Skip to main content
  • Archivaris
  • 318

Kort nieuws

CP'86 met name genoemd

Er is een zeer nuttig boek geschreven over de mensen achter de CP'86. De titel van het boek is: "CP'86 met name genoemd"; per regio worden de belangrijkste figuren achter deze rechts- extremistische splinterpartij behandeld. Ook wordt er ingegaan op het op handen zijnde verbod op de partij en komen er tal van andere extreem-rechtse organisaties in Nederland aan bod. Het boek is bedoeld als naslagwerk en daarom is er een uitvoerige namenlijst in opgenomen, zodat je zelf je eigen regio kunt 'kontroleren' op extreem-rechtse lieden. Het boek is rechtstreeks bij de uitgever te bestellen: Hiervoor kan (slechts) 22,50 gulden op giro 1140274 gestort worden ten name van Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, te Breda onder vermelding van: "Boek Kafka over CP'86". Het wordt je dan binnen enkele dagen toegezonden. Wil je kontakt opnemen met de samenstellers van dit boek, stuur dan een briefje naar Kafka: Postbus 14710, 1001 LE Amsterdam of e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vraag ernaar in elke boekwinkel!

Nieuwe Gebladerte-brochures

In de Gebladerte-reeks zijn 2 nieuwe brochures verschenen, namelijk "Leiden, stad van razzia's" (nr. 11) en "De politiek van sekten en goeroes" (nr. 12).
"Leiden, stad van razzia's", geschreven door medewerkers van illegalenondersteuningsorganisatie De Fabel van de illegaal, is een verslag van 8 jaar lang strijd van en voor vluchtelingen en migranten in Leiden. De brochure gaat in op de doelstellingen en werkwijze van De Fabel van de illegaal, en op allerlei Leidse praktijken van en rond de vreemdelingenpolitie, de Koppelingswet, razzia's, en opvang- en asielzoekerscentra. Ook de Leidse acties, discussies en bijeenkomsten van De Fabel van de illegaal komen aan de orde. Een handig naslagwerk voor iedereen (ook buiten Leiden!) die zich bezighoudt met verzet tegen het huidige vluchtelingen- en migrantenbeleid op lokaal en landelijk niveau.
"De politiek van sekten en goeroes" bevat kritische artikelen over de Tibetaanse Dalai Lama, de extreem-rechtse sekte The Summit Lighthouse, Odin-sjamaan Zar-adhust Andreas, de nieuw-rechtse Koenraad Logghe en uitgeverij Ankh-Hermes, en de neo-fascistische sekte Nieuw Akropolis. De auteurs van de brochure, Eric Krebbers en Harry Westerink, zijn medewerkers van SIMPOS (Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen), een netwerk van kritische New Age-watchers. De brochures zijn te bestellen door overmaking van 6,50 per stuk (inclusief portokosten) op girorekening 95225 t.n.v. Stichting Gebladerte te Leiden o.v.v. "Leiden, stad van razzia's" en/of "De politiek van sekten en goeroes". Voor meer informatie: bel 071-5127619 (vragen naar Eric of Harry)

een reactie

"Zelfstandig kritisch nadenken doe ik graag zelf, daar heb ik geen maandblad voor nodig. Daarnaast is verlinksing als algemene tendens net zo erg als verrechtsing. Het aanvaarden van linkse of rechtse leerstukken als een alomvattend pakket, heeft in de geschiedenis alleen maar tot verschrikkelijke resultaten geleid. Ieder afzonderlijk probleem vraagt om een afzonderlijke oplossing, niet om een algemene linkse of rechtse mening. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om op een afgezonderd eilandje in discussie te gaan met de door u zo verguisde rechtsen. Zijn we van twee problemen verlost." Hoogachtend, C.E. Stolz

Aanscherping sollicitatieplicht

Onlangs heeft een aanscherping van de sollicitatieplicht plaatsgevonden in de Wet Werkloosheidsvoorziening (WW). Op deze manier moeten werklozen en werkenden worden gedwongen baantjes te aanvaarden die ze eigenlijk niet willen. Met de vrije keuze van een werkzoekende wordt steeds minder rekening gehouden. Bovendien is het een bezuinigingsmaatregel, omdat veel meer mensen strafkortingen zullen krijgen of worden uitgesloten van de WW. Werknemers, die werkloos dreigen te raken moeten solliciteren vanaf het moment dat ze daar weet van hebben. Dit is iets wat veel mensen niet weten, maar ook al heb je geen uitkering, dan kan je achteraf- bij aanvraag van een uitkering toch worden verweten, dat je niet voordat je je uitkering aanvroeg ingeschreven stond bij het arbeidsbureau en dat je niet vroegtijdig hebt gesolliciteerd. Iemand, die bijvoorbeeld met zijn werk ophoudt en een tijdje van spaarcenten leeft, moet bij aanvraag van een uitkering aantonen, dat hij/zij gedurende de periode zonder uitkering naar werk heeft gezocht. Hetzelfde geldt voor mensen, van wie de baan op de tocht staat. Personen met een WW-uitkering moeten eenmaal per week solliciteren. Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen voor de sollicitatieplicht in de WW die vanaf 1 april van kracht worden. (Dit is geen grapje). De regels zijn vastgesteld door het LISV, het coördinerend orgaan in de sociale zekerheid. Ze gelden voor alle uitvoeringsinstellingen. In sommige sectoren zijn werklozen van boven de 50 jaar vrijgesteld van sollicitatieplicht. Die vrijstelling vervalt. De reden die wordt opgegeven is dat het kabinet meer ouderen aan de slag wil houden. Alsof de sollicitatieplicht en de strafkortingen banen schept. Werklozen boven de 57 en een half jaar blijven (voorlopig) echter vrijgesteld van de sollcitatieplicht. Ze hoeven zich ook niet bij het arbeidsbureau in te schrijven. Volgens de nieuwe richtlijnen van het LISV moeten werklozen minstens eenmaal in de twee weken een vacaturebank raadplegen. Mensen die verwijtbaar werkloos zijn krijgen geen uitkering, zoals ook nu al het geval is. Het aantal zal door de verscherpte richtlijnen echter toenemen.

Piet van der Lende

Alleen over straat... ?

Verkrachtingen en aanrandingen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Combineer deze realiteit met een dosis angst en je gaat nooit meer naar buiten, ervan uitgaand dat het binnen wel veilig is. Voor veel vrouwen blijft het een individuele zaak terwijl het toch ook echt een maatschappelijk probleem is. Pas wanneer er weer een 'kalf' verdronken is, wordt de put gedempt met wat aandacht in de media en een puntje op een politieke agenda. Verzet en actie is nog steeds hard nodig! Tegen je eigen 'opsluiting' is ook verzet nodig, maar bang naar buiten gaan maakt je vaak nog kwetsbaarder. Om je wat zekerder, sterker en minder bang te voelen kan een cursus zelfverdediging je een eind op weg helpen. Maar waar kun je zo'n cursus volgen? Tsja... weer een nieuw onderwerp voor een politieke agenda, want er is nog steeds te weinig aanbod op dit gebied. Maar... er is ook een tekort aan leraressen. Heb jij misschien interesse in een tweejarige parttime opleiding tot lerares zelfverdediging? Het Landelijk Steunpunt Zelfverdediging (voorheen Kenau) wil in september aanstaande, bij voldoende aanmeldingen beginnen met deze opleiding. Actie!

Karlijn

(voor meer informatie: Landelijk Steunpunt Zelfverdediging, p/a BRES, Postbus 105, 3950 AC, Maarn 0343.443321)

een lekkere oproep

Ga vooral naar al die politieke bijeenkomsten de aankomende weken en maanden. Neem een vette slagroomtaart mee en besmeur de lijsttrekkers. Lekker joh!

een raadsel

"De vraag wie je bent kun je alleen beantwoorden als je ervan uitgaat dat de hersenen zichzelf kunnen begrijpen. Maar dat is per defintie onmogelijk. Een systeem kan niet iets begrijpen dat even ingewikkeld is als zichzelf. Wij zijn per definitie een raadsel voor onszelf. De meeste mensen staan er nooit bij stil en leven vrolijk verder, maar ik toevallig niet. Ik kan mij herinneren dat ik als puber het idee had dat ik de mens, mijzelf incluis, ooit zou begrijpen. Ik ben nu 49 en ik snap er nog steeds niets van. En al word ik negentig, dan nog zal ik niets begrijpen. De mens is tot zoveel in staat, verandering, schepping, begrip, maar tegelijkertijd weet je dat je tot je laatste ademtocht voor jezelf een raadsel zult blijven. Dat vind ik een wanhopige gedachte".

Piet Vroon, oktober 1988

De Schandaalkrant

De Schandaalkrant, "de krant voor uitgeslapen Nederland!" biedt de lezer informatie over de activiteiten van de CD, CP'86 en wat er nog meer aan fascistische splinters bestaat. De Schandaalkrant verschijnt ter gelegenheid van de aankomende verkiezingen en is verkrijgbaar via 030.2314596

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 318, 20 februari 1998