Skip to main content
  • Archivaris
  • 306

Kort nieuws/306

Gekke koeien

Na de hele hysterie rond de zgn. 'gekke koeien' in het Engeland van John Major is inmiddels ook in Duitsland de eerste gekke koe gesignaleerd. Dankzij de 'Deutsche Gründlichkeit' is de bron daar snel opgespoord en opgeruimd. Het bleek hier te gaan om een nakomeling van Helmut Kohl...

Gekke varkens

Na de hele hysterie rond de zgn. 'gekke koeien' in het Duitsland van Helmut Kohl is inmiddels ook in het Nederland van Wim Kok het eerste miljoen gekke pestvarkens gesignaleerd. Dankzij de Brabantse gemütlichkeit is de bron daar snel opgespoord en opgeruimd. Het bleek hier te gaan om nakomelingen van ex-BVD chef en huidige treiter van Winnie.

Gekke huurlingen

Na de hele hysterie rond de zgn. 'gekke varkens' in het Nederland van Wim Kok, zijn in het Zaïre van dictator Mobutu de eerste gekke huurlingen gesignaleerd. Zij bleken niet af te stammen, maar wel gestuurd te zijn, door de loopjongens van het internationaal Francobelgische kapitaal Chirac en De Haene.

Gekke goudkoorts

Na de hele hysterie rond de zgn. 'gekke huurlingen' in het Zaïre van dictator Mobutu, is in het Zwitserland van Wilhelm Tell de gekke goudkoorts gesignaleerd. Voordat wij ons op hellende gletsjers begeven zullen wij de goudbron niet prijsgeven.

Gekke jaloeziekte

Na de hele hysterie rond de zgn. 'gekke goudkoorts' in het Zwitserland van Hermann Geiger is in het 's-Hertogenbosch van Swami Rombouts en Guus Paanakker de 'gekke jaloeziekte' gesignaleerd. De besmettingshaard blijkt niet ingegeven door politiek verantwoordelijkheidsbesef, maar te stammen uit de Hoes van geldelijke afgunst. Guus kom naar huus, want de (gekke) koeien staan op springen...

februari-staking

Op Dinsdag 25 februari aanstaande wordt in Amsterdam de Februaristaking 1941 herdacht!

"De dag verjaart, de stralende, waarin
moed door de grijze straten reed;
zonder één luid gebaar, één ruwe kreet.
Leven herkreeg zijn glorierijken zin
en in schoonheid fonklend stond ook het leed."

(Henriëtte Roland Holst, 25 februari 1942)

hypocriet

"bedrijfsethiek", "integrity consulting", "ethisch klimaat",
"commercial charity", "caring capitalism"...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 306, februari 1997