Bilderboeven (001)

vrijdag 3 maart-2006
Naar aanleiding van aflevering 2 van “Oortjes rond Gretta” dd. 27 februari 2006 ontstond een korte edoch aangename correspondentie met een geïnteresseerde lezer. Zijn laatste bijdrage daarin bestond uit een citaat ter onderstreping van de vunzigheid binnen de internationale bankwereld. Een citaat dat best de moeite waard is om even te vermelden, dachten wij. Het komt uit een rede van David Rockefeller, gehouden tijdens de Bilderberg-bijeenkomst in het Duitse Baden Baden in 1991, waar voor ons land ondermeer Ben Knapen (toen nog) van de NRC zijn opwachting maakte. Komt ie:

“Wij spreken onze dank uit aan het adres van de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere belangrijke media, waarvan leidinggevenden onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloftes tot geheimhouding al bijna veertig jaar hebben gehonoreerd...
Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren in het licht van de publiciteit terecht waren gekomen. Maar de wereld is nu meer geëquipeerd en voorbereid op de mars naar een wereldregering. Het supra-nationale bestuur van een intellectuële elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen.
”

Duidelijker kan niet. De Bilderboeven werken aan een wereld met één regering die in hun visie moet bestaan uit elitaire poeha en bankdirecteuren. Desnoods met grof geweld. Een genoegen dat inmiddels Servië, Irak en Afghanistan hebben mogen smaken. En zo lang dat lichtend ideaal niet is bereikt moet de grote pers zijn bek houden. Zelfs en vooral als het zonneklaar is dat leden van de door onze voormalige verzetsleider geanimeerde groep uiterst smerige intriges bedenken om de mars naar de elitaire wereldregering op gang te houden. Zoals 9/11 en de inval in Irak. En de democratie dan? Uuuuuh, ja, even niet zeiken.

  • Datum: .

Bilderboeven (002)

zaterdag 25 maart-2006
In de tweede aflevering van Oortjes rond Gretta (dd. 27 februari jl.) kwam een vraag voorbij die gesteld was aan de dames en heren van de Europese Commissie naar aanleiding van de curieuze dood van ex-ECB directeur Wim Duisenberg. Die vraag was afkomstig van Ashley Mote, Brits onafhankelijk lid van het Europees Parlement en werd beantwoord met een toepasselijke dooddoener.
Maar Ashley moet desondanks al redelijk in de wolken zijn geweest. Want op andere vragen kreeg hij soms helemaal geen antwoord. Een vrij recent voorbeeld:

“Meneer de president, ik zou uw aandacht willen vestigen op het Global Security Fund, in het leven geroepen in de vroege jaren negentig onder auspiciën van Jacob Rothschild. Het gaat om een in Brussel gevestigd, heel bijzonder fonds. Het ontwikkelt geen activiteiten, het is niet geregistreerd en het heeft een afwijkend doel. Het wordt namelijk gebruikt voor manipulaties op geopolitiek terrein, klaarblijkelijk onder bescherming van inlichtingendiensten.
Ik heb al eerder gevraagd naar de beweerde betrokkenheid van de inlichtingeninstituten van de Europese Unie zelf bij het management van geheime fondsen op offshore rekeningen en ik wacht nog steeds op antwoord. Aan die vraag voeg ik nu een andere toe: Wat is de connectie tussen het Global Security Fund en de Europese Unie en haar instituties?
”.

Het zou gaan om een fondsje van in ieder geval 65 biljoen dollar dat in 1992 werd aangelegd. Dat is 65 met twaalf nullen. Maar het kan nog een biljoentje of wat meer zijn. Voor geopolitieke rotgeintjes in landen die weinig op blijken te hebben met de gewenste globalisering. Gewenst door wie? Daarvoor moeten we terug naar de uitspraak van David Rockefeller voor de in Baden Baden verzamelde Bilderbergers in 1991 (1). David zei ondermeer:

“... Het supra-nationale bestuur van een intellectuële elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen”.

En om dat voor mekaar te krijgen heb je poen nodig of wat daarvoor doorgaat. Noem eens wat: Amerikaanse federal bonds. Word je allemaal niet vrolijk van. Toch zingen we nog even door. Stay tuned.

1. Zie Bilderboeven 1 dd. 3 maart 2006.

  • Datum: .

Bilderboeven (003)

Vanaf morgen zitten ze in Turijn. Willy, Rutte, Knot, Kaag, Halberstadt en Van Beurden. Effe lekker drie daagjes Bilderbergen in het Torino Lingotto Congress hotel. Waar het allemaal over gaat vindt u hier. En als ze daarover sufgeluld zijn zingen ze op het balkon zachtjes voor zich heen:

Wat voor weer zou het zijn in Den Haag,
Noordenwind met wat nevel uit zee,
Op de Denneweg ruikt het nu vaag,
Naar Prins Bernhard en ook naar saté.

Want niets menselijks is ze vreemd, die Bilderboeven. Stay tuned (JP).

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch