Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

O Zon! Ozon!!

De warme zomermaanden zijn weer aangebroken (als ik dit schrijf) of eigenlijk al bijna weer voorbij (als je dit leest). Drie jaar geleden werd er tijdens hete dagen nog groot alarm geslagen, als de ozonconcentratie te hoog werd. Dit smogalarm was toen nog aanleiding om serieus te overwegen om industrie en autoverkeer stil te leggen. Nu is dat heel anders. Normen zijn verlegd, calculaties gemaakt. Het resultaat: Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Je mag geen vin meer verroeren, bejaarden en carapatienten komen in de problemen, hele volksstammen krijgen acute hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, braakneigingen en andere kwalen, maar: Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid. Volksgezondheid? Economie zal je bedoelen! Want er is natuurlijk geen sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit. Integendeel. Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn van het uitblijven van smogwaarschuwingen? Het antwoord kwam drie jaar geleden al, toen er gedreigd werd met het stilleggen, op bepaalde uren, van industrie en autoverkeer. Dit zou namelijk leiden tot een enorme economische schade. En in dit land is economische schade heel wat erger dan lichamelijke klachten. Nu beweert men, dat het stilleggen van de industrie voor slechts een paar uur de luchtkwaliteit niet veel verbetert, en dus het alarm rustig kan uitblijven. Natuurlijk verbetert de luchtkwaliteit niet in die paar uurtjes. Het gaat juist om de uitstoot van kooldioxide tijdens de uren dat de industrie wel in bedrijf is. Men zou bij warm weer al het autoverkeer de gehele dag stil moeten leggen, en alle industrie direct stilleggen. Pas dan zou men misschien eens gaan nadenken over een strukturele oplossing voor de vervuiling.... Maar ja, dat kost geld en dus winst en dat kan niet. Intussen kijk ik maar naar het BRT journaal, daar worden nog wel regelmatig smogwaarschuwingen gegeven. In Nederland kunnen binnenkort alle mededelingen omtrent de luchtvervuiling achterwege blijven. Iedereen zal dan namelijk zo verdoofd zijn door de zooi in de lucht, dat men het toch niet meer opmerkt. Om koppijn van te krijgen!!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995