Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

Interne spionage

Aangezien er vast en zeker een heel stel Kleintje-abonnees zijn die Vrij Nederland zelden of nooit lezen nemen we hieronder een intrigerend stukje over uit VN 15 juli jongstleden. Onder het kopje "Hoofdredacteur Van der Meulen wil niet van 'interne spionage' beschuldigd worden" stond er het volgende te lezen: "Hoofdredacteur Tony van der Meulen van het zieltogende weekblad De Tijd ontvluchtte vijf jaar geleden Amsterdam vanwege de aangekondigde fusie met HP. In het zuiden des lands hoopte hij als hoofdredacteur van het Brabants dagblad meer van de toekomst te kunnen verwachten. Het duurde even voordat Van der Meulen het volle vertrouwen van zijn nieuwe werkomgeving had verworven, maar nu wordt volgens een intern memo van zijn hand "de verbeterde sfeer ter redactie bedreigd" door het computersysteem. Dat netwerk is niet beveiligd, met uitzondering voor chefs, die de beschikking hebben over een zogeheten 'gesloten bak'. De verontwaardiging was groot toen bleek dat Van der Meulen ook deze gesloten bestanden af en toe aan een inspectie onderwierp. "Big Brother is watching us," klaagden ontstemde journalisten bij hun vakbond NVJ. Nadat een juriste namens de bond om opheldering had gevraagd, legde Van der Meulen het via het prikbord nog eens uit. Hij wilde over de mogelijkheid beschikken om bij afwezigheid van een redacteur informatie uit diens gesloten bak te halen. Meer was er echt niet aan de hand. Vier weken na dit memo stelt Van der Meulen in een tweede circulaire aan redacteuren van het Brabants dagblad vast dat de kwestie inmiddels is uitgegroeid tot een heuse 'affaire': "De discussie over de gesloten bakken dreigt een lading te krijgen die het belang van ons beleid in deze verre overstijgt. (...) Enige redacteuren zien deze hoofdredactionele mogelijkheid als een schending van hun privacy. Tevens is ons gebleken dat sommige redacteuren ons standpunt in deze interpreteren als een vorm van hoofdredactioneel wantrouwen en een soort interne spionage." Dat laatste schrijft Van der Meulen niet op zijn geweten te willen hebben. Het systeem is nu zó veranderd dat de hoofdredacteur niet langer zelfstandig in het netwerk kan inbreken. daar heeft hij voortaan een expert van de afdeling techniek voor nodig. de betrokken redacteur krijgt vervolgens schriftelijk bericht van de gepleegde ingreep. Van der Meulen hoopt dat zo "de onderhavige problematiek tot de juiste proporties is teruggebracht".

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995