Skip to main content
  • Archivaris
  • 386

Kort nieuws

Marggraff, houdoe!

Tsja, stel je voor, verbranden in je eigen kasteel, dat is voor iedereen zwaar klote natuurlijk. Hoe vreselijk. Willem Frederik Ewald Marggraff (80) is het overkomen op zondagochtend 7 december jongstleden en zonder grappig te willen zijn is het toch een zeer bij hem passend einde. Alles, de hele boel in een paar uur verdwenen, weg, verdampt. Wat er precies is gebeurd weet (nog) niemand, zeker is dat huize Zionsburg in Vught tot op de grond is afgebrand en dat Marggraff (en zijn hond Fokkie) daarbij het leven hebben verloren. Marggraff, de naam alleen al liet vroeger de hele redactie van Kleintje Muurkrant glimlachen. Alom gevreesd en bespot sleet "de ouwe" zijn dagen afwisselend in een optrekje in Monaco of in zijn geliefde Zionsburg, midden in de bebouwde kom van kakdorp Vught, waar zijn vader ooit nog burgemeester was.
In totaal drie keer hebben in de afgelopen jaren Bossche krakersters zijn al decennia leegstaande pand Vughterstraat 224 ("met z'n empire gevel") in gebruik genomen, de laatste keer tot voor een paar weken geleden (zie Kleintje 384). In veel oude Kleintjes is de hele geschiedenis tussen hem en de Bossche kraakbeweging nog wel ergens te lezen, zoek op "marggraff" in de zoekmachine van 't Kleintje op www.stelling.nl/kleintje
Jarenlang ronddwarrelde geruchten als zou je over zijn grondstukken naar België kunnen lopen blijken weliswaar niet te kloppen maar zijn grootgrondbezit loopt wel degelijk in de honderden hectaren. Daarover - en over zijn vele half ingestorte ruïnes en huizen - zal nog wel wat juridische guerrilla tussen de eventuele erfgenamen plaatsvinden. Of gaat er gebeuren wat hij het meest van alles haatte? Gaan zijn onroerende goederen over in handen van de door hem zo gehate "rooie" overheid? Over het tot de nok toe met antiek en ouwe kunst gevulde Zionsburg hoeft niemand zich meer druk te maken. Het is allemaal in rook opgegaan. We zijn een markante landeigenaar kwijt, eentje van de ouwe stempel, die alle regenten haatte en al het volk dom vond. Die ervan overtuigd was dat alleen hij het bij het rechte eind had. En inderdaad, uiteindelijk had ie niet eens zo veel ongelijk. De hele maatschappij lijkt wel opgeschoven te zijn in zijn richting. Steeds meer en meer en nog meer oppotten en niets willen delen. Eigendom is heilig en een doel op zich. Veel heeft ie er uiteindelijk niet aan gehad. Een overgebleven nog steeds rokende puinhoop heeft ie achtergelaten. Hij had graag op Zionsburg begraven willen worden maar dat laten de regenten niet gebeuren en daar heeft hij -deze keer- niets meer tegen in te brengen. Marggraff, houdoe!

Bossche politiek

Welk een ongelooflijke lamlendigheid en leegheid heerst er al weer geruime tijd in 't lokale Bossche politieke circuitje! Zeer inzichzelfgekeerd en hopeloos ongeïnspireerd babbelen de politici hun vergaderingen vol. Het Brabants Dagblad volgt die rituele bijeenkomsten met even zo ongeïnspireerde verslaggeving. Hoogstnoodzakelijk om de boel eens op te stoken, uit te zoeken en aan te klagen. En natuurlijk zouden wij - 't Kleintje - dat (ook) moeten doen, maar helaas, ons ontbreekt de menskracht en middelen. Want wat een schande, de puinhopen en leegstand langs de Graafseweg en de IJzeren Vrouw. Wat een zooitje, de kant en klare bombastische stadsvernieuwingsplannen waar de wijk Boschveld mee te maken krijgt (lees daarover elders in dit Kleintje). Hoe voorspelbaar dat Bossche politici zich langzaamaan ernstige zorgen aan het maken zijn over het gigantisch gebrek aan betaalbare volkshuisvesting nadat ze jarenlang hebben verzuimd in te grijpen in de om zich heen grijpende privatiseringsellende bij de woningbouwcorporaties. Miljoenen euro's aan collectief bezit zijn zo in handen van speculanten en particulieren terecht gekomen. Daar haant geen kraai naar eh, daar kraait geen haan naar. Schande!

kopen

Een mooi woeker-voorbeeld vandaag de dag is de prijs van een koopwoning. Niemand heeft er belang bij om de prijzen van koophuizen omlaag te praten. Makelaars zijn in het voordeel bij steeds meer verkopen tegen steeds hogere prijzen aangezien zij een courtage vangen van de (ver)koopprijs. Hypotheekverstrekkers vangen het liefst steeds hogere hypotheken om mensen terecht te laten komen in net te dure panden. Buren jagen koopprijzen op omdat ze daarmee hun eigen huis in waarde zien stijgen. Maar de echte waarde van een huis bestaat uit de prijs van een paar vierkante meters grond, wat bakstenen, cement, stuc, een keukenblokje en 'n douchebak. Met nog wat spulletjes daarbij opgeteld kom je op een bepaalde prijs uit. Die heeft tegenwoordig helemaal niks meer te maken met de prijs van een koopwoning. Dat is namelijk veelal woeker en speculatie. Een prijs gebaseerd op gevoel, emotie en desinformatie. Tot voor kort liep de economie als een speer. Het duurste was niet duur genoeg, bij veel mensen brandden de bankbiljetten hun zakken uit. En tsja, dat lijkt toch weer eventjes voorbij. The sky is the limit inderdaad, de lift is tot stilstand gekomen, de mist is neergedaald. In het algemeen hebben mensen momenteel minder euro's te besteden dus de prijzen zullen moeten dalen, heel simpel. Je ziet het al om je heen. De borden "Te Koop" en "Te Huur" worden steeds groter en horen weer bij het normale straatbeeld. Dat betekent heel simpel dat huizen weer langer leeg staan en dat de prijzen zullen gaan zakken. Dat zorgt weer voor veel paniek en angst bij diegenen die die huizen voor veel te veel geld hebben gekocht en daar - eventueel door een inkomensachteruitgang - weer vanaf willen. De lachende bankiers die de afgelopen decennia hun zakken hebben gevuld met worgcontracten en hypotheken krijgen hun trekken nog wel thuis...

Robin Hood

Getverdemme: "weldoeners kunnen terecht bij Robin Hood-rekening" en "Waar de overheid niet meer kan helpen, is het goed dat mensen voor elkaar opkomen. Ik geef ze de mogelijkheid solidariteit te tonen", zei de CDA-bewindsman De Geus laatst in de Tweede Kamer. Hij is hier uiteindelijk een beetje op teruggekomen maar het is zeer stuitend. De Robin Hood-rekening is notabeidebene oorspronkelijk een uitvinding van GroenLinks, met dit verschil dat zij er een belastingmaatregel van wilden maken. Maar nee, die verplichte belastingafdracht van de hoge inkomens komt er uiteraard niet. Nee, er wordt teruggevallen op smerige goedertierenheid en hemelschreiend paternalisme voor de noodruftigen. In mijn beduimeld exemplaar van Robin Hood overvalt een bende geintrappers regelmatig aan vetzucht lijdende rijkaards, maar dat zal dan wel niet de bedoeling zijn. Wat een volk, wat een land...

Zwartboek AmaCampus

Pasgeleden is aan alle tweede kamerleden een zwartboek aangeboden over de ama-campussen, in de hoop dat de campussen geëvalueerd en gesloten worden. De makersters - de organisatie "Onbegrensd" - roepen tweede kamerleden op de ama campussen te sluiten. Sinds de opening van de ama campussen in Vught en Deelen zijn zij en de daar heersende regimes veelvuldig in de media geweest. Minister Verdonk laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat "de AMA-campus in Deelen functioneert naar behoren", dat de schoolgang normaal is en de "jongeren zich op een normale wijze ontwikkelen". Na lezing van het Zwartboek zijn zulke stellingen onhoudbaar. Uit een vertrouwelijke notitie aan de tweede kamer die is uitgelekt schrijft minister Verdonk dat zij besloten heeft het experiment van de ama-campus met een jaar te verlengen. Het lijkt erop, dat de evaluatie van de campussen, die binnenkort zou plaatsvinden hiermee van de baan is. Onbegrensd hoopt dat tweede kamerleden met het zwartboek voldoende materiaal in handen hebben om de minister op het matje te roepen en alsnog op een evaluatie aan te dringen. Het Zwartboek staat in zijn geheel op internet www.squat.net/onbegrensd

Vrouwen zonder papieren

In de Gebladerte-reeks is brochure nr. 24 verschenen, getiteld "Vrouwen zonder papieren. Uitbuiting en geweld in de illegaliteit". In deze brochure zijn artikelen gebundeld die Ellen de Waard en andere auteurs schreven in het blad van "De Fabel van de illegaal", de anti-racistische organisatie die migranten en vluchtelingen zonder verblijfsvergunning ondersteunt. De Gebladerte-reeks wordt uitgegeven door De Fabel van de illegaal. Ieder jaar brengen handelaars een half miljoen vrouwen Europa binnen om hen te gebruiken als prostituée. Ook komen miljoenen vrouwen hierheen om zwaar huishoudelijk werk te doen. Hun realiteit is er een van uitbuiting en geweld. Veel van deze vrouwen hebben geen verblijfspapieren. Dat geldt ook voor vrouwen die afgewezen zijn als vluchteling. Liepen ze in asielzoekerscentra al kans het slachtoffer te worden van seksueel geweld, eenmaal illegaal verdwijnen velen van hen ongewild in de prostitutie. En vrouwen die slechts een van hun man afhankelijke verblijfsvergunning hebben gekregen, zien zich gedwongen om minimaal drie jaar bij hem te blijven, ongeacht of die relatie hen nog bevalt. Alle vluchtelingen en arbeidsmigranten hebben te maken met geweld, racisme en uitbuiting. Voor vrouwen komt daar nog eens een extra serie problemen bij. Ze worden regelmatig belaagd door medewerkers in asielcentra, door hoerenlopers of door hun eigen man. Ook worden ze uitgebuit door pooiers, middenklassegezinnen en managers in bijvoorbeeld de schoonmaakbusiness. Het getuigt tegelijk van leeuwenmoed en een gebrek aan keuzevrijheid dat vrouwen zich in deze onmenselijke omstandigheden durven en moeten begeven. Vaak weten vrouwen zich in hun eentje of soms georganiseerd te verzetten. Bijna altijd wordt er genderneutraal gepraat en geschreven over vluchten en migratie. Deze brochure is bedoeld om daar een tegenwicht aan te bieden en de specifieke positie van vrouwen meer onder de aandacht te brengen. De brochure "Vrouwen zonder papieren" kan besteld worden door 3 euro over te maken op girorekening 95225 t.n.v. Stichting Gebladerte te Leiden, ovv G24. De overige eerder verschenen brochures in de Gebladerte-reeks zijn ook nog steeds leverbaar. Zie daarvoor www.defabel.nl/geblader.htm

Mexico

Bertram Zagema was jarenlang actief als campagnevoerder van Milieudefensie en heeft het afgelopen jaar een grote rondreis door Mexico gemaakt, het land waar hij als student een jaar woonde. Tijdens zijn reis kwam hij op verschillende manieren in aanraking met hoe globalisering het land verandert. Op de vele plekken waar hij kwam sprak hij met de mensen over de negatieve gevolgen die de sociale en economische contrasten vergroten. Het boek dat hij hierover schreef, 'Casino Mexico', werd zojuist uitgegeven. Op de speciale WTO pagina van Noticias aandacht voor de gevolgen van de WTO-afspraken voor Latijns Amerika, de protesten en de standpunten van maatschappelijke organisaties (www.noticias.nl/wto.php en www.noticias.nl/globalisering.php) "Casino Mexico, Winnaars en verliezers van de globalisering" door Bertram Zagema (Uitgeverij Lemniscaat)

Papieren Tijger

Elders in dit Kleintje staat al een artikel over een recent boek dat uitgekomen is bij de Bredase Uitgeverij Papieren Tijger (zie "Misleidende Methode"). Maar er zijn bij hen een heel stel meer interessante boeken uitgekomen. Zoals "De Muur in Palestina" over de gevaren voor een levensvatbare Palestijnse staat ten gevolge van de bouw van die Israëlische muur. Vrijwel tegelijkertijd verscheen "Explosieve Materie, Nederlandse wapenhandel blootgelegd" door Martin Broek en Frank Slijper met daarin een overstelpende hoeveelheid feiten en informatie over de Nederlandse betrokkenheid bij moord en doodslag over heel de wereld. In het Engels verscheen recent de uitgave "US Terrorism and War in The Philippines" over de strijd van Jose Maria Sison tegen de koloniale overheersing van de Filippijnen door de VS. Over "Kavkaz, bebloede schoonheid aan de Russische zuidgrens" over de Kaukasus hebben we in een vorig Kleintje reeds bericht. Op het punt van verschijnen staan de volgende boeken: "Keizer in Lompen, politiesamenwerking in Europa" door Jelle van Buuren en Wil van der Schans. Over de huidige informele samenwerking tussen veel nationale politieteams en de gevolgen voor de rechten van 'verdachten'. Binnenkort verschijnt in de serie 'vlugschriften' het deeltje "Banvloek", geschreven door Peter Edel. Een verslag van zijn beweegredenen om zijn vorige boek "De schaduw van de ster" te schrijven en de gevolgen die dit heeft gehad. Ook komt binnenkort het vervolg van Willem Oltmans boekje "In het land der blinden..." uit onder de verrassende titel "... is eenoog koning". Vraag informatie aan bij Uitgeverij Papieren Tijger, Postbus 2599, 4800 CN, Breda www.papierentijger.org (076.5228375)

2004

en ohja, iedereen natuurlijk 't allerbeste voor de komende jaren en dan maken we natuurlijk ook even misbruik van dit moment om eventjes te zeuren om wat euro's. Alsjeblief maak zelf je abonnementsgeld naar ons over, dat scheelt ons heel wat administratief werk. Zeventien-en-een-halve euro slechts voor een heel jaar Kleintje! Heb je een vette kerstcheck gebeurd dan mag je ons daar gerust wat van overmaken, zie het colofon op de voorpagina van dit Kleintje. U zij allen gegroet...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 386, 19 december 2003