Skip to main content
  • Archivaris
  • 306

Groenewouds' wil is wet

Onder de naam "Groenewoud" wordt de laatste jaren in de Bossche binnenstad pand voor pand in bezit genomen. Groenewoud is de naam voor de onroerendgoed-activiteiten van de oprichter Billy en diens zoon Geoffry en John Groenewoud, zwager Peter Van Amelsfoort en makelaar Joep van Rooy. In Kleintje Muurkrant 294 en 297 is hierover al eerder geschreven.Onder Groenewouds' Bossche binnenstad-bezittingen vallen ondermeer: het PTT-postkantoor en juwelier Klaassen in de Kerkstraat, dat wil zeggen nummer 35, maar ook nummer 61 met achterliggend pand Korte Putstraat 1 (café en appartementen), de hoek SintJosephstraat/Hinthamerpromenade ('Schlotzky'), de frites-zaak met achterliggende panden op de hoek Hinthamerstraat/Mgr.Prinsenstraat, de voormalige dansscholen van Crielaars aan de Stationsweg 4 en Voeten in de Maaslandstraat/Boschveldweg, 'Filmpost' op de Vughterstraat 7 en Schapenmarkt 35-39/hoek Snellestraat 1,3,5. Maar ook bijvoorbeeld het voormalige schildersbedrijf van Lelyveld in de Kruisstraat 10-14 en nog veel meer.Al deze bezittingen worden verbouwd tot appartementen en winkels. Daarbij verdwijnen waardevolle gevelversieringen en interieurs. Op verkopingen heeft de gemeente DenBosch in de binnenstad vrijwel geen enkele greep. Beleidsmakers in het stadhuis en politici in de raad gaan terecht tekeer tegen de winkelketens die hun eigen gang gaan met schreeuwende reclames en afstotelijke winkelpuien, maar de lokale projectontwikkelaars zijn even kwaadaardig. In het geval van Groenewoud keren na de verbouwingen de nostalgisch aandoende interieurs en de met waardevolle relieken versierde puien niet meer terug. Smeedijzeren ballustraden, betegelde portieken, gezandstraalde glazen binnendeuren, glas-in-lood-ramen en fraaie bovenlichten verdwijnen met onbekende bestemming. Zelfs een laat-middeleeuws gedecoreerd houten plafond lag al op de sloop, maar kon nog op het nippertje door de Gemeentelijke Dienst Archeologie en Bouwhistorie worden gered. Oude winkelinterieurs staan bij Groenewoud in de weg wanneer het gaat om zoveel mogelijk vierkante meters rendabel winkeloppervlak te creëren.

supermarkt voorkomen
Met het postkantoor in de Kerkstraat was Groenewoud van plan om hierin een supermarkt, dagwinkels en cafés te vestigen. Het 'Centrum-Management' (een samenwerking tussen gemeente & eigenaren/beleggers van Bossche ondernemingen) greep in, blokkeerde de bouwvergunning en legde beperkende eisen op aan de nieuwe bestemming die moest aansluiten bij "de sfeer van de Korte Putstraat". Groenewoud gaat nu het kantoor aan de Putstraat-zijde verbouwen tot dagcafés. Daaraan ontbrak het nog op de Bossche eetboulevard.
Voor de af te breken oude dansschool van Wim Voeten en Jeanne Assman komt een appartementengebouw, dansschool Crielaars verandert in een grandcafé, Kruisstraat 10-14 is verbouwd tot appartementen en wat winkels (hier is dankzij gemeente-toezicht dat laat-middeleeuwse plafond in teruggeplaatst). De ingrepen die in Groenewouds' pand Schapenmarkt 37 hebben plaatsgevonden, de chocolateriezaak van Van Elderen, zijn tekenend voor de praktijken van deze Vughtse projectontwikkelaar. Schapenmarkt 37 is zijn houten interieur kwijt: dat is teruggekeerd in het eetcafé 't Bosch Kwartiertje. de gevel onderging een metamorfose door het aanbrengen van hel-blauwe kleuren en kunststof kozijnen en deurposten. Om twee winkels tot één ruimte te verbouwen sloeg Groenewoud voor dat doel een historische tussenmuur weg. Toen de vergrote winkelruimte niet verhuurbaar bleek, plaatste hij een 'eigentijds' muurtje terug.Wat mentaliteit betreft bestaat er een tegenstelling onder de Bossche winkeliers: er zijn huurders die door Groenewoud exorbitante huurprijzen worden opgelegd en er bestaat een andere groep die zich in de grijpgrage kopershanden van de Vughtse projectontwikkelaar laat manoeuvreren. Vaak voorspelt hij hen met mooie beloften over huurvoortzetting en andere gunsten een rustige toekomst, maar meestal staat binnen enkele weken de voormalige eigenaar - als huurder van zijn eigen pand - op straat en is Groenewouds' wil wet geworden.De stijlvolle juwelierszaak van Ferdinand Klaassen op de Kerkstraat 33-35 is het volgende slachtoffer. Achter de kleinschalige winkelruimten ligt een prachtige stadstuin. De bouwaanvraag is ingediend: de winkeliers in de Kerkstraat wachten met angst en beven een nieuwe huurder af. Maar het zijn juist zij die de Bossche bezittingen in handen van de louche makelaar spelen, terwijl ook een 'stadspartij' als Knillis en de andere politici dit allemaal over zich heen laten gaan!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 306, februari 1997