Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

Laat je OPSTAND de mond snoeren?

In het justitieel onderzoek tegen medewerkers van Stichting Opstand (zie eerdere uitgaven van Kleintje) is nog geen enkel bewijs geleverd van betrokkenheid bij RaRa. Onderwijl ondervinden de activiteiten van Opstand grote schade en dreigt - mede door de juridische kosten - een failliet! Help OPSTAND uit de rode cijfers: giro 4973690 Vraag informatie op bij Opstand: Postbus 11127, 1001 GC, Amsterdam 020.6649395

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995