Skip to main content
  • Archivaris
  • 318

Verloedering

Ik wilde het graag eens hebben over DE VERLOEDERING! Want dat is het; wij verloederen. En niet alleen wij, maar we leggen een basis, met ons consumerende gedrag, om diezelfde verloedering aan onze kinderen, kleinkinderen en noem maar op te dragen. Wat bedoel ik met verloedering? Wel, het is een voldongen feit dat de wereld, en met haar de leefomstandigheden verslechteren, al zeggen de 'leiders' ons dat deze juist verbeteren. Dat is niet correct. Noemt u het een verbetering, dat uw kinderen niet meer veilig over straat kunnen? Noemt u het een verbetering, dat binnen nu en vijftig jaar de olievoorraad op is, zo zijn wij tekeer gegaan? Noemt u het een verbetering, dat het alleen de vermogenden zijn, die iets voor het zeggen hebben? Noemt u het een verbetering, dat u en ik, en Jan-met-de-pet onze kop moeten houden in deze 'democratische' maatschappij.....want het is toch zo, dat wanneer u en ik op het Binnenhof gaan protesteren tegen wéér zo'n onzinnig, krankzinnig en waanzinnig wetje, regeltje, verbodje of wat nog meer, we gummiknuppels te vreten krijgen? Is dit een vrij land? Ik dacht het niet......

Nee beste mensen, een vrij land, is een land waar iedereen weet wat hij kan, mag en wil doen. Waar iedereen het volste recht heeft om z'n bek open te trekken als hij of zij het ergens niet mee eens is. Waar kinderen en volwassenen de vrijheid hebben om zich ten volste te kunnen ontplooien, en niet belemmerd worden door bureaucratie of financiële problemen. Waar iedereen recht heeft op hulp, en dat die hulp niet meer van een instantie af hoeft te hangen, maar dat wij allen zo wijs zijn geworden zoals nu een enkeling... Dat we ELKAAR helpen, elkaar steunen. Beste mensen, dat moet toch kunnen? De maatschappij is zo verdraaid ingewikkeld geworden, dat het voor ons welhaast niet meer te begrijpen valt. U en ik, voor die hoge heren in Den Haag tellen we heus niet mee, ze bazelen maar, over hun eigen kerstverlof, en dingen die er niet meer toe doen. Gelukkig maar dat er in de Tweede Kamer nog mensen zijn als Marijnissen. Die schudden die stoffige heren wakker, tenminste, dat is de opzet. Nee, deze maatschappij is veel te verwarrend en ingewikkeld geworden voor ons, het wordt hoog tijd dat er een frisse wind door de wereldpolitiek gaat waaien!!!
De mensheid gaat ten onder als er niets gedaan wordt aan de civilisationering! Dat zeg ik u! Het wordt te dol, op een keer is de soep op, en wat dan? Een tweede big bang? Een grote vloed, die al onze opgebouwde weelde uitwist en ons weer terugwerpt in het stenen tijdperk? Want dat gaat er gebeuren. De moderne mens van nu ziet de natuur als een 'dood' ding dat zich wel staande houdt maar wat je VOORAL niet moet accepteren en respecteren. Want stel je toch 's voor zeg, we zijn toch zeker geen BARBAREN die knielen voor hun afgodje? Nee, wij zijn keurig nette protestanten en katholieken, als het even kan ook nog atheïst. Wij laten ons niet gaan, alleen als Ajax wint ja, dan moet je 's kijken zeg. Dan komen de strijdkleuren tevoorschijn hoor, dan willen ze zich wel uiten. Nee, wij worden steeds vreemder van de Ware Essentie; De Natuur. En hoe kan het? Wij zijn immers zelf een deel ervan geweest?
Daarom roep ik u nu op: Ga terug voordat het te laat is! Keer terug naar waar u vandaan komt, geef u weer over aan De Essentie! Want, ziet u dat dan niet? Die vermoeidheid, 's avonds als u thuiskomt, die eenzaamheid, terwijl u op een feestje bent. Dat alles komt door de verloedering zeg ik u! Voor de laatste maal: ga op zoek! Neem niet alles voor lief. Doe als ik: geef meer luxe op, vind niet alles in het leven meer vanzelfsprekend. En bovenal: respecteer elkaar en leer van elkaar te houden.

Anne de Maene

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 318, 20 februari 1998