Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

Humana

In Kleintje nummer 284 (april 1995) stond een uitgebreid artikel over HUMANA, een club die tweedehands kleren inzamelt voor de Derde Wereld. Hieruit bleek al dat de klup zeer onbetrouwbaar is en meer op een sekte lijkt dan op een hulporganisatie. Desondanks staan er nog steeds houten kleding-containers van HUMANA her en der in DenBosch. In Vrij Nederland van 24 juni 1995 stond opnieuw een artikel over Humana waaruit nogmaals blijkt dat HUMANA een dictatoriaal geleide geldmachine is. Het wordt tijd dat dit onderwerp op de politieke agenda van de Bossche gemeenteraad terechtkomt! Op aanvraag zijn wij bij het Kleintje gaarne bereid een dossiertje samen te stellen. Stuur een briefje naar Postbus 703, 5201 AS, DenBosch of bel 073.136927

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995