Skip to main content

dinsdag 3 februari-2004
In betrekkelijke rust is onder het banier van de Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) in Driebergen onze Nationale Recherche afgelopen zomer aan de slag gegaan. Vooraf zou met name binnen het Amsterdamse politieapparaat de nodige onrust hebben geheerst over de vorming van deze Nederlandse FBI. Er liggen in onze hoofdstad namelijk nog wat lijken in de kast uit de IRT-periode en men zag niet graag dat die onverhoeds door de Nationale Recherche tot leven zouden worden gewekt. Maar nu de teugels van de dienst in handen zijn gelegd van de voormalige teamleider van IRT Noordholland-Utrecht Johan van Kastel zou dedruk al aardig van de ketel zijn. Er zijn overigens nog meer interessante figuren uit die IRT-periode die een vinger in de nieuwe recherchepap hebben of krijgen. Die pap wordt geroerd door het Landelijk Parket in Den Haag. De belangrijkste Unit daarvan is die van Amsterdam-Schiphol. En laat die nou onder leiding komen te staan van Fred Teeven. De erkende liefhebber van Amerikaanse methodes in de strijd tegen de internationaal opererende boefjes. Hmmmmm, dat is effe smullen. Nog maar een hapje. De Centrale Inlichtingen Eenheid (CIE). De landelijke leiding daarvan komt in handen van Henk Doeland. Voormalig hoofd van de Amsterdamse Unit One Narcotica en het rechercheteam dat onderzoek deed naar de moord op Pim Fortuyn. Geen man zonder verleden, die Henk. Beginjaren negentig had hij namelijk een liaison met een dame die contacten onderhield met Turkse drugsjongens. Langs die weg zou informatie zijn gelekt en dat zou dan weer de aanleiding zijn geweest om hoofdagent Doeland een job te geven bij de afdeling gestolen voertuigen (*). Commissaris Van Riessen haalde hem terug naar het front en zorgde voor zijn benoeming tot hoofdinspecteur. Van Riessen die Van Kastel terzijde staat bij de Nationale Recherche kwam zelf ook niet helemaal schadevrij uit de IRT-affaire. Het OM liet in zijn belastingdossier snuffelen omdat hij werd verdacht van corruptie. Er werd niks belastends gevonden, maar waar rook is hangen palingen. Doeland’s CIE-club krijgt binnenkort versterking vanuit de CID (de Criminele Inlichtingen Dienst). Zo’n vijf à zes man stappen over. Een van hen is Johan van Looijen, de chef CID Amsterdam, wiens reputatie enige deuken opliep door zijn veronderstelde aandeel in de moord op de Joegoslavische ondeugd Marianovicz en zijn contact met de avontuurlijke sportschoolhouder Jan Plas. Oké, er is geen koe zo bont of er is een vlekje te bespeuren. Maar waarom onze FBI meteen als koe moet worden ingericht is voor ons een raadsel.

(*) zie pagina 19, zaak 7 van Cyrille Fijnaut’s rapportage “Politiële Corruptie in Nederland: een impressie van veertien gevallen”.

 

  • Datum: .

donderdag 4 maart-2004
Wat meldden wij op 2 februari jl. in de eerste aflevering? Dat Fred Teeven het hoofd werd van de belangrijkste Unit van het Landelijk Parket. Die van Schiphol. En met welk nieuws kwam gisteren de NRC naar buiten? Dat Fred Teeven het hoofd wordt van de belangrijkste Unit van het Landelijk Parket. Die van Schiphol. Ja, hallo! Is daar iemand? Nou ja, laat ook maar. Wij hopen wel dat Fred binnen niet al te lange tijd heeft uitgevlooid hoe het nou zat met die laatste mega-drugszaak op onze luchthaven, die op 4 februari van dit jaar naar buiten kwam enwaarvan we sindsdien geen zucht meer hebben gehoord. Daarbij werden een paar redelijk kleine oetlullen opgepakt. Maar de bulk van de smokkelring zou uit handen van Justitie zijn gebleven. Omdat die zou hebben bestaan uit douanepersoneel en marechaussees (*). Nee, nou niet meteen gaan suggereren dat Fred net nu het nog kan via een kreupele kroongetuige de zaak in de schoenen van een Joegoslavisch wonderkind zal proberen te schuiven. Zo zit Fred niet in mekaar. Of dat Fred die post op Schiphol heeft gekregen om hem ervan te weerhouden nog eens terug te komen op zijn lijstje van topfunctionarissen die op de een of ander manier zich in het verleden kwetsbaar cq. chantabel hebben opgesteld. Onderandere door hun broek te laten zakken op minder wenselijke plekken. Nee, niet gaan zitten zeuren. Fred gaat zeker de koe bij de horens vatten. En nou maar hopen dat het geen stier is. Een Colombiaanse of zo.

(*) zie het artikeltje “Narco” van donderdag 5 februari jongstleden.

  • Datum: .