Skip to main content
  • Archivaris
  • 381

Ongelooflijke waarheid

Wie had dat ooit kunnen denken. Minister Brinkhorst van Economische Zaken, met instemming van de gehele ministerraad onder voorzitterschap van J.P. Balkenende, gebruikt het door Nederlanders opgebrachte belastinggeld om daarmee dezelfde Nederlanders te vergiftigen tot de (kanker)dood erop volgt.

Door Ad van Rooij

In het artikel "ongelooflijke waarheid" in Kleintje Muurkrant van 16 mei 2003 en het vervolg daarop in Kleintje Muurkrant van 13 juni 2003 heeft u kunnen lezen dat de Staat der Nederlanden al vanaf 1986 voorzitter is van een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie, waarvan de volgende acht industriële ondernemingen onderdeel uitmaken: AKZO N.V., Dow Chemical (Nederland) B.V., Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Hoechst Holland N.V., Hoogovens Groep B.V., SHELL Nederland B.V., Naamloze Vennootschap DSM en Nederlandse Unilever Bedrijven B.V. In die artikelen heeft u ook kunnen lezen dat de Staat der Nederlanden tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en in de milieuvergunningen bij de Nederlandse houtimpregneerbedrijven heeft (laten) inbouwen. Dit om daarmee bewerkstelligt te krijgen dat deze chemiegiganten, waaronder SHELL, hun hoogproblematisch gevaarlijk afval in plaats van duur eeuwig te laten opslaan, hebben kunnen verkopen om het vervolgens door de houtimpregneerbedrijven in geïmpregneerd hout te laten stoppen. Op deze wijze hebben genoemde multinationals tot op heden onderandere zo'n 13 miljoen kilogram arseen en zo'n 30 miljoen kilo chroom VI via deze houtimpregneerbedrijven als dekmantel bij miljoenen mensen in huizen, schuurtjes, houten buitenobjecten, zoals tuinmeubelen, schuttingen, picknicktafels, pergola's, vlonders en zelfs kinderspeeltoestellen kunnen dumpen.

Volgens berekeningen van het ministerie van VROM zelf bevat geïmpregneerd afvalhout zo'n hoge concentraties aan arseen en chroom VI dat het op grond van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Ondanks deze wetenschap heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) in de staatscourant van 20 juni 2003 de door hem vastgestelde ministeriële regeling "Wijziging Regeling groencertificaten Electriciteitswet 1998" gepubliceerd waarin dit geïmpregneerde afvalhout vanaf 1 juli 2003 "schone zuivere biomassa" wordt genoemd waarop groencertificaten worden afgegeven. Deze minister Brinkhorst van EZ heeft in de Staatscourant van 27 juni 2003 ook de ministeriële regelingen "Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie" en "Regeling subsidiebijdragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2003" gepubliceerd en drie dagen later (op 1 juli 2003) in werking laten treden. De mogelijkheid om daartegen zienswijzen of bedenkingen in te dienen heeft hij bij alle Nederlanders ontnomen. Deze ministeriële regelingen heeft minister Brinkhorst dus aan zo'n 16 miljoen Nederlanders dictatoriaal opgelegd en meteen van kracht verklaard. Minister Brinkhorst heeft als zodanig gehandeld met instemming van de gehele ministerraad, met minister president J.P. Balkenende als voorzitter. Ondanks dat beweert dit kabinet nog steeds dat Nederland een democratie heeft. Ongelooflijk maar waar.

Met bovengenoemde vanaf 1 juli 2003 in werking getreden ministeriële regelingen heeft het voltallige huidige kabinet op dictatoriale wijze beslist dat het door Nederlanders opgebrachte belastinggeld wordt gebruikt voor milieucriminele doeleinden om daarmee het gehele Nederlandse volk te vergiftigen totdat de (kanker)dood erop volgt. Dit alles ter bevoordeling van enkelen. Omdat Nederland het enige Europese land is die de hierop betrekking hebbende Europese richtlijnen en verordeningen overtreedt heeft dit tot gevolg dat vanuit alle EU-lidstaten gevaarlijk afval naar Nederland zal worden vervoerd, in Nederland met toevoeging van groencertificaten zal worden omgedoopt tot "schone zuivere biomassa" en met subsidie zal worden bijgestookt in de Nederlandse kolengestookte electriciteitscentrales. Dit heeft weer een drastisch verhoogde uitstoot aan kankerverwekkende zware metalen als arseen, chroom VI en kwik (maar ook dioxines) naar de lucht tot gevolg. Ook heeft dit een enorme verhoging aan genotoxische kankerverwekkende stoffen, als oplosbare chroom VI verbindingen, in het overblijvende vliegas tot gevolg. Omdat dit levensgevaarlijke vliegas in hoge concentraties (tot 80 procent) wordt toegevoegd aan in Nederlands geproduceerd cement, beton, asfalt en bakstenen worden alle bouwvakkers, wegenbouwers, slopers die daarmee omgaan, vergiftigd tot de (kanker)dood erop volgt. Een kabinet die dit doet, en daarvoor ons belastinggeld misbruikt, behoort onmiddellijk te vallen en levenslang gevangenisstraf te krijgen. Het op deze wijze omgaan met gemeenschapsgeld, om daarmee de gehele Nederlandse gemeenschap ziek te maken en uit te roeien, is namelijk een veel ernstiger misdrijf dan waarvoor menigeen levenslang heeft gekregen.

Dit alles heeft in Nederland zover kunnen komen omdat betrokken ministers voor dergelijk misdadig handelen in Nederland, vanwege de Pikmeer-arresten 1 en 2 van de Hoge Raad, niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Deze Pikmeer jurisprudentie moet daarom door het Europese Hof onmiddellijk worden vernietigd. Om dat bewerkstelligt te krijgen heb ik bij brief van 29 juni 2003 (zie www.sdnl.nl/prodi-5.htm) voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie verzocht om de Staat der Nederlanden voor deze door de Hoge Raad afgedekte gepleegde zware misdrijven met spoed voor het Europese Hof van Justitie te dagen. Wat de Europese Commissie hiermee gaat doen, en hoe het Europese Hof van Justitie hierover zal uitspreken, is van levensbelang voor de gehele Europese Gemeenschap. Ik zal u in mijn volgende artikelen in Kleintje Muurkrant daarvan op de hoogte brengen.

(Ad van Rooij als hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl/ekc.htm en in eerdere afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie ons archief op www.stelling.nl/kleintje)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 381, 11 juli 2003