Skip to main content

woensdag 12 mei-2004
Op 11 mei 2004 werd generaal Taguba, de auteur van het onderzoeksrapport naar de behandeling van Iraakse gevangen in de Abu Ghraib gevangenis, verhoord door het Armed Services Committee van de Amerikaanse Senaat. Life te zien op BBC World en CNN.
Uit het rapport en het verhoor van de generaal bleek overduidelijk dat niet alleen militairen betrokken waren bij de verhoren, maar ook andere overheidsdiensten; “US civilian contractor personnel” (amerikaanse huurlingen), “local contractors" (irakese huurlingen) en “third country nationals” (Tja, welk land zou dit zijn?). Verder bleek volgens Taguba dat enkele van de tolken in de gevangenis tot de “thirdcountry nationals” behoorden. Eén van hen was betrokken bij de inmiddels beruchte “verhoren” met een hond. De enige tolk die in het rapport met naam en toenaam genoemd wordt is John Israel, in dienst van de Titan Corp. Opvallend is dat de heer Israel niet blijkt te beschikken over een amerikaanse "security clearance".
Voorts verklaart Taguba dat twee “contractors” direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de misstanden, zij zouden echter geen militairen zijn. Klip en klaar stelt Taguba dat de militaire staf van de gevangenis niet alleen “beïnvloed” werd door die contractors, maar dat deze contractors feitelijk de leiding over de verhoren hadden. Ook kwam aan de orde wie er verantwoordelijk geweest was voor de opleiding van de amerikaanse huurlingen. Nu is het een publiek geheim dat adviseurs uit Israel betrokken zijn bij het “tijdelijke” Amerikaanse bestuur van Irak. Ook is het bepaald geen geheim welke ondervragingsmethoden de Mossad gebruikt.
Een andere naam die in dit verband opdook is die van Steven Stefanowicz, een 34-jarige voormalige reservist van de Amerikaanse marine, die via een carrièremove nu ondervrager is. De vermoedelijke naam van zijn werkgever is CACI International, maar er gaan geruchten dat de CIA dergelijke taken heeft afgestoten, zoals dat in management termen heet: outsourcing. Steven verklaarde eind 2001 aan zijn vrienden dat hij ging werken voor de CIA. Volgens de Washington Post heeft hij een groot deel van 2002 doorgebracht in Muscat en Oman als “intelligence specialist 3rd class”. Hij zou in september 2003 de militaire dienst verlaten hebben en zijn gaan werken voor CACI.
Taguba stelt dat Stefanowicz toestond, respectievelijk instructies gaf dat de niet in verhoortechnieken getrainde militaire politie, zodanige condities creëerde dat ondervragingen “vergemakkelijkt werden”. En wat dat betekent is op de video’s en foto’s zichtbaar.
Inmiddels heeft de heer Israel Irak verlaten en is de heer Stefanowicz in afwachting van verder onderzoek met verlof is gestuurd. Maar ja, bekend is inmiddels wat voor iemand Stefanowicz is, van John Israel is niks bekend. En... die is gevlogen.

  • Datum: .

donderdag 13 mei-2004
Volgens een bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten bevonden zich onder de ondervragers in Abu Ghaib een aantal Israeliers. Zij waren de bedenkers van een nieuwe ondervragingstechniek R2I (Resistance to Interrogation); gebaseerd op kennis en inzichten opgebouwd gedurende de jarenlange Israelische ‘ervaring’ met het ‘ondervragen’ van Palestijnen. Het soort ondervragen dat in gewone mensentaal gewoon ‘folteren’ heet.
Omdat de CIA, althans volgens de oud medewerker Milt Bearden, gewoon een tekort had aan getrainde, ervaren ondervragers, was de dienst genoodzaakt om na 09/11 elders de noodzakelijke expertise in te huren. In Cuba, Afghanistan en ook in Irak. De ingehuurde krachten verdienen goed, eengewoon ambtenaar van de CIA verdient niet meer dan zo’n $ 40.000 per jaar, maar deze ‘specialisten’ komen al gauw op 100 tot 120.000 per jaar.
Ook het Amerikaanse leger heeft een tekort aan ondervragers, op de opleidingsschool voor ondervragers in de staat Arizona wordt al jarenlang fors bezuinigd.
Ook hier is de oplossing om zich te wenden tot de private sector, die overigens vele malen duurder is. Een aantal van de mensen die toen zijn ontslagen werden ingehuurd (tegen hogere salarissen).
In totaal zouden er 37 tijdelijk ingehuurde ondervragers in de gevangenis Abu Ghaib werkzaam zijn geweest ten tijde van de folteringen. Zij waren ingehuurd van o.a. CACI International, uit Arlington in de Amerikaanse staat Virginia, en Titan Inc. Uit San Diego. Dit laatste bedrijf wordt momenteel onderzocht door het Amerikaanse SEC, omdat ze betrokken zijn bij het omkopen van ambtenaren in Saudi Arabië, Nigeria, Ivoorkust en Zimbabwe. CACI is opgericht in de jaren ’60 door Harry Marcowitz (de Nobelprijswinnaar) en Herbert Kerr. Het bedrijf heeft vette contracten met het Pentagon voor het ontwikkelen van software en simulatiespellen.
Eén van de ondervragers, John Israel was in dienst van CACI International, maar hij wordt ook genoemd bij Titan Inc. Dit laatste bedrijf deelde mee dat hij door hen als een soort ‘onderaannemer’ was ingehuurd.
Beide bedrijven blijken nauwe banden te hebben met, hoe kan het anders, Israel en met de neo conservatieve kliek binnen de Amerikaanse regering. De voorzitter van de Raad van bestuur van CACI, Jack P. London ontving recentelijk een Israelische prijs (de Albert Einstein prijs van Aish HaTorah). Ook heeft dit bedrijf een aantal malen subsidies ontvangen van Amerikaans/Israelische stichtingen.
Titan Inc. huurde de ex directeur van de CIA James Woolsey in als directeur. Deze laatste was een van de adviseurs bij het formuleren van het Amerikaanse beleid ten opzichte van Irak en niet te vergeten een belangrijk lobbyist voor het Iraakse Nationale Congres van Ahmed Chalabi. Bovendien is Woolsey adviseur van de neo conservatieve Foundation for the Defense of Democracies, Jewish Institute of National Security Affairs, Project for the New American Century, Center for Secutity Policy, Freedom House en Committee for the Liberation of Iraq.

  • Datum: .

zaterdag 15 mei-2004
CACI (door Amerikaanse militairen uitgesproken als”khaki”) telt onder zijn bestuurders en directieleden een groot aantal voormalige militairen en spionnen, zoals Michael Bayer (ex Pentagon) Barbara McNamara (ex NSA), Arthur L. Money (voormalig medewerker van de minister van Defensie) en Larry Welch (voormalig luchtmachtgeneraal). De omzet van het bedrijf is in enkele jaren tijd gestegen van 557 miljoen dollar naar 843 miljoen, de winst verdubbelde van 22 naar 44 miljoen. Recentelijk meldde ze een winststijging van 37% over de eerste maanden van dit jaar. CACI is één van de vele bedrijven die teren op het enorme defensiebudget van de VS, ende door Rumsfelt & Co gestimuleerde outsourcing van overheidstaken. Nu dus is het bedrijf betrokken bij foltering van verdachten in de War on Terror (of zoals ze in Texas zeggen de War on Terrah). Dit alles tijdens het opbouwen van Irak naar een soort Amerikaans model. Een lichtend baken van democratie in het Midden Oosten zou Irak worden. De werkelijkheid blijkt rauwer. En wie herinnert zich de uitspraak van Bush nog, dat “de martelkamers van Saddam gesloten zijn en zijn verkrachtingskamers verdwenen”.
Tja de zoveelste leugen, het bleek dat tijdens de verbouwing tot democratie de werkzaamheden gewoon doorgingen. Hoe erg het allemaal was in Abu Ghraib, dat kunnen we beter niet weten, te erg voor woorden. Nou inmiddels heeft de Washington Post bekend gemaakt dat ze de beschikking heeft over duizend foto’s.

  • Datum: .

maandag 17 mei-2004
De veteraan onder de Amerikaanse onderzoeksjournalisten Seymour Hersh heeft het weer eens geflikt. Volgens zijn laatste artikel in de New Yorker waren de martelkamers in Abu Ghaib geen zomaar uit de hand gelopen akkefietje van enkele militairen, maar het resultaat van een “black ops” programma dat persoonlijk door Donald Rumsfeld was goedgekeurd en onder directe leiding stond van onderminister Stephan A Cambone. Onder de codenaam “Copper Green” werd een soort geheim leger, met eigen luchtmacht opgericht in de strijd tegen Al Quaida en de Taliban. Maar al snel werd overgeschakeld naar Irak. Bovendien werd een wereldwijd netwerk van martelkampen opgericht(zie eerdere artikelen), waardoor het Abu Ghaib schandaal nog veel grotere proporties heeft aangenomen dan wordt aangenomen. De feitelijke leiding van dit geheime leger ligt volgens Hersh bij Cambone. Volgens Hersh is het sexueel misbruik en het fotograferen met name bedoeld om een leger van te chanteren informanten op te bouwen. Dat lijkt toch weinig waarschijnlijk. Toch blijft de vraag waarom die foto’s?

  • Datum: .

dinsdag 18 mei-2004
Zoals te verwachten was de reactie van de Amerikaanse regeringswoordvoerders op het artikel van Seymour Hersh negatief. Interessant is te zien hoe het Pentagon reageerde, u kunt hun reactie hier vinden. Maar blijkbaar vond men dit niet sterk genoeg en kwam er een update, zoals gebruikelijk bij voorlichters, zonder het een update te noemen.
Eén van de directe medewerkers van Carbone is luitenant-generaal Boykin. Hij is een evangelisch gristen, die berucht werd door zijn uitlatingen dat zijn god superieur was aan die van de mohammedanen. Boykin adviseerde hoe men om moest gaan met de gevangen Irakezen.O ja,als u het verhaal van Hersh wilt lezen, klik dan hier hier.
Terug naar de foto’s.

 

  • Datum: .

dinsdag 18 mei-2004
Hoeveel foto's en video's er precies in Abu Ghraib zijn opgenomen is onbekend, verhalen gaan rond over tussen de 1600 en 1800 opnamen. Het aantal lijkt overdonderend, een paar foto’s ok, maar dergelijke grootscheepse aantallen? In het tijdperk echter van de digitale wegwerpfotografie is het aantal wellicht nog niet zo vreemd hoog.
De vraag is of het niet juist expliciet de bedoeling geweest is om ze te laten “lekken”. Want wat is het effect op de publieke opinie in de arabische landen? Op zijn zachtst gezegd nemen Bush c.s. zo ongeveer de plaats in die Osama in het westen bekleedt enhet verzet tegen de troepen in Irak zal niet afnemen. Maar... dat speelt de oorlogspartij van Bush, Cheney en zijn neochristelijke conservatieven wel in de kaart. De strijd tegen de terreur moet worden uitgebreid naar Syrië en Iran. Een grensincident waarbij Amerikanen zijn betrokken, een spoor dat naar Iran of Syrië leidt, koren op de molen van diegene die eigenlijk vinden dat ze de zaak in Irak te “zacht” aanpakken.

  • Datum: .

woensdag 26 mei-2004
Recentelijk dook hij op. John B. Israel, in Santa Clarita, Californië. Volgens zeggen geboren in Baghdad, Irak in 1955. Volgens een Amerikaanse krant is hij in dienst van SOS Interpreting (met kantoren in Washington en New York). SOS Interpreting is een onderaannemer van Titan Corp.
John B. ontkende getuige te zijn geweest van ‘misdragingen’ in de Abu Ghraib-gevangenis. In het onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger wordt door meerdere getuigen het tegendeel beweerd. Het schandaal geeft doorkijkjes in de gevolgen van het privatiseren van ondervragen; zo blijkt dat één van de ondervragers tot kort daarvoor werkzaam was als manager van eenhotel en nog nooit als vertaler had gewerkt, laat staan als ondervrager; een ander werkte bij een beveiligingsbedrijf. Mensenrechten zijn nooit de sterkste kant van het bedrijfsleven. Daar kom je niet ver mee op de verlies- en winst rekening.

  • Datum: .

Zeg niet dat we niet gewaarschuwd hebben. Als Adolf Assad en zijn Russische beschermheer straks “weer” chemische middelen gebruiken om Syrië te ontdoen van koppensnellers, Koranpreciezen, Witte Helmen etcetera gaan ze een rooie lijn over en zullen wij als beschaafde landen ze even een NATO-poepie laten ruiken. Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Irak? Allemaal Russische propaganda. Wij zijn de goeien. De lentebrengers. Min 1, want helaas is oorlogsheld John McCain ons ontvallen. Nu we het toch over Irak hebben. Collega Seymour Hersh heeft ook weer van zich laten horen. Opnieuw over het indertijd door ons zo prachtig met fosforbommen in het licht gezette Abu Ghraib, waar zich later jammer genoeg wat ongelukkige incidenten hebben voorgedaan bij het verhoren en het verzorgen van gevangenen. Het gaat over geheim gehouden filmopnamen van het sexueel koeieneren van gevangen genomen kinderen en hun moeders door de bewakers. Leesen vraag u af waar wij in godesnaam het recht vandaan halen om ergens een rooie lijn te trekken. Stay tuned (JP).

  • Datum: .