Skip to main content
  • Archivaris
  • 401

Grauwsluiers

Grauwsluiers als burka's hangen over 't polderse, grauw, van 't gajes en geteisem, grauw, tuig dat jat en klauwt, grauw, dat likt en slikt naar boven, dat schopt naar onder, grauw, dat bazelt over normen of waarden of hoofddoekjes, grauw dat de vertrapten opsluit in 't concentratiekamp dat nu vertrekcentrum heet. 't Inmens onmenselijke grauw regeert vandaag de dag in 't polderse met een institutioneel fragmentarisch nazisme. Kijk dan, daar pinkt hij zijn krokodillentraan in 't gerestaureerde Yad Vashem in 't land der murenbouwers, in dat gejatte bijbelse land der prikkeldraadversperders. En hier in 't vileine filelandje onder de zeespiegel roept men ach en wee als de protsig verrijkten het veertje moeten laten dat zij uit het onderste van een onderklasse plukten.

Wie zien we, en, wie zien we niet?! Wat zien wij, en, wat zien wij niet?! Wie horen we, en, wie horen we niet?! Wat horen wij, en, wat horen wij niet?!

We zien en horen de Koppen van JUT, het uit het linkse verrechtste omhooggevallen meisje dat, och-arme, onderduiken moest. We zien en horen een geblondeerde raciale vetkluif, die uitgestoten kloon van 't verrechtste-liberale marktwerkers stormfront.

En, zoals dat gaat, zoals het is, zien en horen wij het werkelijke grauw, de werkelijk machtigen niet. De van Aartsenluien, De Zalmachtigen, De bomen in 't Bos zoekenden, Die achter het struikgewas verborgen Verhagen, die godverdomde verpolitiekte gristelijksociaalliberale glibberikken, glad, als palingen in emmers snot, plannenmakers met legers grauwsluiermanagementalen van het eerste uur. Zij bepalen, waar en wanneer en hoelang uw demente omaatje met een volle volwassenen pamper rond moet lopen. Zij jagen op de zwaksten en sturen die met een kluit in 't riet. Zij bouwen aan een Neo-Onderklasse, wetend dat elites slechts kunnen bestaan bij de gratie van verarming van. Zij wassen de handen in onschuld van de zwakkeren en zien er verder niet naar om.

Geloofscrisis
Gelooft u? Gelooft u in toeval? Is het uw aard om gelovig te zijn? Wat is de norm en waarde van uw geloof? Hoe gaat u met andere gelovigen om? Zijn andere gelovigen even goed gelovig als u? Of ... bent u even goed gelovig als andere gelovigen?
(Evolutietheorie) Gij zult u geen beelden maken naar mijn gelijkenis. Religie staat of valt bij de levensvraagstelling, en, verdomd als dat niet waar is, daar waar vraag is verschijnt de profiteur. Bent u onzeker of angstig? Weet u niet meer waar u vandaan komt? Laat de kwaliteit van uw leven, uw relaties, werk, of hobby te wensen over? Heeft u te dunne, dikke, brede, smalle, korte, lange, of, helemaal geen billen? Voor u het weet bent u aan de godsdienst van het spastisch-plastisisme overgeleverd als was het echt en geen namaak. Het vlees is willig en de geest niet minder, overpeinsde de dominee tijdens de heilige mis in de moskee die toevallig tegenover een synagoge stond. Geloofs-absurdisten, spirituele crypto-materialisten, Jomanda adepten, Allah is groot en Jaweh is de ge├źmancipeerde moeder van alle monothe├»stische motherfuckers. Kerk is koopjesmarkt geworden en alle ware gelovigen zitten ze opgesloten in een, als een magic paddestoel uit de grond opgeschoten, poldermoskee. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan, de begrafenisshit geworden werkelijkheid van voormalig psalmen en gezangenkwelers.

Neo-orde Anno 2005
In het baantjes circuit der pappenheimers is de pleuris uitgebroken. De beeldvormingsvormers willen namelijk dat er zonder verlies aan te vergeven baantjespotentieel, er een gekozen burgervader moet komen. Heel het land in paniek! In Uden blijven ze scholen in brand steken, in de uitzendcentra, pardon, in de concentratiekampjes, blijven ze mensen opsluiten, in de bedrijfstop blijft men de waanzinbonussen opstrijken, in de straten ligt het menselijk vuil van vele jaren wanbeheer, in de arbeiderswijken wordt gesloopt, in de scholen heerst de angst, in verpleeghuizen liggen oma's en opa's te verpauperen, in de poencircuits fraudeert men er lustig op los, in de kassen werken Polen, in de bouw ook, in rijtjeshuizen pleegt men kindermishandeling, in paleis Soestdijk woont niemand, in medialand volgt men de stoet der komedianten, en, in Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet jantje.

Jacob Roodenburg ('s-Hertogenbosch, tweede paasdag 2005)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 401, 8 april 2005