Skip to main content
  • Archivaris
  • 389

Geen schuld

Het fundament onder het post-polder tijdperk, het balkende Donner regentisme, lijkt te zijn: Niemand is verantwoordelijk; althans de overheid en de bestuurders nooit.

Drie Haarlemse brandweerlieden dood door fouten bij de korpsleiding maar niemand draagt de verantwoordelijkheid. De Geus glijdt uit over kersenhout en Portugees marmer, maar Joustra wast zijn handen in onschuld. Verdonck noemt mensen die ze noch erkend noch uitzet illegaal en geeft hen daar dan de schuld van. In Volendam en Enschede constateren meer dan 10 inspecties gebreken, maar niemand sluit die tenten. Niemand verantwoordelijk. Een zeeuws durp geeft 12x meer dan afgesproken uit aan een archeologische opgraving. De wethouders komen er mee weg door hun stoel te verlaten. De samenleving zit met een tekort van 500.000 euro, waar dit uiteraard gedekt had moeten worden met de huizen van die vier wethouders. Een van de grootste slachtpartijen sinds WO II: onze militairen dragen geen schuld, laat staan de politici die hen uitzonden.

Waanzin dat bestuurders durven te spreken over waarden en normen. Daarbij ook nog doelend op christelijke waarden en normen ofwel niks multicultureel, niks integreren, maar gewoon een eufemisme voor eigen volk eerst.

En pers en Tweede Kamer. Ach die zien een kabinetje en roepen zoals gebruikelijk maar wat. Tikje kritisch, tikje oppositie, tikje commentaar. Dat er een onvervalst jaren vijftig regentisme ingevoerd wordt, dat het gedoogbeleid inmiddels ook overheidscorruptie omvat, dat het Pikmeer voortkankert en uiteindelijk alles laat verslonzen, dat de frisse wind law and order en een spartaans onsolidair ministelsel voortbrengt, ach, het zal wel.

Enkele kleine suggesties: Schade veroorzaakt door minderjarigen altijd en ten volle verhalen op de ouders. Ouders van meisjes die besneden blijken zonder meer uit ouderlijk gezag en 4 jaar de cel in. Scholen die via God of Allah discrimineren: dicht. Tweede keer spijbelen: één van de ouders een week de cel in. Law and order kan ook leuk zijn en opvoedkundig werken. Derde snelheidsovertreding: inbeslagname auto.
Bij iedere overheidsklus vooraf hiërarchie en eindverantwoordelijkheid afspreken en daarbij alle ambtenaren persoonlijk en strafrechtelijk aansprakelijk. Bij niet melden, gedogen, crimineel gedrag en onbehoorlijk bestuur krijgen alle ambtenaren in de hiërarchische keten ontslag en als toetje wordt de bestuurder automatisch afgezet.
Nog een laatste lesje waarden en normen voor de balkende Donnertjes. Termijnoverschrijdingen bij klachten en bezwaren leiden automatisch tot erkenning van die klacht of bezwaar en tot schadevergoeding.

En de verwende burger. Ach die kijkt Idols en gaat dit jaar naar Thailand op vakantie. (Minus een paar, die maken Kleintje Muurkrant)

Zand

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 389, 19 maart 2004