Skip to main content

woensdag 31 augustus-2005
Je zou het haast vergeten met je buik in de zon en een pilsje erbij. Die zogenaamde dodenlijst.
Naar men zegt samengesteld door de F-side van Mohammed United. En daar zouden dan naast voor de hand liggende luitjes als hare majesteit Ayaan I en die peroxyde-boy bijvoorbeeld ook Balkenbende himself, neocon Van Aartsen en Piet Hein op staan. Dus die worden bewaakt. Ook hun huis. Door een stel bromsnorren in een hokkie op palen. En rigoureus blijkens een bericht uit de journalistieke samenleving dat ons gisteren bereikte.
Als je namelijk het huis van de premier op de kiek neemt loop je een goeie kans om na aftocht een wat anoniem uitziend autootje achter je kont aan te krijgen met een paar platte petten erin. Plotseling verschijnt dan uit het niets een motormuis met een zwaailicht en word je klem gereden. En vervolgens word je gevraagd of je het huis van Balk voor de eeuwigheid hebt vastgelegd of misschien voor een kortere periode. Het is hun werk, maar gelukkig begint een eenvoudige Nederlander in het wild het gelukkig allemaal weer als poppenkast te zien.
Met Piet Hein is er overigens iets bijzonders aan de hand. Op 18 april kocht hij niet ver van zijn bewaakte onderkomen voor 920.000 pegels een ander huis met een hypootje van iets meer dan een miljoen. En verhuisde. Nou zou je denken dat de bromsnorren hun hokkie ook verplaatsen. Niet. Het nieuwe paleisje van Piet Hein wordt niet bewaakt!!!! Dan welt bij ons in een onbewaakt ogenblik meteen de prangende vraag op: Is Piet Hein van de dodenlijst afgehaald? Wat weet hij, wat wij niet weten? Kan iemand in de Kamer daar eens een vraagje aan wijden? Tussen die over de rimpelvullers en Veerman in? Dank u.

  • Datum: .

maandag 3 oktober-2005
Een klein berichtje op onze site doet soms wonderen. Meldden wij op 31 augustus nog dat het onlangs door Piet Hein Donnie voor ruim 900.000 pegels aangeschafte nieuwe woonhuis niet bewaakt werd, in die situatie is rapido verandering gekomen. Een bromsnorrenjeep, een bromsnorrenhuisje en een verzameling dranghekken moeten klonen van de Hofstadgroep of andere onverlaten buiten de deur houden. Kijk, dat zijn nog eens maatregelen.
Helaas hebben wij daarnaast met treurnis moeten constateren dat aan de permanente bewaking van Van Aartsen’s perceel een einde is gekomen. Wie daarover gaat weten we niet, maar wij achten deze ingreep knap naïef. VVD-hopman Van Aartsen is een van de topmensen van ons nationale anti-baardenbeleid. En loopt dientengevolge grote risico’s. Daarom eisen wij de terugkeer van het bromsnorrenonderkomen bij zijn woning. Al was het alleen maar om te voorkomen dat we straks opnieuw via de msm (mainstream media) wekenlang geterroriseerd worden met gejammer en geweeklaag over het verlies van een groot man.

  • Datum: .