-sekte van minimale omvang. Je moet er toch niet aan denken dat deze enge nationalisten het in Nederland voor het zeggen zouden krijgen en hier de pers volschrijven met hun 'gezonde' analyses! Over Jozef is al veel, heel veel, wellicht al te veel, gedebatteerd. Ik verwijs hier naar het artikel Stalin in Chili (Kleintje Muurkant 209 van 22 december 1988) of lees ook eens 'De grote zuivering' door Jos de Man in de burgerlijke HP/De Tijd van 28 oktober 1994. Het is in het huidige tijdsgewricht, waarin men juist op zoek moet naar de actualiteit van socialisme, overbodige luxe om de Stalin-discussies nog eens over te doen. Laat ik volstaan met te stellen dat geschiedenis een interpretatie is en dat Min en trawanten daarvan hun eigen interpretatie hebben.

Vadim Donetsky (internationalist)

noot van 't Kleintje:
De reactie van Rik Min op Vadim Donetsky stond in het vorige Kleintje. Wij kregen hierop van de heer Min een rectificatie: "Manifest is de krant van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN. Rik Min was in de periode 1996 tot 1997 hoofdredacteur van Manifest en partijbestuurder van de NCPN. De VCN was toen al omgevormd tot de NCPN" (de paarse krokodil)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 401, 8 april 2005