Skip to main content
  • Archivaris
  • 306

Open brief aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch

Leden van de raad,
Jullie kijken vast ook TV en slaan zo nu en dan waarschijnlijk ook wel eens een echte krant open. Het kan jullie dus niet ontgaan zijn dat een aantal gemeenten, onder aanvoering van de gemeente Apeldoorn, aan de staatssecretaris van Justitie heeft meegedeeld niet mee te zullen werken aan het van voorzieningen uitsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dus iemand het (nood)inkomen en woonruimte afnemen.
Een goede stap van die gemeenten. Los van het feit dat het gehele Nederlandse vluchtelingenbeleid niet is geinspireerd op opvang van vluchtelingen maar op afweer van vluchtelingen; kaarten die gemeenten met hun aktie een zeer dubieuze regel aan.De Immigratie en Naturalisatiedienst probeert een uitgeprocedeerde asielzoeker terug te zenden naar het land wat hij/zij ontvluchtte. In het overgrote merendeel van de gevallen wil het betrokken land de betreffende asielzoeker niet terugnemen en geeft geen inreistoestemming. U weet zelf dat justitie ondanks dat, toch regelmatig vliegtuigen vol mensen wegvloog, later weer onverrichterzake terugkerend.
De kritiek hierop was groot, ook in de Kamer. Nu wordt de betreffende asielzoeker in opdracht van justitie op straat gezet met de mededeling "zoekt u het verder maar uit, we kunnen u niet uitzetten, u kunt daar niets aan doen, maar u heeft nu geen recht meer op voorzieningen".
Juist hieraan willen vele gemeenten niet meewerken. Schmitz, staatssecretaris van justitie doet voorkomen dat het om onwilligen gaat, om uitgeprocedeerden die niet aan hun uitzetting willen meewerken. Maar in de praktijk gaat het keihard om de feiten, niet om wat politici daarvan maken om het beleid minder inhumaan te doen ogen.

Onlangs stuurde het College van B&W van GrossDenBosch een brief naar Justitie met de vraag sneller te beslissen in asielzaken omdat vluchtelingen veel te lang in de azc's moeten blijven. Mooi gebaar, maar wat slapjes.
Mijn oproep aan u is een daadwerkelijk signaal aan Den Haag te geven. Een signaal dat het voltallige gemeentebestuur van Den Bosch opkomt voor het welzijn en de rechten van haar inwoners. Een protestbrief waarin de gemeente verklaart niet te willen meewerken aan ontzegging van voorzieningen, zolang van feitelijke uitzetting geen sprake is omdat het betrokken land niet meewerkt, lijkt me toch wel het minste wat ik van mijn gemeentebestuur mag verwachten. Ook Den Bosch heeft in de verre geschiedenis een traditie van vluchtelingenopvang! Het aantal refugiehuizen in onze stad is daarvan vele eeuwen het bewijs geweest.
Sluit u aan bij de groeiende groep gemeentebesturen (Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam, Leiden e.a.) en neem uw verantwoordelijkheid! En doet u dat snel, alstublieft!

Jari

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 306, februari 1997