Skip to main content
  • Archivaris
  • 401

Kort nieuws

Kleintje Euro

We zijn alweer een paar nummers in dit jaar aan de gang. Zeuren dus maar weer om wat euro's ten behoeve van het maandelijkse drukken en verzenden van de Kleintjes. Stort allen uw overvloed op het gironummer linksonder op de voorpagina. Het scheelt ons veel moeite en centen indien jullie zelf het abonnementsgeld voor 2005 en eventuele achterstanden overmaken... En geef ons gerust postadressen door van vriend en/of vijand dan sturen wij hen een gratis proefnummer of geef iemand een kado-abonnement op Kleintje Muurkrant (is weer eens wat anders, toch?)

Stop vivisectie

"What can be done to lab rats, can & will be done to human beings." Op zaterdag 9 april om 13 uur vanaf 't NS-station Tilburg start de demonstratie tegen de vivisectie-industrie. Het doel is het fenomeen vivisectie en haar uitwassen onder de publieke aandacht te brengen. We willen middels een strijdbare en zeker geweldloze demonstratie een uiterst belangrijke spil in de internationale handel in proefdieren blootleggen. Deze spil is RC Hartelust BV en is een van de grootste handelaren in proefdieren binnen de internationale vivisectie-industrie. Mochten de dieren de stressvolle periode van fokkerijen en transport overleven dan wacht hun een lijdensweg in wrede en nutteloze dierproeven. De strijd tegen handelaren in proefdieren, zoals RC Hartelust BV en de strijd tegen de vivisectie-industrie is een strijd voor dierenbevrijding. Deze strijd maakt deel uit van een totaalstrijd voor een wereld waar iedereen vrij kan zijn. Tijdens de demonstratie is er ruimte voor iedereen om op een eigen wijze zichzelf te uiten. We maken gebruik van de vrijheid van meningsuiting, welke is vast gelegd in de Nederlandse wet. Wij toleren geen enkele vorm van seksisme, homofobie, fascisme, speciesisme of andere vormen van intolerantie. Wij gaan voor een motiverende, sfeervolle en vrolijke dag. Jij ook? Zorg dat je er bij bent, mis het niet. Meer informatie op www.stopdevivisectieindustrie.org

maagdenhuislied

Door de blokkade afgesneden
van onze vrienden in de stad,
moesten wij wel in de ether
en dat heeft sukses gehad.

Vrienden, die ons door uw actie
van de honger hebt bevrijd,
weet, dat dit een grote steun was
voor onze vastberadenheid.

Bij de wet is het verboden
gas te gooien binnenshuis,
maar toch vielen er gewonden
door hun gas in 't Maagdenhuis.
Een waterkanon kwam voorgereden,
spoot ons voedsel uit de mand.
Maar toch hebben we gegeten
door de hulp van d'overkant.

Morgen zetten wij de strijd voort
in de eigen fakulteit!
Morgen plukken wij de vruchten
van deze ongelijke strijd!

Al komt de politie
Al komt de justitie
geen macht houdt ons tegen!
Wij hebben gelijk!
nooit zullen wij stoppen
al gaan we ons Maagdenhuis uit.

Geweld helpt niet
tegen demokratische strijd!
Dit is het begin, wij gaan door met de strijd."

(uit "1969 - het jaar van de provo's en andere oproerkraaiers" - met de veelbelovende ondertitel "geïllustreerd gezangboek voor rebellen")

piraterij

De strijd voor een andere globalisering heeft tot een vernieuwd beeld geleid van de oorsprong van het hedendaagse wereldwijde kapitalisme. Radicale historici zijn de geschiedenis van de globalisering over de afgelopen vierhonderd jaar, èn van de momenten van verzet ertegen, aan het herschrijven. Een uiting hiervan is het nieuwe boek dat Autonomedia in New York heeft uitgebracht: The Devil's Anarchy van de Nederlandse historicus Stephen Snelders, medewerker van Stichting Searchweb in Amsterdam. De hedendaagse globalisering vindt zijn wortels in de commerciële en koloniale expansie van de Europese mogendheden sinds de 16e eeuw. Voorwaarde voor deze expansie was de schepping van een nieuw, globaal, "Atlantisch" proletariaat: de zeelieden die de nieuwe globale handelseconomie drijvende hielden. Deze zeelieden leidden economisch en sociaal een precair en marginaal bestaan. Bovendien werden hun lichamen gedisciplineerd in dienst van de grote handels- en oorlogsschepen, de "eerste moderne industrieën." Voor dit zeevarende proletariaat bestond een symbolische focus voor hun verzet tegen hun levensomstandigheden, en voor hun verlangen naar een ander en vrijer leven: de piraat. Tal van zeelieden kozen er bewust voor om voor eigen rekening te varen (going upon the account), en zich los te maken van de hiërarchische en onderdrukkende regimes op de schepen. Inmiddels heeft de piraat opnieuw voor velen zijn intrede gemaakt als symbolische focus van "anti-Capital's desire". Is dit onverantwoorde romantiek? In The Devil's Anarchy onderzoekt Snelders 17e eeuwse Hollandse piratengeschiedenissen en laat hij de continuïteit zien van een bewuste piratencultuur, met niet-hiërarchische vormen van organisatie en verdeling van de buit. Feest en festival, dood en geweld vormden de uitersten in het leven van de zeerovers. Centraal staan de sluwe en charismatische Hollandse piraat Claes Compaen, die meer dan 350 schepen buit maakte, en Jan Erasmus Reyning die in de piratenjungles van Santo Domingo uitgroeide tot een van de leiders van de boekaniers.
("The Devil's Anarchy: The Sea Robberies of the Most Famous Pirate Claes G. Compaen, and The Very Remarkable Travels of Jan Erasmus Reyning, Buccaneer" / Stephan Snelders. - Brooklyn: Autonomedia, 2005 - isbn 1-57027-161-5)

Loonstijging noodzakelijk

"De regering is zwaar medeplichtig aan de problemen van de Nederlandse economie: toen het goed ging werd er teveel geld uitgegeven. Nu het minder gaat, ligt de nadruk te eenzijdig op bezuinigen en loonmatiging. Volstrekt onterechte stemmingmakerij heeft de consument de stuipen op het lijf gejaagd en daardoor zijn de binnenlandse bestedingen onnodig weggezakt veroorzaakt door 5 jaar koopkrachtverlies." Overgeschreven uit een of ander vakbondsblaadje of actiegroep? Nee, dit komt uit de nota "Visie op 2005" van de Rabobank (7 december 2004). Waarom snapt de Rabobank dat wel en de FNV niet? Het ligt niet aan de arbeidsproduktiviteit, die is juist heel hoog. Het ligt niet aan de arbeidsdeelname, die is hoger dan in de VS. Het ligt niet aan gestegen arbeidskosten, die blijven achter bij Europa. Jarenlang loonmatiging, bezuinigingen en stemmingmakerij met 'slechte tijden' doet de binnenlandse economie stagneren. CAO-afhankelijken hebben ieder jaar minder geld, want de cao's zijn uitgekleed. Veel grote cao's zijn al een jaar verlopen, de werkgevers saboteren de onderhandelingen: Corus, bouw en rijksoverheid zijn vastgelopen; ondernemers in de grootmetaal verlangen een loonsverlaging van 3 procent; bij thuiszorg en verzorging & verpleging zelfs 10%; ABN Amro akkoord is afgewezen door de leden. Tijdens de loonpauze van 2004, ging de waardevermindering met 2,2% door, dus de eis van één en een kwart procent nu betekent al minimaal 1 procent inleveren (neem een kijkje op www.1meikomitee.nl en op www/bestuursvoorzitter.nl)

Maagdenhuis revisited

De Nederlandse autoriteiten lijken zich de afgelopen weken in toenemende mate te laten verleiden door machtsspelletjes. Een tijdje terug werd het Maagdenhuis bezet door een groep verontruste studenten die actie voerden tegen het voorgenomen beleid van staatssecretaris Rutte. De bezetting duurde zeven uren en bij verstek van de heer in kwestie gaf Cohen opdracht tot ontruiming.
Twee dagen later, in een kantoortje in het cellencomplex schudde mijn verhoorder meewarig het hoofd. "Ja, het zijn andere tijden hè. Je kunt tegenwoordig niet langer ongestoord allerlei dingen uithalen zonder daarvoor gestraft te worden." Welnu; andere tijden. Tijden waar de gehele maatschappij lijkt te worden beheerst door een nijpend geldgebrek, waar overal op moet worden bezuinigd, gekort, geknibbeld. De niet direct economisch productieven van onze samenleving moeten het als eerste ontgelden. Bejaarden, kunstenaars en studenten. En dat terwijl de eerste groep de samenleving gevormd heeft tot wat ze nu is en de laatste groep haar zal vormen tot wat ze zal zijn. Niet van belang, wanneer je het overheidsbeleid moet geloven. Lang is het stil geweest in de studentengelederen, maar ook hier breken andere tijden aan. Er ontstaat beroering; aarzelend eerst, maar met toenemende overtuiging. Ik ben oprecht nieuwsgierig naar de ontwikkelingen waar de eerste maanden van 2005 ons een voorproefje van gegeven hebben. Afgezien van de plannen van Rutte en de woede van de studenten hierover is er hier een ander, groter proces gaande wat de gehele samenleving betreft. Hier gaat het om geld vs. kwaliteit en burgerlijke gehoorzaamheid vs. een kritische houding, niet langer alles slikken in naam van de wet.
Het machtsvertoon rond de Maagdenhuisbezetting doen mij het Nederlandse overheidsapparaat en het juridische systeem steeds minder serieus nemen. Er is geen geld om studenten 6 jaar te laten studeren maar wél om 141 van de meest kritische onder hen om 02:00 's nachts door de ME in de boeien te laten slaan en 2 dagen op te sluiten. Voldoende geld om hen een voor een voor te laten komen op beschuldiging van lokaalvredebreuk: meer was het immers niet. Afgelopen donderdag vond de eerste zitting plaats. De officier van justitie eiste twee weken celstraf, de rechter liet het bij een boete van 75 euro. "Met opgroeiende kinderen gaat de kwaliteit van onderwijs mij aan het hart", liet zij zich ontvallen, "maar voor de rechtbank doen dergelijke argumenten niet ter zake".
Mag je het de justitie kwalijk nemen regels tot in detail na te leven, al kost het bakken vol geld? Waarom wordt er zo onmogelijk veel geld en energie verspild aan het vervolgen van studenten die enkel wanhopig een signaal hebben willen afgeven? Waarom staart men zich blind op juridische regelgeving in plaats van zich te wenden naar de kern van de zaak? Het gaat niet meer om deze specifieke situatie maar begint te lijken op een principekwestie: hier dreigen autoriteiten te worden ondermijnd in hun macht. De harde lijn die Cohen heeft getrokken draagt echter niet bij aan het aanzien van deze autoriteiten. Integendeel: na twee dagen in de cel zijn de studenten extra strijdbaar geworden. We zetten ons met hernieuwde energie in voor de kwaliteit van het onderwijs en de mogelijkheden tot ontplooiing. En onze houding ten aanzien van het Nederlandse overheidsbestel is zo mogelijk een beetje sceptischer geworden. (door ons van indymedia.nl geplukt)

De Vrije terug

De Vrije, het anarchistisch weekblad en tijdschrift van weleer, is teruggekeerd en wel in de vorm van een multimedium oftewel een weblog. De Vrije besteedt aandacht aan het anarchisme in de ruimste zin van het woord en bevat allerlei bijdragen die interessant zijn voor anarchisten. De Vrije biedt ruimte voor politieke en sociale kwesties maar ook voor kunst en cultuur, muziek en film, audio en video, gein en ongein, debat en discussie. De Vrije Socialist verscheen voor het eerst in 1898 als tweewekelijks blad van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Het markeerde diens overgang van het socialisme naar het anarchisme en fungeerde als spreekbuis voor de anarchistische beweging. Na zijn dood werd het blad voortgezet door Gerhard Rijnders. Vanaf de jaren zestig werd De Vrije spreekbuis van de anarchistische jongeren. Halverwege de jaren negentig werd de uitgave van het tijdschrift na vele wisselingen in de redactie gestaakt. De Vrije is op zoek naar webloggers, mensen die een deel van de berichtgeving voor hun rekening willen nemen. Ervaring is niet vereist, de techniek is tamelijk eenvoudig te hanteren. Ook tips voor interessante webpagina's om aandacht aan te besteden zijn van harte welkom! En De Vrije wil natuurlijk graag vermeld worden op andere webstekken om bekend te worden en het bezoek aan de site te bevorderen. Kortom dat De Vrije een aanwinst mag zijn voor de anarchistische beweging in een tijd waarin het digitale verkeer steeds meer toeneemt terwijl het aantal bladen (altijd het communicatie- en bindmiddel van de beweging geweest) juist steeds verder afneemt. Léééést en werkt met De Vrije! De website is te bereiken via www.devrije.nl en correspondentie verloopt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestrijding terrorisme

In de militaire aanpak van het terrorismeprobleem door de Europese Unie, zoals spreekt uit de oprichting van het Europees Defensieagentschap (Artikel 1-41 van de "Europese Grondwet"), zie ik geen enkel heil. Daaruit spreekt namelijk het geloof in geweld als oplossing, wat ook door de terroristen wordt aangehangen. Wat haar veiligheids- en defensiebeleid betreft vereenzelvigt de EU zich dan ook in feite met het door haar verafschuwde terroristische gedachtengoed, met alle uitzichtloze consequenties van dien. Om aan deze moedeloos makende realiteit een einde te maken zou in Brussel slechts het inzicht moeten rijpen dat de strijd tégen het mondiaal terrorisme, identiek is aan de strijd vóór mondiale gerechtigheid, waar de Verenigde Naties voor staan. Voor het waarmaken van deze wereldomvattende morele VN-taak zou de EU - bij monde van buitenland coördinator Javier Solana - het voortouw kunnen nemen, via een oproep aan de Algemene Vergadering om de mondiale strijd t_gen het diabolische terrorisme niet op totalitair-militaristische maar op humanitair-democratische wijze te voeren.
Voor het activeren van deze geweldloze redelijke aanpak is een fundamentele reorganisatie van de VN noodzakelijk, als resultaat van een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, waartoe artikel 109 de mogelijkheid biedt. Daarbij moet met name worden gedacht aan de opheffing van de ondemocratische (vetorecht!) Veiligheidsraad en de overheveling van zijn primaire taak - de handhaving van de internationale vrede en veiligheid - naar de Algemene Vergadering. Deze kan zich daardoor eindelijk ontwikkelen van een ongeloofwaardig mondiaal praatcollege, waarin Amerika de scepter zwaait, tot een gezaghebbend mondiaal daadcollege met bovennationale bevoegdheden, waarin de democratie haar bekroning en de mensheid haar politieke bestemming vindt.
Kortom, niet in de oprichting van het Europees Defensieagentschap maar in de hervorming van de VN ligt de sleutel voor de effectieve bestrijding van het mondiaal terrorisme. Met als wenkend perspectief de creatie van een vruchtbaar en duurzaam mondiaal veiligheidsbeleid onder auspiciën van de tot wasdom gekomen VN. Een rechtvaardig wereldbeleid, waarvan iedere wereldburger - tot in lengte van dagen - de vruchten zal plukken (Wouter ter Heide, Zwolle)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 401, 8 april 2005