Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

DOSSIER 1850 antwoordt niet meer...

Corruptie is het zwijgen over misstanden. Dus niet alleen het aktief deelnemen aan gouden handdrukken, steekpenningen & chantage valt hieronder maar tevens kennis die je hebt over vuile zaakjes en waar je je mond over houdt, soms omdat het goede bekenden van je zijn, soms omdat je ervan overtuigd bent dat het allemaal toch geen zin heeft om naar buiten te brengen. Dit laatste wordt tegengesproken door de 56jarige Hans Walker uit Berlicum. Hij heeft zojuist in eigen beheer een boek uitgegeven onder de titel DOSSIER 1805 antwoordt niet meer. Het is de uitwerking van zijn dagboek, bijgehouden nadat hij voor zijn betaalde baan werd afgekeurd en in de spinnewebben van de Gemeenschappelijk Medische Dienst en INTERPOLIS (RABO-bank) terecht kwam. Hij heeft zich van de kleverige draden ontdaan door stug door te zetten en geweigerd te capituleren. Van de ene dokter naar de andere, hij beschrijft de geestelijke vernieling, een Kafka-achtige periode waarbij vooral de economische rol van bedrijfsartsen duidelijk wordt: "wiens brood men eet diens woord men spreekt". Maak 29,90 gulden over op postbanknummer 1213359 tnv H.M. Walker te Berlicum en je ontvangt dit pijnlijk nauwkeurig verslag van een doorzettend individu tegenover de bureaucratie van medici en verzekeringsbeambten... Waren er maar veel meer mensen die weigerden zich neer te leggen bij de slaafse schrijftafelmentaliteit van doktoren en medici die in dienst van het bedrijfsleven de belangen van hun bazen voor laten gaan ten opzichte van de belangen van de individuele werknemers of verzekerden. Citaat: "Vergeet niet dat we inmiddels in de maatschappij zo ver heen zijn dat we blij zijn moeder dinsdag te kunnen begraven, dan hoeven we het vertrek van de vakantie op woensdag niet te verzetten".

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995