Skip to main content
  • Archivaris
  • 342

Kort nieuws

bezuinigen

De gemeenteraad van DenBosch heeft op 11 november vorig jaar besloten, de vervoersvergoeding voor gehandicapten te verlagen van 450 naar 375 gulden per kwartaal. Dit is toch te gek voor woorden? Voorzieningen voor gehandicapten afpakken terwijl het zo goed gaat in dit land.. of omdat de gemeente geld nodig heeft voor al die rottige marmeren stoepjes? Een grof schandaal, en dat met een wethoudster van Groen links? Moet die niet uit pure walging haar biezen pakken? (- Wim -)

bossche krakersters

Onder het motto "we zijn er weer!" is het pand Stoofstraat 3 & 5 ge(her)kraakt. Op 20 februari jongstleden rond 11.30 uur trok een groep van ongeveer twintig krakersters vanuit het reeds eerder gekraakte pand Postelstraat naar het om de hoek gelegen Stoofstraat-panden. Dat complex Stoofstraat 3 t/m 13, staat alweer een tijd flink te verkrotten. Eigenaar Drijvers BV ("Bossche krakersters drijven Drijvers de Stoofstraat uit!") krijgt maar niet zijn zin om van deze pandjes een gigantische kolos te bouwen. Dit niet alleen omdat alleen krakersters maar ook de gemeente en buurtbewonersters tegen zijn. Stoofstraat 3 & 5 was in 1999 ook gekraakt maar is toen ontruimd op artikel 429 (zoek maar eens op in een wetboek - of in eerdere Kleintjes). Een duidelijk voorbeeld van een ontruiming voor leegstand. Iedereen was het daar mee eens, krakersters, politie! en ook de eigenaar. Maar goed, wet schijnt wet te zijn. Aan deze onnodige leegstand hebben we nu weer een einde gemaakt, er wordt in het pand woonruimte gecreëerd voor ten minste drie mensen, die erg dringend op zoek zijn naar een plek om te wonen. Meer informatie: K.S.U. DenBosch, Postelstraat 23, elke donderdagavond om 19.00 uur.

strijd voor vrede

Een aantal vredesgroepen organiseert een wake, demonstratief dag- en nachtpiket en vasten tegen de militaire ITEC-beurs, van 11 tot en met 13 april aanstaande te DenHaag (vredesstad!?). ITEC is een jaarlijks terugkerend 'festijn', waar de nieuwste snufjes en speeltjes op militair computergebied ten toon worden gesteld, en worden verkocht! Meer informatie via het Haags Vredes Platform 070.3890235 en op internet www.ddh.nl/vrede

De Paasmars 2000 voor Ontwapening en Vrede vindt plaats op tweedepaasdag, maandag 24 april, in Hengelo. De mars, de erop aansluitende manifestatie en ook het Paasvredesactiekamp (van 21 tot en met 26 april) in de omgeving van Hengelo, staan in het teken van vreedzame strijd tegen de wapenindustrie. Meer informatie via de Werkgroep Paasmars, Postbus 10500, 2501 HM, DenHaag 053.4356676

koninginnedag 2000

Een dag van verzet, feest, en alternatieven! Onmiddellijke afschaffing van het koningshuis, weg met staat en kapitaal, maar een wereld van ons allemaal. Dat zijn slechts een aantal eisen van het onlangs opgerichte comité "Mars op de Oranjes". Dit landelijke comité heeft het bezoek van de koningin, op zaterdag 29 april aan Leiden en Katwijk, aangegrepen om actie te voeren en feest te vieren voor de afschaffing van de monarchie en tegen staat en kapitaal. Het comité Mars Op De Oranjes vindt het belachelijk, dat in het nieuwe millennium het koningshuis nog steeds niet inziet dat hun smerige verrijkings praktijken, hun vriendjespolitiek met (ex)dictators, hun jachtpartijtjes nu toch echt van de baan moeten zijn. 29 april zal in Leiden een dag zijn gevuld met feest en acties. Voor de laatste informatie (plaats, tijd wat er te gebeuren staat) en achtergrond artikelen bezoek de website (squat.net/beakomt). En hou de linksradicale bladen in Nederland in de gaten. Vier de laatste koninginnedag met ons mee in Leiden. Het mandje moet vol.

demonstratie in nijmegen

Donderdagavond 30 maart wordt er om 20 uur op de Grote Markt te Nijmegen een betoging georganiseerd tegen het bouwplan 'Flash Gordon' (verzamelen om 19.30 uur bij het bedreigde RK Weeshuis aan de Hessenberg). Met muziek, optredens en voordrachten zal een oproep aan de gemeenteraad ondersteund worden. De tegenstanders van 'Flash Gordon' vinden dat dit plan voor zes flatgebouwen en een parkeergarage niet past op de Hessenberg in de historische binnenstad van Nijmegen. Met name de sloop van het voormalig RK Weeshuis (een rijksmonument dat nog uit de middeleeuwen stamt), de Titus Brandsmakapel en vijftien gerenoveerde woningen stuit op weerstand. Verder heeft de grote parkeergarage van 'Flash Gordon' door de slechte ligging negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een brede coalitie van buurtbewoners, cultuurhistorische organisaties en milieugroepen werkt binnen de Werkgroep Hessenberg samen om een beter plan gerealiseerd te krijgen. Daarom zijn ook diverse juridische procedures aangespannen. Tegelijkertijd wordt gehoopt dat het nog mogelijk is om de gemeentelijke politiek tijdig tot inkeer te brengen. Daarvoor moeten nog slechts enkele raadsleden overtuigd worden. Een brief met argumenten is inmiddels al naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin wordt opgemerkt dat het plan voor 'Flash Gordon' inmiddels tien jaar oud is. Het is dan ook een gedateerd plan, omdat tegenwoordig bij bouwplannen veel beter rekening wordt gehouden met het behoud van cultuurhistorie. Als er nu een plan voor de Hessenberg gemaakt moest worden zouden de aanwezige monumenten wel gerespecteerd worden. En het is niet meer dan logisch dat een plan dat nu niet meer gemaakt zou worden nu ook niet meer gerealiseerd dient te worden. Meer informatie bij Werkgroep Hessenberg, Daalseweg 30, 6521 GM, Nijmegen 024.3237544.

geweld

Ik ben NIET tegen zinloos geweld! Politici hebben er belang bij onderscheid te maken tussen "zinloos geweld" en ander geweld. Dan kan men zich het recht voorbehouden geweld te gebruiken als het uit komt en kan men het anderen verbieden. Nederland gebruikt zinloos geweld, het voert oorlog! Ik ben tegen ALLE geweld! Scholieren worden gefouilleerd en moeten hun wapens inleveren. Maar diezelfde jongeren wordt ook gevraagd bij het leger te solliciteren. Europese landen gaan samen een vredesleger formeren. "Vredesleger" is een bedrieglijke term, want met geweld kun je geen conflicten oplossen. Ook niet door te dreigen met geweld - dat is evengoed geweld. Met een leger kun je geen vrede tot stand brengen. Als scholieren hun wapens moeten inleveren moeten overheden dat ook doen. Jonge mensen doen na wat volwassen doen! Gewoonlijk ontwapenen landen alleen als de spanning tussen die landen hoog oploopt, en dan nog maar gedeeltelijk. We moeten nu ontwapenen. En niet alleen het surplus aan wapens, maar ook als er evenveel of minder wapens zijn dan bij de tegenpartij. Iedereen moet ontwapenen, niet alleen staten moeten ontwapenen, maar ook scholieren, ouders, politici, gesprekspartners, werkgevers en de overheid. We moeten stoppen elkaar op alle mogelijke manieren te dwingen, middels straf en beloning. Daarnaast moet dit inzicht op scholen onderwezen worden. Welk wapen heb je vandaag gebruikt? Pak het bij het volgende conflict niet weer op, maar ga in dialoog. Pas dan kunnen we ons verheugen op de toekomst.

atlas van de macht

Je word overal geconfronteerd met lijstjes rijke lui, miljarden verdienende ondernemingen, nog grotere beurswinsten en ander gespeculeer. Zelden word je daardoor iets wijzer over de machtsverhoudingen: in hoeverre timmeren mensen met grote kapitalen en invloedrijke economische posities aan de (politieke) weg? Daarover zijn al een aantal interessante boeken verschenen. Begin vorig jaar kwam de "Atlas van de Macht" uit, met daarin een poging het een en ander ook te visualiseren door middel van statistieken en veel overzichten (wie doet wat met wie). Zojuist is hiervan "update 2000" verschenen bij Uitgeverij Papieren Tijger (email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 076.5228375). De 50 machtigste bedrijven, de 100 machtigste ondernemers en hun netwerken. Medeuitgever is de SP (Ketch-Up Press, Rotterdam).

discussie kernbewapening

Op 19 april zal in Amsterdam een bijeenkomst plaatsvinden over de internationale kernbewapening en de voortdurende aanwezigheid van kernwapens in Nederland. De avond loopt vooruit op de grote internationale conferentie over het Non-Proliferatieverdrag die vanaf 24 april in New York zal plaatsvinden. De bekende Zweedse Europarlementariër Maj Britt Theorin en de Indiase kernwapenactivist Achin Vanaik geven hun visie op de internationale situatie. Naar aanleiding hiervan zullen een aantal aanwezige Nederlandse parlementsleden met elkaar in debat gaan. Vanuit de Nederlandse vredesbeweging zal onder meer activiste Elise Leijten een bijdrage leveren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Werkgroep Eurobom, een samenwerkingsverband van diverse vredesorganisaties, en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden in De IJsbreker op de Weesperzijde 23, Amsterdam. Meer informatie via Werkgroep Eurobom: Obrechtstraat 43, 3572 EC, Utrecht 030.2714376 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

sollicitatieplicht

De vraag hoe onbetaalde arbeid mogelijk kan blijven stond centraal op een discussiebijeenkomst in Utrecht op 2 februari jongstleden. Vijftig mensen, voornamelijk "achter in de veertigers" met een langdurige ervaring in sociale dienst- procedures en de 'kleinschaligheidsbeweging' bij elkaar in zaal ACU (binnen een project dat zwaar leunt op een flink stel gesubsidieerde arbeidsplaatsen). Bij elkaar geroepen door Metha en Menno die openlijk hun sollicitatieplicht willen gaan weigeren (zie Kleintje 340). Een goede gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en een nieuw netwerk op te bouwen rondom het onderwerp 'arbeidsethos'. We zullen hierover in het Kleintje vast nog vaker schrijven. Wil je meer weten over de Utrechtse discussiedag dan kun je een verslag lezen in 'Ravage' nummer 3 of in de komende 'Buiten de Orde'. Neem contact op met het Platform tegen de Sollicitatieplicht, Lauwerecht 55, 3515 GN, Utrecht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

pttpost-sorteermachines

De laatste weken worden er nogal wat mensen uitgegooid op de PTTpostsorteerfabriek op industriegebied De Brand in DenBosch. De gigantische sorteermachines schijnen het steeds beter te gaan doen. Het elektronisch lezen van poststukken neemt een hoge vlucht. Het zijn 'zelflerende' apparaten die naar mate ze meer handschriften in zich opnemen meer automatisch kunnen afhandelen. Op zich een prachtig fenomeen natuurlijk: beter dan al die honderden uitzendkrachten die ingespannen postcodes bestuderend hun inkomen staan te scoren. Toch? Maar wie heeft er wel eens nagedacht over de privacy-aspecten van die zelflerende sorteergiganten? Als ze al schrijfstijlen kunnen onderscheiden, dan zal zo'n machine dat allemaal wel wegschrijven in een enorm geheugen. Een grote harde schijf waarop vele honderden, zoniet duizenden manieren liggen opgeslagen hie je de hoofdletter P of het cijfer 7 kunt opnoteren. Maar dan moet het ook niet zo'n groot probleem wezen om de eventuele afzender op een envelop te koppelen aan de schrijfstijl? En dat betekent dat de PTT bezig is een enorme databank aan te leggen van handschriftherkenning. Is dit bestand aangemeld bij de Registratiekamer? Is de PTT bevoegd dit bestand uit te lenen aan opsporingsinstanties zoals de Postale Recherche, de BVD of één of andere binnen- of buitenlandse inlichtingen en/of veiligheidsdienst? Lijken ons interessante Tweede Kamervragen...

pinoshit

Met grote teleurstelling heeft het Comité tegen de Straffeloosheid in Chili het bericht ontvangen dat oud-dictator Pinochet niet door Engeland uitgeleverd zal worden aan Spanje. Naast teleurstelling heerst grote verontwaardiging omdat het besluit overduidelijk politiek en niet juridisch gefundeerd is. De politieke en economische problemen die nar aanleiding van de mogelijke uitlevering van Pinochet aan Spanje waren ontstaan tussen respectievelijk Chili en Groot-Brittannik en tussen Chili en Spanje hebben geleid tot afspraken tussen de regeringen van de drie landen om het juridische proces tegen de ex-dictator te dwarsbomen. Het is uitermate pijnlijk dat de man die nooit met iemand van zijn slachtoffers medelijden heeft getoond, nu op zogenaamde humanitaire gronden wordt vrijgelaten. Het Comité tegen de Straffeloosheid in Chili beschuldigt de regeringen van Groot-Brittannië, Spanje en Chili van ernstige schending van de internationale rechtsorde, zoals die is vastgelegd in internationale Conventies en Verdragen tegen genocide, marteling en verdwijning. Volgens deze verdragen zouden de drie regeringen hun volledige medewerking hebben moeten geven aan een open en eerlijke rechtsgang. De winst die werd geboekt toen het Britse Hooggerechtshof begin 1999 vaststelde dat (ex)-staatshoofden geen immuniteit genieten tegenover deze internationale verdragen, is door de politieke manoeuvre van de drie regeringen feitelijk teniet gedaan. Iedere (oud)-dictator die vervolgd dreigt worden om zijn misdaden tegen de menselijkheid weet nu dat er altijd politici zijn die bereid zijn hen van rechtsvervolging te vrijwaren. Wil je meer informatie hebben over eventuele protetsen tegen Pinochet's vrijlating neem dan contact op met het Comité tegen de Straffeloosheid in Chili: 020-6229781 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op www.dds.nl/~noticias/11sept)

vluchtelingen welkom

Op zondag 19 maart opent de traditionele Nederland Bekent Kleur-week met een manifestatie op de Amsterdamse Dam - met als thema "Vluchtelingen Welkom". Deze week tegen racisme is natuurlijk elk jaar nodig en actueel. Gebeurtenissen in de afgelopen maanden maken echter acties dit jaar extra noodzakelijk. Het aantreden van een regering in Oostenrijk waaraan de extreem-rechtse FPO deelneemt heeft voor veel mensen duidelijk gemaakt hoe reëel het gevaar van racisme en fascisme in Europa nog steeds is. Dit dwingt ons te kijken naar racisme en fascisme in Nederland. Want sinds de regeringsdeelname van de FPO hebben ook hier kleine groepen nazi's weer wat zelfvertrouwen gekregen en zijn onder andere in Amsterdam de straat opgegaan om pamfletten uit te delen. Bovendien is er de afgelopen weken in de pers een discussie op gang gekomen over het zogenaamde 'multiculturele drama'. Deze discussie versterkt racisme en de roep om een steeds maar strenger toelatingsbeleid. Daarom is het van het grootste belang dat we met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn op de manifestatie op 19 maart. Om dezelfde reden denken wij dat het nodig is de week tegen racisme een vervolg te geven in de vorm van een grote demonstratie. Dit is het moment om een duidelijk signaal af te geven dat het grootste deel van de bevolking racisme en fascisme niet pikt. Wellicht is het wat kort dag om zo'n demonstratie in de week na 19 maart te plannen (25 maart zou anders een geschikte datum zijn). Daarom stellen wij voor om in te zetten op een demonstratie half april. Wij nodigen iedereen uit - partijen, organisaties en individuen - op dit voorstel te reageren en met eigen voorstellen te komen, en hopen zo tot gezamenlijke actie te kunnen komen. Internationale Socialisten, wij zijn bereikbaar via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via Postbus 92025, 1090 AA, Amsterdam.

eurodusnie

Actiecentrum Eurodusnie in Leiden bestaat drie jaar. Van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april feest en manifestaties. Meer informatie via 071.5173019 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en www.dsl.nl/eurodusnie

acupunctuur

Op 25 februari stond er in het Algemeen Dagblad een groot stuk over Cees Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Een mooi citaat: "De grootste prestatie van de acupunctuur is het ontdekken van een aantal punten op het lichaam, waarin zonder risico naalden kunnen worden gestoken."

trojaans paard

Volgens de Washington Post van 17 februari 2000 kregen alle 170 Amerikaanse ambassades in de wereld begin deze maand een brandmelding van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Of ze als de donder een softwareprogramma uit hun computer wilden verwijderen waarmee het zogenaamde Mission Performance Plan ofwel de budgettering van de respectievelijke ambassades werd geproduceerd. Het betrokken programma bleek namelijk in het midden van de jaren negentig in Moskou te zijn geschreven door de Russische firma Synergy International Systems. In opdracht van het Amerikaanse Internationale Ontwikkelingsbureau en onder toezicht van de in de Russische hoofdstad gedetacheerde Amerikaanse diplomate Susan Johnson. Het bewuste programma moest orde scheppen in de hulpprogramma's van de G-7 landen en andere donors aan de noodlijdende Russische economie. Synergy slaagde daar wonderwel in en Johnson beval het programma aan bij haar werkgever in Washington om een eind te maken aan de jaarlijkse problemen bij het opstellen van de Mission Performance Plans. Albright's ministerie haalde de software enthousiast binnen, maar vergat dat zij daarmee ook een enorm veiligheidsrisico nam. Want ook de Russen waren inmiddels zonder twijfel op de hoogte van de truc die beginjaren negentig op lugubere wijze in wijdere kringen bekend was geraakt. Op 10 augustus 1991 werd namelijk journalist Danny Casolaro gezelfmoord in een hotel in Martinsburg, Virginia. Hij had juist zijn onderzoek voor een boek afgesloten en meende voldoende bewijzen te hebben om een wereldwijde samenzwering aan te tonen. Uit gegevens van onder meer computerfreak en voormalig CIA-medewerker Michael Riconosciuto zou namelijk blijken dat de Amerikaanse National Security Agency volledig op de hoogte was van de dagelijkse gang van zaken bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten van een reeks vooral Arabische landen. Daartoe in staat gesteld door een pakket software dat in de loop van de jaren tachtig aan die diensten was verkocht om ze in staat te stellen tegenstanders van de betrokken regimes te kunnen traceren. Via een voor outsiders haast niet op te sporen ingebouwde code in die software (het Trojaanse paard) werden op bepaalde tijden data via een spionagesatelliet naar de Verenigde Staten gezonden. In een later stadium zouden ook een groot aantal banken van deze software zijn voorzien om de zich snel verplaatsende criminele kapitalen in beeld te kunnen krijgen en te houden. Dat de NSA en haar Amerikaanse zusterfirma's een fors slaatje hebben geslagen uit hun aldus vergaarde kennis ligt voor de hand (zie ook Kleintje Muurkrant nummer 333, "De Bank" deel 2). Misschien niet onterecht vreest de FBI nu dat de Russen op dezelfde wijze geheime data hebben vergaard uit de computers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderzoek is in volle gang. Maar het paard is nog niet gevonden.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 342, 10 maart 2000