Skip to main content
  • Archivaris
  • 340

Terreur in Kosovo?

Onderstaande ingezonden brief is naar NRC gestuurd maar deze heeft haar afgewezen. Aangezien er wel degelijk veel pro-navoshit in de Nederlandse media terecht komt, plaatsen wij de brief wel. "In NRC Handelsblad 29 december 1999, valt A.A. de Jonge de NRC-columnist J.L. Heldring aan over Kosovo. Volgens Heldring is daar nu sprake van "terreur". De Jonge bestrijdt dit op allerminst steekhoudende wijze. "

door Herman de Tollenaere

Ten eerste: De Jonge gaat uit van slechts twee bevolkingsgroepen in Kosovo. Dit zouden collectief slechte Serven en collectief goede Albanezen zijn. In werkelijkheid schatte men, voor de Navo-bommenoorlog, alleen al de groep Roma ("zigeuners") op 10 tot 20 procent van de bevolking. Verder leven/leefden er nog vijftien andere groepen. Volgens Navo-politici was het doel van de oorlog een veilig, multicultureel Kosovo. Met onder andere ontbinding van het Albanees-nationalistische leger UÇK. Hoe staat het daar nu mee? Het UÇK is gelegaliseerd onder de naam Kosova Defensie Macht. Navo-officieren, ook Nederlandse, kijken toe bij gewelddaden, in Orahovac en elders. Multicultureel? De grote meerderheid van alle niet-Albanese nationaliteiten hebben voor hun leven moeten vluchten. Professor Dragoslav Basic wilde dit niet. Hij werd gruwelijk vermoord tijdens een UÇK-feest in Pristina. Basic had zijn hele leven gestreden voor de Albanezen in Kosovo, en voor goede verhoudingen tussen alle bevolkingsgroepen. Van de vijftigduizend Turken, voor de oorlog in Kosovo wonend, zijn nog tienduizend over. Islamitische mensenrechten activisten telden enige tijd geleden minstens 51 slachtoffers van moord en verdwijning, en twintigduizend vluchtelingen onder de Bosnische moslims uit Kosovo. Kroaten? Niemand meer over. Joden? Niemand meer over. Lees het verslag van de voorzitter van de joodse gemeenschap, Cedda Prlincevic, over deze verdrijving door Albanees geweld (internet-adres www.emperors-clothes.com/interviews/ceda.htm) Veilig? Uitgebreide rapporten van de Gesellschaft für bedrohte Völker, Human Rights Watch, OVSE, Amnesty International, en anderen melden vele, maar nog lang niet alle gewelddaden. De schattingen van het aantal moorden, sinds de NAVO troepen binnentrokken lopen tot 4500. Ook vele niet-UÇK Albanezen moeten vluchten. Onder de doden leden van de partij van Ibrahim Rugova en van de Partij voor Democratische Vernieuwing van Albanezen. 92 procent van de bevolking in Kosovo steunt het UÇK niet, volgens westerse opiniepeilers ter plaatse. Zo kan het geweld dus nog wel even doorgaan. Vele tientallen Servisch-Orthodoxe kerken, soms in de Middeleeuwen gebouwd, zijn verwoest. De Roma Dzemail Zeinulah, gevlucht uit Kosovska Mitrovica, getuigt: "In de wijk Mahala in Kosovska Mitrovica verbrandde het UÇK 1500 huizen van Roma. Zij verbrandden daar de tekkes (Roma voor moskee) met de kreupel lopende imam Aziz Azemi, en anderen, die niet snel hadden kunnen vluchten, er in." In Kosovo zijn 80 procent van de Roma-huizen in brand gestoken en 90 procent is geplunderd. In slechts 5 procent van die huizen wonen nog Roma. De omstandigheden in het beruchte kamp Stenkovec in Macedonië zijn nu, met Roma als vluchtelingen, nog slechter, dan toen hier voorjaar 1999 Albanezen zaten. Vlees, groente, en fruit mogen de Roma niet eten. De inmiddels ingevallen winter moeten zij in lekke zomertenten zien te overleven. Het gaat hier om de ergste Roma-vervolging sinds Hitler's Derde Rijk. Tegen geen enkele Roma loopt een aanklacht wegens oorlogsmisdaden. Nee, dit is geen 'wraak', zoals goedpratende navo lieden beweren. Dit is geen spontaniteit. Dit is het streven van het UÇK naar een etnisch, raciaal, en politiek zuiver groot-Albanees Kosova. Wie Albanees lijkt, omdat hij Albanees spreekt; maar met bruine huidskleur van 'onzuivere' Egyptisch-Arabische afkomst is, krijgt met geweld te maken. Enige kennis van de geschiedenis van extreem-nationalistische Albanese bewegingen in Kosovo in de Hitler-tijd, zoals de Nieuwe Liga van Prizren, en de SS Division Skanderbeg, is hier op zijn plaats. In dit licht is De Jonge's vergelijking van hen, die nu slachtoffer van UÇK geweld worden, met NSB-ers, onsmakelijk. Van de NSB, een criminele organisatie, werd men vrijwillig lid. Wie zou serieus durven beweren dat bij wie als Serv, Jood, Roma, enzovoorts in Kosovo geboren is eveneens sprake is van vrijwilligheid; of van collectieve criminaliteit? De Kosovo-Albanese journalist Veton Surroi gebruikte onlangs het woord "fascisme"; niet om al generaliserend een nationaliteit mee aan te duiden, maar een organisatie met leden: het UÇK. Hierop bedreigde het UÇK Surroi met de dood. Hopelijk treft hem niet het lot van al die anderen. Hopelijk denken althans sommige gewone leden van het UÇK niet zo volkomen in zwart-wit termen als de westerse steunpilaren van hun beweging.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 340, 14 januari 2000