Skip to main content

vrijdag 25 juli-2003
Gezellig bericht gisteravond op het Journaal. Miljoenen aan uitkeringsgeld van het UWV blijken door een nog niet achterhaalde slimmerik bij het ING naar twee bedrijfjes te zijn overgeheveld die er wel raad mee wisten. "Helemaal nog niet zeker dat de mol bij ons zit" verklaarde de bank. Maar bij het UWV wisten ze het absoluut zeker. Dus niet gek opkijken als je in de burelen van de ING de komende weken cq. maanden Angela Groothuizen tegenkomt. In het justitieonderzoek naar deze affaire duikt de naam op van een uit Liberia afkomstige Schiedammer. Geen onbekende in het befwereldje. Zo is hij door Justitie stevig aan het gebit getast over zijn connectie met de in onze kolommen zo populaire o.g.-boer Willem Endstra en in een nare zaak uit 1999 waarbij ook al overheidsgeld listig werd weggesluisd. Alleen ging het toen om de ABN/AMRO. Rond het midden van dat jaar meldde ene Peter Janssen uit Gorinchem zich telefonisch bij oud-rechercheur Prins, die op dat moment het hoofd was van het veiligheidsapparaat van De Bank. Janssen waarschuwde Prins dat een niet met name genoemde topfunctionaris van het geldfort o.a. betrokken was bij het sluizen van in totaal vier miljoen gulden naar Bulgarije. Daar hoorde de man uit Liberia inmiddels met enige regelmaat grote sleutelbossen rammelen nadat hij op weg naar Nederland aan de Bulgaarse grens was aangehouden met een bundel florijnen waar zelfs Ollie B.Bommel een lichte verhoging van zou krijgen. Prins stelde aan Janssen voor om de betrokken topman erin te luizen. Daar voelde Janssen wel wat voor en hij beloofde opnieuw contact te zullen opnemen. Jammer, maar helaas. De Gorinchemse informant werd een paar weken daarna levenloos gevonden op een parkeerplaats bij het Oostenrijkse Mondsee. Doodgeschoten. Hij was daar zeker niet voor een jodelcursus. Janssen was bezig met de laatste hand te leggen aan een deal van 6 miljoen piek voor de aankoop van Kasteel Moersbergen in Doorn. Zowel de opdrachtgever als de uitvoerder van de moord gingen zeer langdurig achter het gaas. De Schiedamse Liberiaan zat 18 maanden op Bulgaars water en brood (nee, de yoghurt was op). Toen werd hij uitgeleverd aan Nederland, verscheen voor de kadi en werd kundig van het haakje gehaald. Bij De Bank was het verder business as usual. Nu de ING nog.

  • Datum: .

zondag 3 augustus-2003
Toch nog even terug naar de moord op Peter Janssen in augustus 1999. Zoals vermeld had de Gorkummer een paar weken voor zijn ruwe eliminatie contact gehad met Fred Prins, het hoofd van het veiligheidsapparaat van de ABN/AMRO. Volgens Janssen was iemand uit de top van dat geldfort betrokken bij het sluizen van 4 miljoen gulden naar Bulgarije. Het vormde een bescheiden onderdeel van een omvangrijke witwasoperatie. Janssen had daar weet van omdat hij zelf een door de wol gewassen expert was in het wereldje van soppen en boenen. Oud-rechercheur Prins wilde uiteraard graag het naadje van de onwelriekende kous weten en stelde Janssen ergo de voor de hand liggende vraag waarom hij niet naar de politie was gestapt. Prins kreeg een haast even voor de hand liggend antwoord. Janssen was bang dat binnen het tijdsbestek van een mussenscheet zijn wereldje zou weten dat hij had gepraat. Met alle gevolgen vandien. Maar wat Janssen naliet deed meneer Prins. Hij zocht contact met zijn oude makkers bij de politie. Die raadden hem meteen aan zich niet met de zaak in te laten omdat het allemaal veel te gevaarlijk was. Janssen zou o.a. zaken afhandelen voor grimmige klanten als Etienne Urka en Stanley Esser. En de Bulgaarse connectie zou zijn opgezet ten behoeve van de ook al niet als watjes bekend staande Rotterdammers Cees Engel en Marc Verbesselt, respectievelijk exploiteur van huisjes en exploiteur van dames. Op het oog heeft de moord op Janssen geen enkele relatie met diens gesprek met Prins of de Bulgaarse witwasroute. Hij was bezig met het verzamelen van 6 miljoen piek voor de aankoop van kasteel Moersbergen in Doorn via een Oostenrijkse variant (de Saoedische variant is van later datum). Maar vreemd blijft het dat hij een paar weken nadat Prins contact had gezocht met de politie Janssen’s profetie werkelijkheid werd. Stay tuned.

  • Datum: .

woensdag 6 augustus-2003
Analyze this. Een paar weken voordat hij op een Oostenrijkse parkeerplaats koelbloedig werd vermoord zocht de avontuurlijke ondernemer Peter Janssen contact met oud-rechercheur Fred Prins, het hoofd van de security bij de ABN/AMRO. Volgens Janssen was een van de baasjes van De Bank betrokken bij het sluizen van 4 miljoen gulden naar Bulgarije. Wat Janssen dreef tot zijn initiatief is niet bekend. Morele verontwaardiging? Kreeg hij nog geld van het bewuste baasje? Was er wrijving ontstaan tussen hem en zijn cliëntèle? Weten we niet. In tegenstelling tot Janssen zocht Prins wel contact met de politie. Zijn oud-collega’s raadden hem aan zich verder niet met de zaak te bemoeien. Te gevaarlijk. Dat houdt in dat de oud-collega’s van Prins de zaak al stevig op de korrel hadden en naar alle waarschijnlijkheid een vinger hadden in de aanhouding van de met Willem Endstra in verband gebrachte Liberiaan bij de Bulgaarse grens. Of Prins toen ook al te horen kreeg dat zijn informant witwasklussen uitvoerde voor Urka en Esser is niet duidelijk, maar het ijverige hoofd van ABN/AMRO’s security hield zich inderdaad vanaf dat moment gedeisd. Pas later werd naar buiten gebracht dat de missie van de Liberiaan verband hield met het wittelen van poen uit de voorraad van de Rotterdammers Engel en Verbesselt. Als dat allemaal bekend was bij de oud-collega’s van Prins dan moet het toch niet al te moeilijk voor hen zijn geweest om uit te vlooien hoe de 4 miljoen in Bulgarije terecht was gekomen. En wie bij de ABN/AMRO daarvoor verantwoordelijk was. Nou het gekke: wij hebben van alles gehoord over deze affaire. Maar nooit iets over een arrestatie van een hoge bankboy. Kan twee dingen betekenen: òf de bank heeft meegewerkt aan de politieoperatie òf de zaak is intern verder geregeld. Zoals het hoort in de boordjeswereld. Kijk en daar kunnen wij nou net niet tegen. Mochten we uitvinden hoe het zit, bent u de eerste die het hoort. Stay tuned.

  • Datum: .