Skip to main content
  • Archivaris
  • 321

Kort nieuws

de staart van het varken

Er is een nieuw boekje uit bij Atalanta: "de staart van het varken - over veganisme oftewel over leven zonder dieren te doden, op te sluiten of anderszins lastig te vallen" en het is geschreven door Simone Nijboer. In dit boekje komen allerlei kanten van het veganisme voor het voetlicht, van heel praktische zaken ("kun je gezond blijven zonder dierlijke voedingsmiddelen?", "is landbouw zonder dierlijke mest mogelijk?") tot wat filosofischer vragen ("voelt een libelle pijn?", "waarom eet een veganist wel planten?"). Ook onderwerpen als dierproeven, huisdieren, circussen en dierentuinen, het milieu, de verdeling van het voedsel over de wereld, en de link tussen anarchisme en veganisme komen aan de orde. Maak 3,50 gulden over op giro 2694281 tnv Atalanta, Postbus 24083, 3502 MB, Utrecht.

kraakspreekuur in de Marggraff

In 't Amsterdamse actieblad "Ravage" lazen we dat er elke donderdagavond - van 19.00 tot 20.30 uur - een kraakspreekuur wordt gehouden in het kraakpand De Marggraff (Vughterstraat 224) te DenBosch. Heb je vragen over kraken, heb je een pand op het oog dat al een tijdje leeg staat, wil je kraken uit protest tegen de gigantische speculatie met woonruimte, ga dan eens langs bij de krakers van de Marggraff. Vraag dan meteen even waarom ze dit soort informatie nooit doorgeven via 't Kleintje. Wij hebben ze dit nu al zo vaak gevraagd dat we daar mee stoppen...

Hmmm, lekker dat gif...

Vleesfraude, steak omkatten, beetje liegen over subsidies. Och wat, da's peanuts. Een beetje creatief boetseren en masseren van wat regels en wetten. De koopman wint het altijd van de dominee. En met dat vlees was feitelijk niets mis, wat betreft de risico's voor de volksgezondheid. Het belang van de export, dat telt. Maar wat dacht je dan van de export van fenol-tomaten en andere tuinbouwgewassen die wel degelijk een hoge graad van giftigheid hadden en nog hebben. En dat dan met de goedkeuring van VROM, die zegt dat schone paardemest niet mag worden uitgestrooid over het land. Want na het gebruik van deze eerst nog schone mest als voedingsbodem voor de kweek van die heerlijke champignons is de mest zo giftig geworden, dat er helemaal niks meer op wil groeien. Dan, en alleen dan mag de met trichloorfenol vergiftigde biomassa aan tuinderijen worden aangeboden als GRONDVERBETERAAR. Misvormde en verkleurde tuinbouwprodukten, boeren die failliet gingen omdat ze praktisch niets meer konden verkopen, mensen die leukemie en kanker kregen van het werken met van gif doortrokken planten en produkten; och dat is vast geen echt nieuws voor de landelijke media. Weliswaar stonden er paginagrote artikelen in de regionale bladen, maar ECHT NIEUWS kan je dat toch niet noemen. Of wel soms? Zelfs de getekende verklaring van een aantal boeren die dringend verzocht werden te zwijgen (tegen een ruimhartige schadevergoeding) om de Nederlandse export van tuinbouwgewassen niet te schaden, blijkt toch niet interessant genoeg. En natuurlijk werden die tuinders net als de burgers belazerd. Bij het vlees gaat het om enkele tientallen miljoenen guldens aan handel, terwijl het bij de agrarische export om miljarden gaat. Maar ja, wat is nieuws?? En dan te bedenken dat dit nog maar mineure affaires zijn, want het echte vuurwerk gaat pas spetteren rond de vergiftiging van ons land van noord tot zuid en van oost tot west met door VROM gesubsidieerd gewolmaniseerd hout. De metallurgische industrie moet zijn dodelijke afval kwijt; en waar gaat dat beter dan in ge