Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

woonwagenbewonersters

De bewoners van het Regionaal Woonwagencentrum in DenBosch leven nu al vele jaren in grote onzekerheid. Blijft het kamp of wordt het opgesplitst in kleinere kampjes? We hebben er in de afgelopen jaren in het Kleintje vaker over geschreven, vooral ten tijde van de vele akties tegen de gemeente DenBosch en de provincie NoordBrabant die de woonwagenbewonersters in het verleden hebben ondernomen. Nu is er in april van dit jaar een brief uitgegaan van het ministerie van VROM naar alle colleges van B&W. Daarin staat dat gemeentes met de provincies kunnen gaan overleggen over de nog resterende grotere woonwagenkampen. Maar B&W van DenBosch lieten niets van zich horen. Evelien van Onck van GroenLinks DenBosch kwam achter het bestaan van de VROM-brief en suggereerde dat B&W van DenBosch deze bewust in een burola heeft laten liggen. Gemeentes moeten namelijk wel voor 1 september aanstaande reageren middels het schrijven van een knelpuntennota anders vervalt de mogelijkheid van heroverwegen. De gemeente DenBosch heeft zich jarenlang verscholen achter het argument dat de Nederlandse Overheid besloten had alle grotere woonwagenkampen te verspreiden over het land, nu DenHaag hierop teruggekomen is zal B&W van DenBosch met nieuwe voorstellen moeten komen. De Bossche bestuurders zullen nu duidelijk moeten maken of zij zelf kiezen voor de grote woonwagenlokatie aan de Vlijmenseweg. Indien ze "ja" zeggen zullen er plannen ontwikkeld moeten worden om de vervuilde bodem te saneren en het achterstallig onderhoud in te halen. Zegt de Gemeente "nee" dan ligt de bal weer bij de woonwagenbewonersters en symphatisanten. Wij zijn er klaar voor en zijn benieuwd met welke smoezen en praatjes het gemeentebestuur nu weer zal komen... Overigens kun je nog tot en met 17 september aanstaande naar exposities over het leven van "Mensen van de Reis": in het Arnhemse Openluchtmuseum en het Museon in DenHaag. Het bijbehorende boek heet "Mensen van de Reis, woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland 1865-1995" en kost 35 gulden.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995