Skip to main content
  • Archivaris
  • 340

Kort nieuws

strijd voor onbetaalde arbeid

Hoe kan onbetaald werk mogelijk blijven? Steun de komende acties tegen de sollicitatieplicht!

het wordt steeds moeilijker je eigen dingen te doen wanneer dit zaken zijn waar mensen geen geld voor over hebben. Studiebeurzen laten weinig ruimte en uitkeringen bieden ook nauwelijks nog uitwegen. Vrijwel alle progressieve organisaties merken dit: aantallen actievelingen dalen en het is al jaren moeilijk clubs zo goed te 'bezetten' dat er echt iets van de grond kan komen. En andere mensen die niet voor betaald werk kiezen merken dit natuurlijk ook. Velen hebben tot nu toe gekozen voor individuele oplossingen hiervoor. Wordt het niet tijd om te kiezen voor gezamenlijke lange-termijn oplossingen?
Wij, twee mensen uit Utrecht, gaan de strijd aan tegen de sollicitatieplicht. We worden ondersteund door het Platform tegen de Sollicitatieplicht. We willen ons graag inzetten voor een betere wereld op onze manier. We willen niet onder druk gezet worden door de sociale dienst om iets anders te gaan doen. Met onze actie willen we een discussie aanzwengelen over dwang tot het doen van dingen waar je niet zelf voor gekozen hebt, gekoppeld aan een discussie over het nut van veel van het huidige betaalde werk. Weg met de zinloze groei-economie! Krimp is nodig hier in het westen om de uitbuiting en natuurvernietiging te stoppen. ook willen we tussen progressieve mensen en groepen een discussie aanzwengelen over collectieve oplossingen om slechts die dingen te kunnen blijven doen waar je achter staat. Door ons in te zetten voor het verkrijgen van vrijstelling van sollicitatieplicht voor ons tweeën wordt het voor anderen (in de toekomst) wellicht makkelijker ook hun nek uit te steken.

Op woensdagavond 2 februari is hierover in Utrecht een discussieavond. Vanaf 19:15 uur ben je van harte welkom in het ACU, Voorstraat 71 te Utrecht (je kunt vantevoren biologisch en veganistisch eten. Reserveer! 030.2314590). Om 19:45 uur begint het programma met een pleidooi voor actievoeren tegen de sollicitatieplicht door Ben van Wakeren (werkzaam bij Rampenplan te Sittard, lees zijn artikel in Ravage # 298 "Werken is misdaad: terugblik op een eeuw lang werken"). Daarna discussie aan de hand van een aantal stellingen. Meer informatie via de initiatiefnemers Metha en Menno via De Vlinder: Lauwerecht 55, 3515 GN, Utrecht.

Mensen in Nood

De hulporganisatie Mensen in Nood is uit Den Bosch vertrokken. De staf zetelt, na een fusie met Memisa en Bilance Vastenactie voortaan in Den Haag. Een merkwaardige geschiedenis. Sedert 1917 hield Mensen in Nood kantoor aan de Hekellaan in DenBosch. Daar wilde zij rond 1990 uitbreiden in een aanpalend woonpand. Het College van B&W van DenBosch maakte bezwaar. Mensen in Nood dreigde uit Den Bosch te zullen vertrekken, waarop het gemeentebestuur overstag ging. Kort erop - in 1993 - maakte de organisatie nieuwbouwplannen bekend en twee jaar later werd aan de Rompertsebaan een riant kantoor geopend. Nu is er dan plots een fusie waardoor de besturen van drie organisaties samengaan. Het depot van de nieuwe organisatie Cordaid op "De Brand" blijft - vooralsnog - in Den Bosch.

"Anti Militarisme"

In 1998 bleven anti-militaristische acties de aandacht van de MID opeisen. In totaal werden 105 acties geregistreerd (in 1997 waren het er 80 en in 1996: 97). Opvallende of nieuwe actievormen werden in 1998 niet vastgesteld. Opmerkelijk was wel dat, onder meer vanwege het naderende millennium, de actievoerders de kernwapenproblematiek hebben herontdekt als actiethema.
Als vanouds moesten bij knip-, klad- en vernielingsacties vooral hekwerken en banden van militaire voertuigen het ontgelden. Ook waren er bezettingsacties. Een kleine groep anti-militaristen, die al jarenlang betrokken is bij tegen defensie gerichte vernielingsacties, wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Om de daders te ontmoedigen, wordt getracht de veroorzaakte schade op hen te verhalen. Ondanks het toegenomen aantal anti-militaristische acties kan nog steeds worden gesteld dat het anti-militarisme een beperkt draagvlak heeft in de samenleving." (Uit het jaarverslag 1998 van de Militaire Inlichtingen Dienst, pagina 25 en 26)

Boycot UNOX!

Oproep tot boycot van gen-voeding

Er moet een consumentenboycot komen tegen genetisch gemanipuleerd voedsel, vindt de stichting VoMiGen (ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie). Volgens de stichting is de boycot nodig, omdat acties van belangenorganisaties rond dit onderwerp niets opleveren. Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken om genetisch gemanipuleerde voeding. Zo is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van genetische manipulatie en ontbreekt duidelijke etikettering op voedingsmiddelen. "Als alle consumenten gemanipuleerde produkten in de schappen laten staan, kunnen producenten en ook de politiek daar niet omheen" aldus Rob Verlinden van VoMiGen. "Omdat niet duidelijk is waar het inzit, roepen wij iedereen op in elk geval UNOX te boycotten, omdat van dat bedrijf zeker is dat zij van gentechnologie gebruik maken". Verlinden erkent dat het om een drastische actie gaat, maar ziet geen andere weg. "Andere organisaties overleggen en onderzoeken, maar dat haalt niets uit. Bovendien zijn veel van hen voor hun inkomsten afhankelijk van de staat, wat hun slagvaardigheid niet vergroot. Er zijn 22 belangenorganisaties die de politiek hebben gevraagd om een moratorium, maar er is niets gebeurd. Nu is het de beurt aan de consument" aldus Verlinden. Greenpeace, Milieudefensie en de Consumentenbond voelen niets voor de aanpak van Verlinden. Greenpeace hoopt met acties en voorlichting een voorlopig verbod te bereiken. Consumentenbond en Milieudefensie beraden zich op een nieuw te lanceren campagne. "Het is overigens niet zo dat we ons laten beïnvloeden door subsidies van de overheid" aldus de Consumentenbond.

DenBosch in Ravage

In het laatst verschenen nummer van 1999 van het "Actieblad Ravage" stonden een paar prachtige artikelen over 'vroeger'. Eentje daarvan beschrijft de barricade-periode van het pand 'De grote Keyser', een schitterend Amsterdams grachtenpand dat rond 1978/1979 ontruimd dreigde te worden en waarbij een stel Bossche krakers betrokken waren. De hedendaagse 'Bunker' in het voormalige kraakpand aan de Papenhulst te DenBosch heeft veel te maken met dat toenmalige kraakbolwerk te Amsterdam, wellicht dat dit ooit ook nog eens opgeschreven wordt in de artikelenserie "De Oude Doos". In dezelfde Ravage staat het ook in dit Kleintje opgenomen artikel "Shall we meet again?", overigens een kop die verwijst naar het laatste nummer van het maandblad 'Konfrontatie'. Onder de kop "Mijn leukste actie van de eeuw" stond het volgende verhaaltje in Ravage dat we jullie niet willen onthouden:

Valse CDA-brief in DenBosch.
Gierend van de lach wakker worden. Het is me niet vaak overkomen. Het is juni 1982, gemeenteraadsverkiezingen in DenBosch. Met een stel mensen zijn we vannacht op pad geweest. In grote delen van de stad, huis-aan-huis een brief in de bus gedaan. Zogenaamd namens de ledenvergadering van de plaatselijke afdeling van het CDA. "Als democratische partij kunnen wij als leden er niet omheen u op de hoogte te brengen dat het conflict binnen onze partij reeds lang aanwezig was. In de extra ledenvergadering van hedenavond is tenslotte de bom gebarsten op het punt van sponsoring van onze partij." Dan volgt er een rijtje lokale bankiers en grootgrutters die het CDA hadden laten weten slechts geld voor haar verkiezingscampagne te doneren indien zij meer toezeggingen zouden krijgen voor de komende vier jaren. De CDA-ledenvergadering protesteert zogenaamd hiertegen en biedt iedereen de gelegenheid haar partijleden en sponsoren te bellen. Onderaan de brief staat de voorspellende zin: "Aangezien wij met deze brief onmogelijk iedereen kunnen bereiken zullen wij in de loop van vandaag met geluidswagens de stad doortrekken om onze redenen tot terugtrekking aan de gemeenteraadsverkiezingen nogmaals te verduidelijken." En zo hoorde je op die vroege ochtend vanuit de verre verte geluidswagens. Iedereen die de brief in de bus had gekregen dacht vanzelfsprekend "oja, dat gaat over het terugtrekken van het CDA bij de verkiezingen van vandaag", diegenen die geen brief in de bus hadden gehad verstonden de megafoon toch niet.
Nog weken werd er door media en politici schande gesproken
over deze "ondemocratische" valse-brieven-actie actie. Krantenkoppen als "fopbrief kost CDA vermoedelijk zetel" en "CDA loer gedraaid" maakten het succes compleet.

Ravage is te bereiken via Van Ostadestraat 233n, 1073 TN, Amsterdam. 020.6761773 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & www.antenna.nl/ravage

Kijk eens verder dan je neus

Wil je een jaar leven in het buitenland en intensief kennis maken met mensen met een andere culturele achtergrond? Via de Stichting Internationale jeugduitwisselingen kun je na vijf voorbereidingsweekeinden een jaar meedraaien in een organisatie. Bijvoorbeeld in een project voor landloze boeren in India, een gezondheidsorganisatie op de Filippijnen of een opbouwproject in El Salvador. Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je hier meer over weten. Kom dan op 29 januari naar de informatiebijeenkomst van de IJU. Je wordt dan om 14.00 uur in Buurthuis de Hommel op de Wiltstraat 6 te Arnhem verwacht. Ook kun je al vast even kijken op www.antenna.nl/iju en/of bellen naar 026.4454649.

discriminatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan". Zo luidt althans artikel één van de Nederlandse Grondwet. Voel je je wat dit betreft tekort gedaan dan kun je een klacht indienen bij BASTA!: "het meldpunt voorkomen en bestrijden van discriminatie" in DenBosch, sinds eind vorig jaar gevestigd in een pand aan de Luijbenstraat 21. Het meldpunt is open van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en je kunt bellen met 073.6919778

Militair terrein Schijndel gekraakt

Op zaterdag 18 december is in Schijndel het voormalige "Mob-complex Eerde I" gekraakt. Het terrein was ooit als munitiedepot in gebruik maar stond reeds jaren leeg. De verschillende gebouwen zijn inmiddels in gebruik genomen als leef-, woon- en werkruimte. Officieel is het terrein in eigendom bij de Dienst Domeinen van het Rijk. Burgemeester Opsteegh van Schijndel heeft inmiddels in een gesprek met een aantal krakersters toegegeven dat ze niet precies weten wat ze met het terrein aan moeten. Dat is dus nu opgelost: het is in gebruik genomen en het Kleintje wenst iedereen daar een prachtige eeuw toe.

100 miljoen vuurwerk

Het zal zo'n beetje honderd miljoen gulden geweest zijn wat er is opgestookt tijdens de recente jaarwisseling, waarschijnlijk meer. Honderdduizenden kilo's explosieven (waaronder "mortierbommen" en "panzerfausten") zijn door de politie in beslag genomen. Het zal zo'n beetje zes miljoen kilo geweest zijn dat in de lucht is opgegaan. Letterlijk in lucht is opgegaan dus, duizenden kilo's zware metalen zijn er verspreid. Iedereen weet hiervan, iedereen haalt de schouders op. Milieufanaten die daags daarvoor zich nog druk maakten over vliegtuigkerosine en wolmanzouten staan zelf mee te werken om in een paar uur tijd ongeveer 100.000 kilo barium, 40.000 kilo koper, 30.000 kilo strontium, 10.000 kilo tot aan en 5.000 kilo antimoon de lucht in te spuiten. De cijfers zijn overigens uit 1992 toen er voor 44 miljoen gulden vuurwerk werd afgestoken, dit is inmiddels dus 100 miljoen. Barium en strontium zijn notabene gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen die overal in Nederland uit het produktieproces zijn gehaald. In het Brabants Dagblad van 30 december werd Wijnand Duyvedak hierover geciteerd: "Ik zou het een beetje moralistisch vinden om er zoveel heisa over te maken. Het is ook traditie". Tsja...

giftrein in DenBosch

Het was weer heel eventjes in het nieuws. Op dinsdag 28 december jongstleden ontsnapte er vloeibare zwavel uit een lekkende tankwagon op spoor twee van het Bossche NS-station. Van kwart over tien tot elf uur 's avonds was het NS-station verboden terrein voor iedereen. De wagon werd losgekoppeld en de giftige zooi werd overgepompt. Op het moment dat zoiets fout gaat denk je er pas weer aan: treinen vol gif dwars door woonwijken heen, levensgevaarlijk eigenlijk! Lang geleden heeft Kleintje Muurkrant er al eens aandacht aan gegeven. In Kleintje nummer 58 (april 1980) ging het over een wagon vol insekticide op het rangeerterrein nabij de woonwijk 't Zand en het Veemarktkwartier. Weg met giftreinen in woonwijken! Moet het dan eerst weer fout lopen voordat er maatregelen worden genomen...

BenenFietsfeest op 21 januari

Op vrijdag 21 januari aanstaande bestaat Spookrijder ongeveer een jaar en zij organiseert 's-middags een voetgangersdemonstratie en 's-avonds een BenenFietsfeest in DenBosch.
"Veel te veel van die rotauto's. Vies, bah, lawaai, gevaarlijk. En vaak onnodig gebruikt. Pak vaker de fiets! Of de Benenwagen. Schoon, veiliger, makkelijk. Leuker."
Een jaar en vele fietsdemonstraties later vinden wij het tijd voor een feest. Om het jaar te openen beginnen we met een voetgangersmanifestatie, om half vijf bij de draak voor het NS-station (dit keer dus zonder fiets). Daarna lekker vegetarisch/veganistisch eten op de Postelstraat en daarna (zaal open vanaf 20.30 uur) een BenenFietsfeest in De Bunker, Papenhulst 24, rode poort...
Komt allen, groeten, De Spookrijder (073.6142998)

Onkruit vergaat niet!

Op maandag 27 december hebben activisten van Onkruit Vergaat Niet! in navolging van de schilderaktie van Mariette Moors (zij schreef op het Ministerie van Defensie: "Heb het lef, kernwapens weeg"), geschilderd op een militair complex in verband met de landelijke aktie "heb het lef, wapens weg". De Onkruiters hebben op een militair depot te Utrecht de tekst geschilderd "Heb het lef, ALLE wapens weg, ook bij defensie!" En bij het Provinciaal Militair Commando (de generaal Knoop kazerne) hebben ze een soortgelijke leus geschilderd. Mogelijk dat er in de nabije toekomst meerdere van dergelijke akties zullen plaatsvinden... (Onkruit Vergaat Niet!, Postbus 85069, 3508 AB Utrecht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

open dag Volkel

Op 2 september 2000 vindt er een "open dag" van de Koninklijke Luchtmacht in Volkel plaats. Op de website van defensie is deze datum niet te vinden. De vorige open dag werd afgelast omdat hij midden in de Kosovo-oorlog viel. benieuwd hoe het dit jaar zal gaan... Hieronder nog even een verslagje van de actie die ook in het vorige Kleintje te lezen was in verband met het in beslag nemen van documenten over kernwapens op 27 november 1999 te Volkel:
"Op 27 november 1999 hebben wij onszelf toegang verschaft tot het Amerikaanse Communicatiecomplex op de vliegbasis Volkel. Op dit complex zit het 752 MUNS Squadron (Munitions Support Squadron) en hier wordt de communicatie en de bewaking van de kernwapens die in Volkel liggen geregeld. Het communicatiecomplex is een apart terreintje, waartoe Nederlandse militairen en luchtmachtbewaking (lb.) geen toegang hebben. Op het terreintje bevinden zich 2 gebouwtjes, een satellietschotel en een bunker. 's-Nachts is het terreintje fel verlicht. Elke nacht wordt het terreintje gecontroleerd door een Amerikaanse patrouille. Er wordt veel gepatrouilleerd door de luchtmachtbewaking die, zoals eerder gezegd, niet op het terrein zelf komen. Tussen 2 patrouilles door zijn we het terreintje opgegaan. We hebben een raampje ingeslagen van het gebouwtje waar de communicatie plaatsvindt en zijn naar binnen geklommen. In de ruimte bevonden zich bureaus, archiefkasten, computers en een brandkast (die was erg groot, dus die hebben we laten staan). We hebben alles wat we mee konden nemen aan documenten, mappen, floppy's en cdroms ingepakt, daarna hebben we alle computers onklaar gemaakt en zijn vertrokken. Er zat geen stil alarm op het gebouw. De inbraak werd pas ontdekt, toen een luchtmachtbewakingspatrouille het gat in het hek zag, er werd alarm geslagen, maar wij waren al weg. De actie was geslaagd! We hadden niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn om in te breken op een complex, waar de beveiliging en communicatie rond de kernwapens plaatsvindt! Bij de in beslag genomen documenten zaten onder andere rapporten van inspecties van de kernwapens in Kleine Brogel , Rammstein en Volkel. (Grappig detail is dat we een aankondiging vonden van een jaarlijkse anti-terrorisme training, die 2 dagen na de actie, op 29 november plaats zou vinden op het MUNSS-terreintje). De publiciteit rond de actie bleef beperkt tot enkele minuscule krantenberichtjes, waarin vermeld werd, dat leden van Onkruit 6 computers op de vliegbasis Volkel hadden vernield en gaten in het hek hadden geknipt. Het leger hangt deze blunder natuurlijk liever niet aan de grote klok. Of zou het in het belang van de landsveiligheid zijn, dat niemand mag weten dat het mogelijk is in te breken in een vitaal object als het Amerikaanse Communicatiecomplex? De commandant van de vliegbasis bagatelliseerde de actie tot het beschadigen van 6 computers in een willekeurig gebouwtje op de vliegbasis. Met geen woord werd gesproken over de in beslag genomen documenten. Over de inhoud hiervan zal spoedig meer naar buiten komen. Jullie horen nog van ons, _nkruit

Vlucht naar voren!

"Vlucht naar voren!" is een pamflet-tekst over de toekomst van migratie, of over migratie en toekomst, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Een stel bewogen mensen zijn op initiatief van het Amsterdamse Autonoom Centrum bij elkaar gaan zitten om na te denken en te praten over de samenleving van morgen en overmorgen. Verder te denken naar aanleiding van hedendaagse ontwikkelingen als 't wegvallen van - economische en/of nationale - grenzen en het steeds individueler worden van mensen. Pogen perspectieven te verbeelden met betrekking tot de toegenomen migratie om ons heen. Nog te vaak wordt migratie (en dan speciaal immigratie) als een "probleem" gedefinieerd, terwijl je er natuurlijk ook als "kans" naar kunt kijken. Dus niet "uitsluiten", "tegenhouden" en "beheersen" maar begrippen als "opnemen", "tolerantie" en "solidariteit" zouden een steeds grotere rol dienen te gaan spelen. Het pamflet poogt ons aan te zetten tot meedenken en filosoferen over nieuwe wereldburgers en maakbare samenlevingen. Laat je inspireren en denk mee. Vraag het pamflet "vlucht naar voren!" op bij het Autonoom Centrum (020.6126172).

stapelbedden in alle kantoren?

Dat is de titel van een kleine brochure van Atalanta uit Utrecht. Het beschrijft hetzelfde fenomeen als eerdergenoemde Autonoom Centrum in ander taal. "Mensenstromen hebben oorzaken" is de ondertitel en daar gaat het Atalanta over: laten zien dat "Europa" ook maar een afspraak is en dat migranten of immigranten bestaan zolang er mensen op deze planeet rondlopen. Het boekje kost slechts anderhalve gulden (exclusief porto). Atalanta; Simon Bolivarstraat 87, 3573 ZK, Utrecht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

solidariteit is een wapen

Op zaterdag 5 februari aanstaande vindt er een demonstratie plaats tegen de doodstraf voor "Vrijheid voor Mumia Abu-Jamalen alle andere politieke gevangenen". Om 14.00 uur verzamelen op de Rosa Luxemburgplatz in Berlijn! (kijk op internet op www.mumia.org en www.xs4all.nl/~tank of neem contact op met Solidariteitsgroep Politieke Gevangenen: Postbus 3762, 1001 AN, Amsterdam Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Landmark versus Kleintje

We beschouwen de juridische dreigementen van Landmark Education tegen Kleintje Muurkrant ondertussen als afgedaan (zie diverse eerdere Kleintjes). Het voor Landmark optredende Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan heeft niet eens het fatsoen gehad schriftelijk te reageren op onze weigering om te rectificeren. Onze eerste indruk dat Landmark juridische dreigementen uitsluitend gebruikt om te intimideren is volledig bewaarheid. Na een hoop geblabla hoor je er niks meer van: 1 - 0 voor 't Kleintje dus. Je kunt de hele affaire nog eens nalezen op Internet, inclusief een overzicht van alle Nederlandstalige kritische Landmark-artikelen uit de afgelopen jaren: www.stelling.nl/landmark

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 340, 14 januari 2000