Skip to main content
  • Archivaris
  • 386

Fraude

40% fraude

Het zandstraalbesluit is een belangrijke verworvenheid, toch valt aan ontheffingen soms niet te ontkomen. Soms zijn gewone reinigingstechnieken zoals functioneringsgesprekken gewoon onvoldoende. Bij een plan van aanpak pleit ik dan ook voor ontheffingen voor accountants en officieren van justitie. Controleurs en handhavers die bij fraudebestrijding ook de komende decennia niet verder te lijken te komen dan gesteggel over de definitie.

5% fraude

Bij belastingen, heffingen, boetes en wat dies meer zij wordt er standaard van uitgegaan dat 5% niet inbaar zal blijken. Daar zijn allerlei smoezen en quasi-overmachten bij te bedenken. Leuker is het om te zien dat in begrotingen altijd slechts 95% van de op papier te verwachten opbrengst ingeboekt wordt. Preciezer geformuleerd komt dit er op neer dat inningsinstanties weten dat ze tot een niveau van 5% kunnen lapswanzen omdat dat binnen de marge valt die niet opvalt.

10% fraude

Bij resultaatrekeningen blijkt doorgaans een onverklaarbare negatieve marge te zitten tussen inkomsten en uitgaven ter grootte van 10% van het totale volume. Onderling hebben de controleurs en handhavers afgesproken hun pc en vergrootglas pas ter hand te nemen als die 10% overschreden wordt. Zo bezien is de bouwfraude-affaire een bedrijfsongelukje want deze bevindt zich binnen die 10%. Decennia werd deze fraude daarom -uiteraard- niet opgemerkt, maar ja, de Kamer wilde stunten. Een jaar na de bouwfraude kwam via de pers een zorgfraude aan het licht. Daar horen we niks meer over want: ook binnen die 10% (slechts 2-4 miljard euro per jaar namelijk) en de overheid heeft haar fraudedoofpotmanagement naar aanleiding van de bouwfraude onthullingen verbeterd.

40% fraude

Bij grote infrastructuur aanbestedingen wordt op de departementen zodra het bedrag bekend is, nog voor de eerste spade de grond ingaat, 40% kostenoverschrijdingen ingeboekt. Dit gebeurt in een parallelboekhouding. Uit deze 40% worden al die tegenvallers en overschrijdingen betaald die onder de pet blijven. Wordt iets toch publiekelijk bekend dan verhuist die tegenvaller of overschrijding vanuit die 40% naar een legale kostenstijging die door een minister even door de Tweede Kamer geloodst moet worden. Het lijkt me echt sport voor ambtenaren en bouwers om te proberen iets binnen die 40% te houden. Intrigerender is echter waar die 40% vandaan komt? ... Stille reserveringen, grijs goud, drugs?

Een mooi gezicht bij de ingang van de Algemene Rekenkamer op een robuuste sokkel een peloton gezandstraalde accountants en officieren van justitie.

Zand

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 386, 19 december 2003