Skip to main content
  • Archivaris
  • 359

Kort nieuws

Falun Gong in Den Bosch

De Chinese Falun Gongsekte is ook actief in Den Bosch. Een van de vijf Nederlandse contactpersonen van Falun Gong is de Bosschenaar Wil van Bavel, oud-docent aan een agrarische school, pianostemmer en gelegenheidsdichter. Wil van Bavel bood zijn verzen de lezer aan via de Bossche newage-boekwinkel Palaya. In hetzelfde Palaya kan men, dank zij de tomeloze inzet van Wil van Bavel, nu ook de Nederlandse vertalingen kopen van Li Hongzhi's Falun Gong en Zhuan Falun. Deze vertalingen kwamen tot stand dank zij de bijzondere financiële afspraken met de verschillende Nederlandse sekteleden. Er werd met hen afgesproken dat zij ieder vooraf een vastgestelde hoeveelheid boeken zouden afnemen, en verspreiden. Van Bavel was eerder actief binnen de beweging "a Course in Miracles" en Transcendente Meditatie (TM). Een andere illustere Bosschenaar die actief is binnen Falun Gong is de schrijver Cor Swanenberg. Hij is getrouwd met de Brabantse kunstenares Nelleke de Laat die een aantal gelegenheidsuitgaven van Cornelis Verhoeven illustreerde. Swanenberg schreef op 16 juni jongstleden als beoefenaar van Falun Gong een boze ingezonden brief in de NRC naar aanleiding van een kritisch artikel dat in de NRC-bijlage M van juni jongstleden was gepubliceerd.

Domme missies

Kok heeft zojuist weer een stel Hollandse jongens als onderdeel van een NAVO-ploeg naar de Balkan gezonden. Dit keer om binnen een maand de Albanese rebellen in Macedonië te ontwapenen als onderdeel van een door de NAVO afgedwongen vrede. Insiders weten nu al te vertellen dat het hooguit bij een derde deel van het totaal aantal wapens zal blijven. De rest zullen de rebellen zonder twijfel achterhouden voor de volgende etappe. Dat schiet dus lekker op. Het wapentuig is voornamelijk afkomstig uit de VS -naar onze laatste informatie het belangrijkste lid van de NAVO- en geleverd door Military Professional Resources Inc. (MPRI) uit Alexandra, Virginia. Een flink contingent werknemers van deze Amerikaanse security-onderneming voorziet de Albanese opstandelingen bovendien van militaire adviezen. Net als in Kosovo. Nog maffer is dat diezelfde club, die onder contract staat bij het Pentagon, gelijksoortige diensten verleent aan de reguliere Macedonische strijdkrachten. Naast de goede banden met het Pentagon onderhoudt de leiding van het bedrijf eveneens innige contacten met de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell, die al ervaring opdeed met het breken van de door de VS geleverde geweertjes van Saddam Hussein. Verder hoort ook de Amerikaanse onderneming Halliburton tot de vaste clientèle van MPRI. Een dochter van die oliereus heeft belangen bij de aanleg van een pijpleiding tussen de Zwarte en Adriatische Zee. Een van de invloedrijkste mensen binnen Halliburton was tot voor kort Dick Cheney, de huidige vice-president van de VS. Gezien deze achterliggende Amerikaanse belangen zal het conflict op de Balkan voorlopig vrolijk voortduren. En zal Kok van tot tijd gevraagd worden om wat Hollandse jongens naar het gebied te sturen voor wat corrigerende activiteiten. Liefst zonder video-apparatuur. Dan krijgen we later ook geen gelul over het wissen van akelige filmpjes.

Ratelslang is weer bezig

Ufo-verschijningen, graancirkels en Emile Ratelband. Het hoort allemaal bij elkaar als Hollandse zomers en journalistiek. Nu heeft ie toegeslagen in Leiden. Negen eerstejaars studenten moesten met tweedegraads-brandwonden naar ziekenhuizen worden vervoerd. Eentje schijnt er nogal ernstig aan toe te zijn. Nu weten we niet welke discipline die studenten onder de knie willen krijgen maar indien mensen ertoe overgaan vrijwillig met blote voeten over een pad gloeiende kolen gaan lopen, dan doet dit het ernstigste vrezen voor de verstandelijke vermogens. En dan zeker nog over geld gaan zeuren ook? Hoewel we Ratelband graag een hele reeks financiële claims gunnen dienen die gasten eerst eens goed bij zichzelf te rade te gaan. Veilig over gloeiende kolen lopen lijkt een truckje maar het vereist uiterste concentratie, goede voorzorgsmaatregelen en afdoende verzorging naderhand. Aangezien ratelslang het uitsluitend om het geld te doen is ontbreken dit soort omstandigheden veelal. Er is namelijk een redelijke natuurkundige verklaring voor het fenomeen vuurlopen: na het uitspreiden van de vuurrode kooltjes moet je wachten tot er zich een laagje fijn stof heeft afgezet, de kooltjes worden grijzig. Bij contact tussen twee vaste stoffen (voetzool/houtskool) met verschillende temperaturen op het grensvlak, ontstaat er een tussentemperatuur die in dit geval vijf maal zo dicht bij die van de voeten ligt dan bij die van de houtskool aangezien houtskool met een laagje stof behoorlijk isolerend is. Je dient er vervolgens doortastend overheen te lopen om direct daarna je voeten af te vegen en eventueel af te koelen (gras). De onderkant van je voeten bestaat namelijk uit redelijk dikke huid en de totale tijdspanne dat die huid in contact is met de hete kolen bedraagt slechts een paar seconden, afhankelijk van het aantal stappen. Dit alles kan natuurlijk ook flink mis lopen en je bent natuurlijk een enorme eikel indien je dit grapje wilt uithalen dus je bent zelf voor het grootste gedeelte verantwoordelijk. Maar nogmaals, wellicht heeft Ratelband fouten begaan en dan gaat ie -terecht- voor de bijl.

Echelon pesten

Voor zondag 21 oktober aanstaande roept "Cipherwar" op om massaal emailtjes rond te gaan sturen met daarin een hele zwik woorden en begrippen waarop Echelon zal aanslaan (en wellicht zal vastlopen). Echelon is het wereldwijde spionage, controle en repressie-apparaat dat gerund wordt door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van Nieuw-Zeeland, Groot Brittannië, Canada, Australië en de Verenigde Staten. Het is onlangs door het Europese Parlement erkend en onderzocht. Berichtenverkeer dat via gsm (satellieten), internet en telefooncentrales verloopt wordt systematisch gescand op zogenoemde "Echelon"-woorden. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: bomb, hacker, terrorism, attack, maar ook aan prins bernhard, stropdas, conspiratieve bijeenkomst, actieplannen, verzet enzovoorts. De bedoeling is uiteraard aandacht geven aan de toenemende rol van de staat op het individu middels afluisteren en controleren. Meer informatie op internetadres: www.cipherwar.com/echelon

krakers gezocht!

Wij, enkele krakers, hebben in Rotterdam een vrij groot leegstaand pand gevonden, dicht bij het centrum. Vooralsnog schatten we het als kraakbaar in. Wat willen we met dit pand: kraken, wonen, initiatieven voor en door bewoners, buurt en bezoekers. Maar, we weten niet genoeg enthousiaste en leuke bewoners uit Rotterdam er voor te bedenken. Het zou zonde zijn om het pand te kraken en dan niet optimaal te benutten of het zelfs te verliezen door gebrek aan mensen. Wij zoeken dus individuen die betrokken en sociaal zijn, mensen die tijd en energie hebben om in dit pand te steken. Wat wij niet zoeken zijn vago's, ego-trippers, grote bekken en mensen die alleen willen feesten. In de eerste plaats moet het pand een thuis worden voor een groep die daar prettig met elkaar wonen.
Wij krijgen de indruk dat de laatste tijd mensen uit de -grote- steden wat meer moeite hebben met het vinden van nieuwe panden. Minder leegstand, aangestoken branden en anti-kraak zijn enkele redenen waarom het er niet makkelijker op wordt. In Rotterdam is er juist best wel wat leegstand. Misschien dat er mensen zijn die willen 'emigreren' naar Rotterdam? Zo als het er nu voor staat is er voor deze mensen dus een redelijk groot leegstaand en tof pand waar veel mee zou kunnen. Er moet natuurlijk -vooral in het begin- veel werk gedaan worden. Het pand is niet in goede staat, er moet worden schoongemaakt en er moet ook behoorlijk wat gerepareerd worden. Vooral de eerste tijd zullen er veel mensen nodig zijn. Sowieso voor de kraak zelf en ook voor de bezetting ervan. Dus, ook als je alleen wilt helpen en niet wonen dan stellen wij dit bijzonder op prijs. Haagse Harries, Amsterdammers, Utrechtmensen, Leidenaren en alle andere krakers laat wat van je horen! Stuur een emailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vertel ons wat je wilt. Alleen met jullie hulp kan dit pand wat worden.

Van Rooij vs FOK

In Kleintje Muurkrant van 20 juli 2001 vraagt het FOK te reageren op hun artikel "FOK vs Van Rooij". In mijn beeldvorming moet onder 'eenieder' worden verstaan een persoon van lichaam en bloed, waarmee je kunt communiceren. Een dergelijk persoon van het FOK ben ik nog nooit tegengekomen, heb ik nooit telefonisch kunnen bereiken op het vermelde 06 nummer en heb ik nog nooit een bericht per fax of E-mail kunnen verzenden. Voor mij is het FOK niet meer dan een postbus. Ook Pieter Vis heeft kennelijk deze ervaring met het FOK opgedaan, waarover het Nederlands Dagblad op 10 juni 1998 de artikelen "FOK moet Pieter Vis nog steeds betalen" en "Van een Postbus peuter je geen tienduizend gulden los" heeft geschreven. Aan deze Postbus heeft voormalig minister Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken de vertrouwelijke jaarrekeningen van de Karel V Stichting en de Stichting Filips-Willem van Oranje, die wetenschappelijke arbeid verrichten ten behoeve van Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks, verstuurd. Het is hierbij goed te weten dat juist Hans Dijkstal degene is geweest die vanaf 1967 enkele jaren heeft gewerkt voor Investors Overseas Services (IOS) en vanuit die functie kennelijk zo'n 12.000 Nederlandse beleggers voor honderden miljoenen guldens heeft opgelicht. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar het artikel "Hans Dijkstal werkte voor zwendelaars" uit de Telegraaf van 26 augustus 1994. Mijn vraag aan het FOK is dan ook:
Welke acties gaat u, als Postbus, ondernemen om ervoor te zorgen dat voormalig minister Hans Dijkstal (huidig fractievoorzitter van de VVD) deze onrechtmatig verkregen honderden miljoenen guldens aan de ca. 12.000 Nederlandse gedupeerde beleggers terugbetaalt?
Mijn verzoek aan het FOK is om in het volgende Kleintje Muurkrant hierop te reageren. (Ad van Rooij)

Envelopje met inhoud

Het Luxemburgse schandaalblad L'Investigateur besteedde pas geleden aandacht aan een vermeend witwasschandaal. De Scientology-club zou in september 1993 2 miljard Luxemburgse francs via de Kredietbank Luxemburg hebben witgewassen. Twee bankdocumenten zouden als bewijs dienen voor die bewering. Het eerste dateerde van 20 augustus van dat jaar en behelsde de opdracht van Theta Management Ltd. in Nicosia aan de bank in Luxemburg om namens de International Association of Scientologists ruim 900.000 dollar van haar rekeningnummer 481640 over te hevelen naar haar andere rekeningnummer 418700. Theta was één van de commerciële coverorganisaties van Scientology die volgens een afvallige in de leer verantwoordelijk waren voor het illegaal rondpompen van grote hoeveelheden goudstaven en het beheren van ruim 500 miljoen dollar. Dat laatste dus ondermeer bij Kredietbank Luxemburg, maar ook bij de Israëlische banken Leumi en Leu, de Turkse Ziraat Bank, de Oostenrijkse Foreign Commerce Bank, de Indosuez Bank en de roemruchte BCCI. Het nut van het overhevelen van het ene naar het andere rekeningnummer van Theta wordt echter niet duidelijk, noch wat dat met witwassen te maken heeft.
Blijkens het tweede document dd. 24 september 1993 verzoekt de Church of Scientology International aan de Kredietbank een cheque uit te schrijven van 12,5 miljoen dollar ten name van de Internal Revenu Service (IRS) in Washington DC en haar rekening onder nummer 635220 voor dat bedrag te debiteren. De cheque zou door een Britse vertrouweling worden afgehaald en overgebracht naar het bureel van het advocatenkantoor Zuckert, Scoutt & Rasenberger in Washington. Dat zou kennelijk voor de verdere afhandeling zorgdragen. Ook deze transactie had (jammer genoeg) niks met witwassen te maken. Het bedrag behoorde bij de deal die de Scientology Church diezelfde maand met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) had gemaakt. Daarbij werd onder andere afgesproken dat de IRS met die 12,5 miljoen dollar zijn verdere eisen in dit kader zou laten vallen. Met de restrictie dat de Church dan een einde zou maken aan de lawine rechtszaken contra de IRS en Theta Management zou opheffen. Overigens, Zuckert, Scoutt en Rasenberger is een advocatenkantoor dat zich heeft gespecialiseerd in juridische zaken binnen de vliegerij. Zo vertegenwoordigt het naast vele bizarre Zuidamerikaanse, Caraïbische en Aziatische maatschappijen ook Martin Air. Nou kunnen we natuurlijk gaan suggereren dat Martin Air in het illegale circuit zit waarbinnen de Scientology-organisatie in het geheim goudstaven over de wereld zou laten slepen. Maar soms moet je je kruit gewoon droog houden.

europol en antiglobalisten

De politie van de landen van de Europese Unie gaat nauw samenwerken in de bestrijding van anti-globaliseringsbetogers die internationale conferenties verstoren. Daarbij gaat Europol, gevestigd in Den Haag, een belangrijke rol spelen. In elk EU-land moeten vaste punten komen waar inlichtingen over betogers worden verzameld, geanalyseerd en uitgewisseld. Voor elke topontmoeting wordt een verbindingscentrum gevormd, dat wordt bemand met politiedeskundigen uit de landen waar de meest gevreesde relschoppers vandaan komen. Daarnaast moeten er mensen van politie of veiligheidsdiensten worden belast met het in kaart brengen van 'personen of groepen die de openbare orde en veiligheid kunnen bedreigen'. Politiechefs moeten doelgerichte training krijgen in het beteugelen van gewelddadige protesten. Al dit soort maatregelen hebben de regeringen van de EU-landen in het geheim getroffen als reactie op betogingen in Göteburg en Genua. België, dit halfjaar voorzitter van de EU, had veel drastischer maatregelen willen treffen, zoals het preventief innemen van paspoorten van notoire relschoppers, zoals de Britten al doen bij voetbalhooligans, en het tegenhouden van harde demonstranten bij de grens. Groot-Brittannië en Duitsland voelden daar ook wel voor. Na Genua opperde de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Otto Schily, zelfs het vormen van een Europese recherche. Andere EU-landen, Frankrijk en Nederland voorop, vinden dat echter te ver gaan. Nederland steunt wel nauwe samenwerking tussen politiekorpsen. De oplossing wordt nu gezocht in het nauwgezet schaduwen van demonstranten die van top naar top reizen met de bedoeling die te ontregelen.
(meer informatie via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

internationaal actievoeren

De internationale vakbondskoepel ICFTU (die claimt 156 miljoen arbeiders in 148 landen te vertegenwoordigen) heeft in Genua besloten om op te roepen tot een internationale actiedag gericht op de WTO, op 9 november aanstaande. Als aanbevolen actiemiddel worden onder meer "werkonderbrekingen en demonstraties" genoemd, en de acties zijn gericht op het benadrukken dat "vakbonden niet bereid zijn om de negatieve gevolgen te aanvaarden die globalisering arbeiders in de hele wereld oplegt en om aandacht te vestigen op ernstige gebreken die het wereld handelssysteem op dit moment vertoont". Volgens de persverklaring waarin de actiedag wereldkundig werd gemaakt, zullen internationale vakbonden op de WTO-vergadering onder meer oproepen tot: - bescherming van belangrijke arbeidersrechten, tegen uitbuiting die voortkomt uit wereldhandel; - hervorming van het wereld handelssysteem in het voordeel van de armen in ontwikkelingslanden; - uitsluiting van publieke diensten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg van WTO-regelgeving; - en de openstelling van het WTO-systeem voor consultatie met vakbonden en andere democratische vertegenwoordigers van de civiele maatschappij.

Kleintje Actueel

Voor al diegenen die het veel te weinig vinden dat er slechts één keer per maand een Kleintje Muurkrant verschijnt zijn we alweer een hele tijd geleden op het Internet begonnen met een speciale "Kleintje Actueel"-rubriek. Steeds meer mensen weten deze website gelukkig te vinden (www.stelling.nl/kleintje/actueel.html) en dat is mooi, want zo af en toe gebeuren daar hele interessante zaken. Zo haalden we pasgeleden de kolommen van het Belgische dagblad De Morgen vanwege wat berichtjes in die Kleintje Muurkrant rubriek betreffende ene Axel Vervoordt, een zwaargewicht in de Belgische elitaire kunst en antiekwereld die door 't Kleintje in verband werd gebracht met het Dutroux-onderzoek en met handel in gestolen kunstwerken. Overigens figureerde daar vorige week de Belgische koning Albert de tweede ook nog in met betrekking tot "roze balletten". Andere personen die regelmatig in de kolommen van Kleintje Actueel terug te vinden zijn Bib van Lanschot, Guido Haak, Job de Ruiter, Hugo Krop en bijvoorbeeld Christos Kritikos. Je kunt middels een emailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ook deelnemen aan deze Kleintje Muurkrant rubriek.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 359, 31 augustus 2001