Skip to main content
  • Archivaris
  • 360

Uitstroombeleid MAG EVT BIJ KORT

De gemeentelijke (a)sociale dienst Den Bosch betaalt aan langdurig werklozen slechts een kwart van de uitstroompremie van wat landelijk mag. Deze uitstroompremie is bedoeld om mensen te stimuleren naar betaalde arbeid.
Als je als langdurig werkloze start met een nieuwe baan, dan begin je helemaal onderaan met een laag salaris. Daarnaast valt jouw huursubsidie weg, de belastingontheffing, etc. etc. Alleen al het wegvallen van de huursubsidie kan je hooguit voor een derde opvangen met de duizend gulden uitstroompremie in Den Bosch, wat niet erg stimulerend is. (Landelijk mag netto eenmalig 4000 gulden betaald worden aan een stimuleringsregeling). Daarnaast geef je extra geld uit als je gaat werken aan reiskosten, nieuwe kleding kopen voor je werk, de broodnodige nieuwe koelkast kopen en eindelijk eens de chronische huur- en/of energie-achterstand inlossen.
Het is a-sociaal dat de gemeente Den Bosch maar een kwart van de premie uitkeert, het bedrijfsleven daarentegen krijgt wel leuke faciliteiten (een nieuwe vloerbedekking in de stad), terwijl de minima in deze gemeente financieel benadeeld worden. De belastingcenten gaan op deze manier wel naar bevoorrechte groepen. En dat terwijl er statistisch gezien kan worden aangetoond dat de minst bedeelden ook deze 4000 gulden uitstroompremie veel eerder kunnen gebruiken voor primaire zaken, en daar gaat het nou juist om.
Door deze onjuiste regulering van de geldstroom worden alleen mensen die toch al genoeg hebben alleen maar gestimuleerd om nog veel meer stinkende kilometers met hun auto's te rijden (een secundaire zaak) of energieverspillende vliegreizen te maken jaar in jaar uit. Waar zijn wij toch in godsnaam mee bezig om zo ons milieu te verzieken. Decadentie, ontwikkeld door 'gestudeerde' koppen met een hoog salaris.

De milieubewuste langdurig werkloze, afgeknepen door dit gemeentelijk beleid! (naam en adres bekend bij 't Kleintje).

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 360, 28 september 2001